Начало » Новини » Коментари
25.10.2023 г.

До 22 декември фермери, групи и организации ще кандидатстват за центрове за плодове и зеленчуци

Втора процедура по ПВУ
До 22 декември фермери, групи и организации ще кандидатстват за центрове за плодове и зеленчуци

sinor.bg

От 24 октомври до 22 декември всички земеделски стопани, признати групи или организации на производителите могат да подават проекти за изграждане на центрове за пакетиране и подготовка на плодове и зеленчуци за пазара, 50% от чиято стойност ще бъде финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Документи и проекти се подават през информационната система за управление на средствата от европейските фондове (ИСУН), съобщиха от финансовото министерство.

Минималният размер на допустимите субсидии за един проект ще бъдат 300 000 лв., а таванът за подпомагането е 2 346 960 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. Важно е да се знае, че този максимален размер за едно предложение не трябва да бъде надвишаван за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Прием на проекти за инвестиции в екология

Безвъзмездното финансиране се дава за целеви инвестиции, които подпомагат процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, в това число и строително-монтажни работи на сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на селскостопански продукти, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

Кандидатите за подпомагане трябва да осигурят останалите 50% от стойността на проекта и тази вноска може да бъда само в парична форма, което обикновено става с банкови кредити.

Важно е да се знае, че с тези проекти не се подпомагат самостоятелни предложения за изпълнение на инвестиции или дейности като например събарянето на стари сгради и производствени съоръжения или покупка на специализирани  транспортни средства.

Допустимите разходи са следните:

1. за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба;

2. за покупка на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията;

3. за покупка на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.

4. за закупуване на специализирани транспортни средства с технически допустима максимална маса не повече от 12 тона, включително хладилни камиони за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата за съхранение, подготовка и продажба на продукцията; предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

5. за доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено потребление, вкл. необходимите съоръжения за съхранение на произведената електроенергия от слънчева енергия;

6. за оборудване, предназначено за складиране на продукцията като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

След одобрението на проектите трябва да се изпълнят в срок до 18 месеца, считано от датата на подписването на договора. Крайният срок за приключване трябва да е най-късно до 30 юни 2025 г. Общият бюджет по тази процедура е в размер на 15 млн. лв.

Предложенията за извършване на инвестиции (ПИИ) трябва да се изпълняват на територията на Република България. Предложенията за извършване на инвестиция по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават само в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG-RRP-6.006. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, в качеството му на структура за наблюдение и докладване (СНД) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване

Разясненията се дават по отношение на насоките за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието и храните: www.mzh.government.bg и в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

До 22 декември фермери, групи и организации ще кандидатстват за центрове за плодове и зеленчуци
12122
 

Последни материали
Виж
Другата седмица предстои нова среща в земеделското министерство
Продължаващите протестите фермери и министър-председателят не стигнаха до договорености
Следващите приеми, които залага МЗХ, са за млади, малки, нови фермери и организации на производители
МЗХ обсъди с бранша бележките на ЕК по първото изменение на Стратегическия план 2023-2027 г.
България може да бъде мост на науката и практиката между Азия и Европа
Министър Вътев: Науката трябва да присъства в политиката и земеделието на Балканите
Спадът през миналата година достига 4 на сто по първоначални данни
Германия сви производството на месо за седма поредна година
Местната царевица струва двойно по-скъпо след миналогодишната суша
Индонезия увеличава вноса на фуражна пшеница от Черноморския регион
Свързани материали
Виж
Ще се търси допълнителен бюджет за проектите, получили необходимите точки
Новите центрове за плодове и зеленчуци по НПВУ ще заработят до юни догодина
Сформирана е оценителната комисия
Свръхнаплив за центровете за пакетиране на плодове и зеленчуци
Доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ)
Само в 9 от 16-те икономически центъра на страната агросекторът има съществен дял
Решения на Министерския съвет
Областни центрове ще информират за еврофондовете на принцина „Обслужване на едно гише“
По Плана за устойчивост и възстановяване
До 24 август се приемат идеи за центровете за пакетиране на плодове и зеленчуци
За инвестиции в модернизация и центрове за плодове и зеленчуци
Процедури по плана за възстановяване са обявени за повторно обществено обсъждане
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини