Начало » Новини » Страната
13.03.2023 г.

Ставките за изчезващите сортове ще бъдат от 81,60 лв. за декар полски култури до 191,3 лв. - за зеленчуци

Информационна кампания 2023
Ставките за изчезващите сортове ще бъдат от 81,60 лв. за декар полски култури до 191,3 лв. - за зеленчуци

sinor.bg

Три нови интервенции ще се прилагат от тази година, ако фермерите искат да отглеждат защитени култури или сортове, устойчиви към климатичните промени, или пък, ако прилагат интегрирано производство. Бюджетите и размера на ставките подробно са описани в Наръчника за Кампания 2023 г., който предстои да бъде качен на страницата на Министерството на земеделието.

И трите нови интервенции са в областта на растениевъдството. Първата е за отглеждане на сортове, устойчиви към климатични условия, чрез практики за интегрирано производство, където ставките за плащане ще бъдат по 34,05 лв. на декар,или 170,26 евро/ха. За целта фермерът трябва да е регистриран в БАБХ, че извършва интегрирано производство на растения.

Ще припомним, че интегрираното производство включва осемте стандарти за добри екологични практики, така наречените 8 ДЗЕС-е.

В Наредбата за условията и реда за прилагане на  интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и за реда за налагане на административни санкции тепърва ще бъде приложен списък с всички сортове зърнено житни култури и слънчоглед, които ще са допустими за заявяване.

Субсидиите за опрашване

Максималният размер на подпомагане по тази интервенция ще бъде за ниви с размер до 3 хиляди декара (300 ха), като приоритетно подпомагането ще бъде насочено към фермери, чиито площи с допустимите култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин. За да не се излезе от рамката на заделения бюджет, горната граница (таванът) за стопанство може да се определя всяка година. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран.

Интервенциите за угари и ротации не важат за 2023 г.

Друго задължително условие към фермерите е те задължително да преминат обучение или да докажат опит за прилагането на поетите от тях ангажименти в предходен програмен период.

Освен това те задължително представят и фактури или други счетоводни документи, с които да докажат, че семената са купени за сортове, различни от застрашените от изчезване местни сортове.

Освен това върху тези площи за интергрирано интегрирано отглеждани култури стопаните нямат право да извършват друго производство.

Ето и особеностите на добрите практики:

Предпазване на земеделските култури от вредители чрез:

сеитбообръщение на културите;

провеждане на подходящи агротехнически мероприятия;

използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал;

прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж;

предотвратяване на разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки - редовно почистване на машините, оборудването и др.;

опазване и поддържане на полезните организми във и извън обработваемите площи.

Наблюдаване на вредителите с подходящи методи и средства:

научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране;

ползването на професионални консултации;

Прилагане на мерки за растителна защита на база:

резултати от наблюдението;

утвърдени прагове на икономическа вредност;

конкретни площи, култури и климатични условия.

Приоритет на устойчивите биологични, физически и други нехимични методи пред химичните, когато осигуряват задоволително равнище на контрол на вредителите.

Прилагане на селективни по отношение на целта пестициди, с минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда.

Ограничаване употребата на пестициди и други форми на намеса до необходимата степен.

Недопускане на устойчивост към прилаганите пестициди:

редуване на пестици с различен механизъм на действие;

прилагане на други налични стратегии срещу развитието на резистентност;

Проверка на резултатите от приложените мерки за растителна защита на базата данни за:

употребените пестициди;

наблюдението на вредителите;

Втората интервенция ще стимулира фермерите да опазват застрашени от изчезване местни породи сортове, важни за селското стопанство, като тук задължително се поемат 5-годишни ангажименти. Селскостопанска академия тепърва ще посочи сортовете, за които ще се отпускат тези субсидии.

Ставки и бюджети за 8-те екосхеми

Основно изискване към регистрираните стопани е да имат минимум 5 декара плок, или  0,5 ха и максимална площ – 500 дка, или 50 ха. То не важи за научните и образователни организации, които ще кандидатстват.

Ставките за полските култури са 81,60 лв. на дка, или 408,01 евро/ха. За трайните насаждения ще се плаща по 165,15 лв. на дка, или 825,74 евро/ха. При зеленчуците на декар ще се отпускат по 191,36 лв. на дка, или  956,812евро/ха. При етеричните и медицински култури на декар ще се отпускат по 169,15 лв. на дка, или 845,734евро/ха.

От фермерите се иска да доказват с фактури, че ползват сертифицирани семена. Те са длъжни също да водят дневник за всички дейности, които се извършват в стопанството и които са предмет на поетите задължения.

Освен регистрирани стопани тук кандидатстват и научни и образователни организации, които да кандидатстват с цел поддържане на Научния национален генофонд. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната от задълженията за поддържане на площта. 

Подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за „допустим хектар“. Дейностите могат да не се прилагат върху едни и същи площи за периода на изпълнение на агроекологичния ангажимент. 

Министерството на земеделието тепърва ще разработи специфични изисквания за институтите и образователните организации, които ще кандидатстват с цел поддържане на Научния национален генофонд. 

Третата интервенция ще стимулира отглеждането на култури и сортове, устойчиви към климатичните промени. Отнася се за производството на четири групи: плодове, зеленчуци, билки и десертни лозя.

Максимална площ за подпомагане до 500 декара, или 50 ха. Ето и ставките за различните сортове:

     - Приспособени сортове плодове – 144,70 лева за декар, или 723,48 евро/ха;

     - Приспособени сортове зеленчуци – 198,38 лв. на дка, или 991,90 евро/ха;

     - Приспособени сортове десертно грозде – 130,23 лв. на дка, или 651,13 евро/ха;

     - Приспособени сортове билки – 115, 76 лв. на дка, или 578,78евро/ха.

При този вид подпомагане стопаните трябва да отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани“ и да са регистрирани в ИСАК. Те трябва да стопанисват минимум 300 декара и максимум 500 дка площ, като при трайните насаждения и многогодишните култури ангажиментите се поемат за едни и същи площи. 

Ще бъдат подпомагани сортове плодове, зеленчуци, билки или десерти лозя, които са подходящи за отглеждане при специфични климатични условия за България – списъкът с тези сортове се изготвя от Селскостопанска академия.

Фермерите трябва да знаят, че се използват сортове, които са различни от тези, които ще бъдат подпомагани по линия на застрашените от изчезване сортове – следващата интервенция.

Ставките за изчезващите сортове ще бъдат от 81,60 лв. за декар полски култури до 191,3 лв. - за зеленчуци
23191
 

Последни материали
Виж
Държавно горско стопанство-Смилян има разрешение да отстрани кафявата мечка, която напада добитъка в Смолянско
Следващата седмица със заповед определят цените на позволителното за ползване
Шестте държавни горски предприятия ще издават позволителните за бране на гъби и трюфели
Сравнителна статистика за зърнените запаси
Февруарските запаси от пшеница се топят най-бързо, при слънчогледа износът не помръдва
Обсъждане на Стратегическия план
Животновъди искат точна методика при доказване на продаденото мляко
Йордания взе още толкова фуражен ечемик при минимален ръст в цената
Тайланд закупи 60 000 тона фуражна пшеница от ЕС, може да е и българска
Обзор на Софийска стокова борса за периода 27 февруари – 1 март 2024 година
Котировките за зърното на борсата не помръдват и логично няма и търговия
Свързани материали
Виж
Асоциация месопреработватели
Технолозите в кланици и рибни предприятия са защитени професии
Включиха голите хавайски пчели в списъка на изчезващите видове в САЩ
Природозащитници
Поставени са сателитни предаватели на два египетски лешояда от България
Важно за фермера
От 222 до 787 евро за хектар е субсидията за отглеждане на изчезващи сортове плодове и зеленчуци
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини