Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
18.02.2022 г.

Байер обръща внимание върху напредъка в най-успешната научноизследователска линия в земеделието

Байер обръща внимание върху напредъка в най-успешната научноизследователска линия в земеделието

Родриго Сантос, член на борда на директорите на Байер АГ и президент на направление Кроп Сайанс

Байер обяви постигнатия напредък в ключови иновационни проекти, демонстриращи най-новото в областта на растителната защита, семената,сортовете и дигиталните решения за фермерите в целия свят. Тези значителни постижения, както и повече от 500 внедрявания на семена и повече от 300 регистрации на нови продукти за растителна защита през 2021 г., се очаква да стимулират както средносрочния, така и дългосрочния ръст на компанията и същевременно да предоставят нова стойност за земеделските производители. Новите решения на компанията за земеделието са насочени към подпомагане на земеделските стопани в задоволяване на нарастващото глобално търсене на храни, фуражи, влакна и горива, и същевременно допринасяне за бъдещо умно земеделие, с минимално неблагоприятно въздействие върху климата. Този ангажимент към земеделските производители, клиенти на Байер, както и иновативните изследвания, се очаква да доведат до портфолио, които да генерират максимален потенциал за продажби през следващите две десетилетия, оценяван на до 30 млрд. евро.

„Нашето портфолио в развитие отразява отдадеността на нашите учени от световна класа и стойността на революционните технологии за реализиране на устойчиви и интегрирани решения, насочени към земеделските производители“, каза Родриго Сантос, член на борда на директорите на Байер АГ и президент на направление Кроп Сайанс.  „Подхранван от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, без аналог в отрасъла, Байер има ясен и иновативен ангажимент за максимално увеличаване на стойността, която можем да предложим на нашите клиенти земеделски производители.“

Революционни технологии за царевица, които се очаква да разширят възможностите на земеделските производители по целия свят

Нискостъблената царевица на Байер се доближава с още една стъпка до полетата на земеделците, тъй като по-нискостъблените хибриди на компанията преминават във Фаза 4. Скъсяването на стъблото с една трета от това на конвенционалната царевица,  подобрява устойчивостта на посева, включително по-голяма издръжливост при изсъхване и полягане на зеленото стъбло, за да допринесе за намаляване на загубите на реколта вследствие на неблагоприятни условия на околната среда и екстремни метеорологични въздействия като силни ветрове. Нискостъблената царевица позволява по-прецизно прилагане на растителна защита и оптимизирано използване на ключови вложения, например с азот. Благодарение на тези предимства бизнесът предвижда допълнителни възможности за максимални продажби от около 1 млрд. евро само за Северна Америка.

В допълнение продължава работата по цялостен системен подход за по-устойчиво отглеждане на царевицата чрез системата Smart Corn на Байер. Тази система, изцяло нова структура за отглеждане на една от най-широко разпространените култури в света, създава възможност за земеделците да се възползват пълноценно от цялостното портфолио от дигитални инструменти на Байер, персонализирани решения за семена и растителна защита, управление на фито-санитарното състояние на културите и оптимизиране на гъстотата на засаждане. Системата Smart Corn е победа за земеделските производители, устойчивостта и продоволствената сигурност.

Портфолиото в развитие за семена и сортове демонстрира най-добрите в класа си иновации и подход, ориентиран към земеделските производители

Ангажиментът на Байер към клиентите и устойчивото земеделие се подчертава от ключовите постижения в сортовете и техните характеристики, при които важни продукти навлизат в следващата фаза на разработка.

- Памукът Bollgard 4, който осигурява целогодишна защита с множество начини на противодействие на ключови вредители от род Lepidoptera, преминава във фаза III, заедно с памука HT4, който е с устойчивост към пет хербицида.

- Пускането на пазара на технологията от следващо поколение Intacta 2 Xtend предлага на производителите на соя значително предимство по отношение на производителността, осигурявайки около 2,9 бушела на акър в сравнение с подобни сортове, предлагани на пазара. С проект от трето поколение във фаза ІІІ, компанията обяви преминаване на четвъртото поколение във фаза I, затвърждавайки позицията на франчайза като крайъгълен камък за водещата роля на Байер в отрасъла за защита на добивите от соя срещу насекоми и плевели.

- В подкрепа на предложенията на компанията за борба с подземните насекоми при царевицата, пускането на VTPro4 и SmartStax PRO предоставя на производителите в Северна и Южна Америка достъп до новия RNAi-базиран сорт царевица на Байер, който е устойчив към коренов червей - първи в отрасъла и от решаващо значение за управлението на резистентността. В Бразилия той предлага най-модерната технология за борба с вредни насекоми, докато в САЩ допълва царевицата SmartStax с друг механизъм на действие.

Представяне на нов подход в защитата на ключови растителни култури и допълване с биологични решения

В областта на растителната защита, най-новите продукти на Байер са пряко насочени към най-критичните потребности на земеделските производители.

- В Бразилия, със следващото поколение от франчайза Fox - Fox Supra, Байер подобрява водещата си позиция при фунгицидите за соя в Латинска Америка. Тази нова формула, която се очаква да бъде пусната на пазара по-късно тази година, включва Indiflin, нова активна съставка за ненадминат контрол на азиатската ръжда по соята.

- В Австралия през 2022 г. се очаква на пазара на пазара да бъдат представени два нови продукта. Xivana, нов глобален фунгицид за овощни и зеленчукови култури с най-добрия в класа си MoA (механизъм на действие на пестицида) с много ниски дози на употреба, осигуряващ изключителна защита на грозде, картофи и зеленчуци. Mateno® Complete, с трети хербициден механизъм на действие, е предназначен за употреба при пшеница и ечемик.

- Портфолиото на Байер за биологична растителна защита остава лидер в бранша с повече от 20 търговски и лицензирани продукта, които достигат до 60 милиона декара в редови култури и зеленчуци с висока стойност.  Пуснатите неотдавна на пазара продукти, като Flipper и Serenade, осигуряват отлични възможности за контрол във всички системи за биологично производство и допълват нашата конвенционална растителна защита.  

Водеща роля в дигиталната трансформация на земеделието и отключване на умни бизнес модели, за опазване на климата

Използването на данни и анализи продължава да се развива с бързи темпове, като това не е по-различно и в земеделието, поради което Байер остава посветена на лидерство в дигиталната трансформация в сектора. Дигиталните решения на компанията оказват положително въздействие върху земеделието, като увеличават добивите и рентабилността, управляват риска и променливостта и подобряват ефективността и устойчивостта в стопанството чрез по-информирани решения. Дигиталните възможности за Байер се простират също и отвъд фермата, разширявайки дигиталните платформи и пазари, и с фокус към създаване стойност в областта на въглеродното въздействие по веригата.

Платформата Climate FieldView™, която вече обхваща повече от 180 млн. акра в 23 държави, разполага с най-голямата в отрасъла база данни за земеделски производители и данни за ефективността на семена в опитни полета, продължава да подпомага земеделците за по-добро управление на техните дейности и оптимизиране на добивите. Когато земеделските производители сравняват и проследяват производителността чрез цифров интерфейс, предоставян от платформата FieldView™, това води и до по-високи продажби на продукти на Байер. В САЩ например, продажбите са с над 5% по-високи за клиентите на Байер, използващи семена от царевица чрез FieldView™ Plus в сравнение с тези, които не използват платформата.

Дигиталните възможности подкрепят усилията да се предлагат на фермерите персонализирани решения за техните дейности и да се създават нови предложения в региони по света. Изследователските програми на Climate LLC и FieldView™ използват усъвършенствани анализи на данни и агрономично моделиране, за да позволят на фермерите да разберат своите дейности по-добре от всякога.

За да отключи предоставянето на стойност надолу по веригата и създаде възможност за интелигентни бизнес модели за опазване на климата, компанията разшири въглеродната си инициатива Bayer Carbon с проекта Carbonview, предназначен за създаване на нисковъглеродни фуражни смески, горива и влакна.  Това партньорство с концепция от Байер и разработка от  Bushel и Amazon Web Services е първо по рода си технологично решение, което ще даде възможност на производителите на етанол да отчитат и анализират по-добре въглеродния си отпечатък по цялата верига на доставки. Байер също така работи с и с The Andersons, един от водещите производители на етанол в САЩ с цел предоставяне на повече стойноснт на земеделците.  

И накрая, партньорството на Байер с Microsoft ще изгради нов набор от дигитални  решения, базирани на облачни технологии, за прилагане в земеделеието  и сродните отрасли, посредством осигуряване на нова инфраструктура и фундаментални възможности за ускоряване на иновациите, повишаване на ефективността и подкрепа на устойчивостта по всички вериги за добавяне на стойност. Orbia, платформата за електронна търговия на компанията в Бразилия, е разширила обхвата си до повече от 185 000 земеделски производители, които покриват над 70% от засетите площи в страната. Осъществяващото се разширяване трябва да обхване цяла Латинска Америка. 

„За пореден път портфолиото в развитие на Байер разширява опита на компанията да преобразува научноизследователската и развойна дейност в решения с добавена стойност за производителите“, каза Боб Райтер, ръководител на научноизследователска и развойна дейност на направлението Кроп Сайанс на компанията. „Независимо дали ще бъде лидер в иновациите в основния бизнес, ще се бори с изменението на климата с умни решения относно вълеродните емисии или ще трансформира земеделеието с дигитални решения, Байер продължава да предоставя решения и остава ангажирана да направи глобалните хранителни системи по-устойчиви, като същевременно се грижи за необходимостта от изхранване на нарастващо население."

Байер обръща внимание върху напредъка в най-успешната научноизследователска линия в земеделието
2353

Последни материали
Виж
Докато изнасят своето като за световно
Руските окупатори изкупуват украинското зърно под 100 долара за тон
Обвиняват го в натиск върху подчинен за предаване на изпитни въпроси от конкурс
Румънският селскостопански министър подаде оставка заради подозрения в корупция
Читалищата от региона обраха наградите в състезанията
Победителката в надпреварата за едра череша в Кюстендил е с диаметър 36 милиметра
Полезни съвети
Как да подхранваме пипера през периода на цъфтеж и плододаване
От партията настояват за разкриване на извършителите на хулиганската проява
Земеделци осъждат остро ново оскверняване на паметника на Стамболийски в Пазарджик
Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти
Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци
Свързани материали
Виж
Изборът на рапица е добра алтернатива за есента
Гответе се за сеитбата
„Байер Агро Арена” – втора част
Сигурната защита с хербицидите на „Байер” при царевицата
Първите полеви опити за пшеница и царевица, проведени край Горна Митрополия
Продуктите на „Байер” с перфектна защита срещу плевели и дрешлера при пшеницата
„Байер“ показа технологии за напреднали в царевица
Уебинар Технологии за напреднали в царевица - 28.02.2022г.
Експертните решения на „Байер“ срещу болести по житните култури през 2022 г
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам