Начало » Важно за фермера » Пчеларство
22.11.2023 г.

ЦОРХВ прехвърля към БАБХ контролни функции при анализа на пестицидите в меда

Нормативни промени
ЦОРХВ прехвърля към БАБХ контролни функции при анализа на пестицидите в меда

sinor.bg

Регистрираните като пчелари земеделески производители ще трябва се съобразят с още едно становище на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), което е одобрено от МЗХ при обсъждането на последните промени в наредба 8 от 2023 г. за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието 2023 – 2027 Г. в сектора на пчеларството. Те ще бъдат включени и обнародвани в "Държавен вестник", когато наредбата излезе.

Експертите от центъра предлагат нова редакция на Приложение 6 към чл. 30, ал. 1, т. 2 от наредбата, като бъде отмена т. 6. Публикуваме пълния текст на мотивите, изразени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Предлагаме текстовете на I, т. 6 и II, т.6 на Приложение 6 към чл. 30, ал. 1, т. 2, да бъдат редактирани. В него са регламентирани „Изисквания за изследване на хранителни запаси на пчелни семейства, восък и трупчета на пчели“.

I. Изследване на проби от хранителни запаси на пчелните семейства и восък за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми - след получаване на резултатите от проведените лабораторни изследвания за наличие на пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства и восък информацията се изпраща в Центъра за оценка на риска по хранителната верига за обобщаване на данните и анализ.

II. Изследване на проби от трупчета на пчели за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми -  след получаване на резултатите от проведените лабораторни изследвания за наличие на пестициди в пчели информацията се изпраща в Центъра за оценка на риска по хранителната верига за обобщаване на данните и анализ.“

Така посочените изисквания не уточняват с каква цел е необходимо обобщаване на данните, какъв анализ трябва да се направи, как да се формулират данните и анализа (писмо, съобщение, протокол, научна информация…), в какъв вид и на кого да се представят, в какъв срок.

Смятаме, също така, че след получаване на резултатите от проведените лабораторни изследвания за наличие на пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства и восък, и в пчелни трупчета, информацията би следвало да се изпраща в Българската агенция по безопасност на храните БАБХ за установяване на източника на пестицидите и за установяване на евентуално нарушение на законодателството. Ако БАБХ прецени, че съществува необходимост от оценка на риска за здравето на хората, животните или околната среда, би могла да поиска изготвянето на такава оценка от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, но тази оценка няма да има пряко отношение за подпомагането на пчеларите по реда на наредбата.

Въз основа на това, ЦОРХВ предлага:

1. От части I и II точки 6 на Приложение 6 към чл. 30, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. да се премахне текста: информацията се изпраща в Центъра за оценка на риска по хранителната верига за обобщаване на данните и анализ.

2. Текстът на част I т. 6 да се промени така: „При получаване на резултатите от проведените лабораторни изследвания за наличие на пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства и восък и липса или наличие на остатъчни количества вещества от пестициди под пределните норми, информацията се прилага заедно с останалите документи, които са подготвили кандидатстващите за подпомагане. При лабораторни резултати, които показват наличие на остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми, незабавно да се информира Българска агенция по безопасност на храните.

3. Текстът на част II т. 6 да се промени така: „При получаване на резултатите от проведените лабораторни изследвания за наличие на пестициди в пчели и липса или наличие на остатъчни количества вещества от пестициди под пределните норми, информацията се прилага заедно с останалите документи, които са подготвили кандидатстващите за подпомагане. При лабораторни резултати, които показват наличие на остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми, незабавно се информира Българска агенция по безопасност на храните.

Ето и мотивите за исканията на Центъра за оценка на риска по хранителната верига - ние сме компетентен орган за извършване на научни оценки на риска по хранителната верига във връзка с вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. Съгласно Закона за ЦОРХВ , Чл. 3, ал. 1 и 2 центърът извършва научна оценка на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите и събира данни, включително от външни за Министерството на земеделието, храните и горите структури, необходими за оценка на риска по хранителната верига.

Оценката на риска е научно обоснован процес, който включва четири взаимосвързани етапа:

1. Определяне на опасността;

2. Охарактеризиране на опасността;

3. Оценка на експозицията (оценка на въздействието при излагане на опасност);

4. Охарактеризиране на риска.

За всеки от тези етапи е необходима пълна и точна информация. Данните, които ЦОРХВ събира са с конкретно поставена цел от възложител и служат за изготвяне на оценка на конкретен риск по хранителната верига.

Резултатите от лабораторни изследвания не съдържат достатъчно данни за изготвяне на оценка на риск по хранителната верига и изпращането им от пчелари до ЦОРХВ за „обобщаване на данните и анализ“(както е в Наредба № 8) няма да доведе до ефективен резултат.

В конкретния случай на Наредба 8 в процеса на кандидатстване на пчелари за подпомагане оценката на риска от страна на ЦОРХВ не е необходима.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към: „фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете“. В хода на официалния контрол, при установяване на несъответствие (напр. остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми) контролните органи са в правото си да вземат съответните мерки за преодоляване на възникването на риск по хранителната верига. По тяхна преценка и необходимост, могат да изпратят по официален ред конкретно възлагане на извършване на оценка на риска от ЦОРХВ като приложат необходимата информация.

Моля, за предприемане на необходимите действия за своевременна и адекватна промяна на текста в Наредбата, за да се избегнат недоразумения и излишно административно натоварване при всички заинтересовани страни.

ЦОРХВ прехвърля към БАБХ контролни функции при анализа на пестицидите в меда
5242
 

Последни материали
Виж
Другата седмица предстои нова среща в земеделското министерство
Продължаващите протестите фермери и министър-председателят не стигнаха до договорености
Следващите приеми, които залага МЗХ, са за млади, малки, нови фермери и организации на производители
МЗХ обсъди с бранша бележките на ЕК по първото изменение на Стратегическия план 2023-2027 г.
България може да бъде мост на науката и практиката между Азия и Европа
Министър Вътев: Науката трябва да присъства в политиката и земеделието на Балканите
Спадът през миналата година достига 4 на сто по първоначални данни
Германия сви производството на месо за седма поредна година
Местната царевица струва двойно по-скъпо след миналогодишната суша
Индонезия увеличава вноса на фуражна пшеница от Черноморския регион
Свързани материали
Виж
Вижте условията за кандидатстване
Фонд Земеделие ще кредитира пчеларите
С участието и на български представители
Учредиха Европейска пчеларска асоциация
ДФЗ
В помощ на пчеларите има ръководство за кандидатстване по интервенциите
ДФЗ
От 8 до 22 февруари се отваря нов прием по пчеларската програма
Изложението „Зелена седмица“ в Берлин
Министър Йоздемир остана очарован от меда от Розовата долина
Първата година от действието на Стратегическия план
Пчеларите получиха над 4 милиона лева през 2023 г.
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини