Начало » Новини » Страната
10.08.2023 г.

ДФЗ дава точни указания по екосхемата за възстановяване на почвите (ЕКО-ЗВПП)

В последния момент
ДФЗ дава точни указания по екосхемата за възстановяване на почвите (ЕКО-ЗВПП)

sinor.bg

Фермерите продължават да нямат яснота по екологичната схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал, затова и късно днес фонд „Земеделие” пусна на интернет страницита си подробни указания, които да са от полза на земеделците. Това подпомагане ще насърчава зеленото торене и органичното наторяване (Еко-ЗВПП), като срокът, в който фермерите трябва да представят във фонда плановете за наторяване изтича на 14 август 2023 г.

За улеснение на кандидатите са публикувани подробни указания на сайта на ДФЗ. Изискването за попълване плана за управление на хранителните вещества в почвата е записано в чл. 40 на Наредба 3 от 10.03.2023 г., а крайният срок за подаването им е регламентиран в чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.

От фонда предупреждават земеделските стопани, че екипите по поддръжка на СЕУ работят усилено за ресурсното обезпечаване на системата, а чрез предоставените канали за обратна връзка се осигурява необходимата методическа помощ на потребителите.

Къде може да намерите плановете за паша

1. Данните в първите колони, касаещи номер на парцела, код и наименование на културата и площ на парцела включително, са автоматично попълнени с данните от подадените заявления за подпомагане за Кампания 2023.

2. В колона „Потребност на културата от количество общ азот (кг/ха)„ се посочва потребност на културата от общ азот, съобразно предписанието на агронома, заверил плана. В колоната автоматично се визуализират попълнени минималните норми за торене с азот за съответната култура, като агрономът може да я промени по своя професионална преценка. Потребността от общ азот не може да надвишава и максимално разрешената норма за торене, съгласно изискванията по екосхемата (максимум 150 кг/ха).

ВАЖНО!!! Всички внесени количества се въвеждат в мерна единица КГ/ХА (килограм активно вещество азот за един хектар), като предварително това е съобразено от агронома.

3. В колона “Внесено количество азот от неорганичен произход (кг/ха) - не повече от 90 % от потребностите на културата” се посочва количество внесен азот от неорганичен произход приравнено в кг/ха.

ВАЖНО: Всички внесени количества се въвеждат в мерна единица кг/ха (килограм активно вещество азот за един хектар), като предварително това е съобразено от агроном!

4. В колона „Осигурено количество общ азот в резултат от внасянето на органичен подобрител (съгласно указанията за прилагане на продукта) от регистъра на БАБХ или в съответствие с Регламент (EС)2019/1009 (кг/ха)“ се посочва осигуреното количество азот в резултат от внасянето на посочения продукт (приравнено в кг/ха), съгласно агрономическа и експертна преценка. Агрономът, който изготвя плана, преценява какво количество общ азот потенциално може да се осигури от избрания продукт. Не е необходимо да се посочва дозата за прилагане на продукта, която е по регистрацията му в БАБХ.

В допълнение, закупеното и ползваното количество от продукта следва да бъде съобразено с указанията за прилагане на конкретния продукт по регистрация в БАБХ или съгласно указанията за употреба на производителя – за продукти без задължителна регистрация, съгласно Регламент (EС)2019/1009. Това се прави, защото впоследствие при проверките от страна на ДФЗ следва да се докаже, че закупеното количество подобрител съответства на хектарите, с които се участва по еко схемата.

ВАЖНО: Всички осигурени количества се въвеждат в мерна единица кг/ха (килограм активно вещество азот за един хектар), като предварително това е съобразено от агронома.

5. В колона „Вид на органичния подобрител“ се посочва видът на употребения продукт - органичен подобрител, органичен тор, микробиален тор или растителен биостимулант.

6. В колона „Търговско наименование на прилагания продукт“ се посочва търговското наименование на продукта, съгласно регистрацията в БАБХ или наименованието на продукта без задължителна регистрация, съгласно Регламент (EС)2019/1009.

7. Втората колона „Осигурено количество общ азот в резултат от внасянето на органичен подобрител (съгласно указанията за прилагане на продукта) от регистъра на БАБХ или в съответствие с Регламент (EС)2019/1009 (кг/ха)“ се попълва, само в случай че се използва втори продукт на същото поле – попълва се съобразно т. 4 от настоящата инструкция.

8. В колона „Сертификат № на органичен подобрител, органичен тор, микробиален тор, растителни биостимуланти в съответствие с Регламент (EС)2019/1009“ се посочва номер на удостоверение за регистрация в БАБХ. В случай, че ползваните продукти са по Регламент (EС)2019/1009 полето не се попълва, като продуктът трябва да е етикетиран, съгласно Регламент (EС)2019/1009.

9. В колона „Осигурен азот в резултат от внасянето на органичен подобрител - произведен в обект регистриран по чл.229 от ЗВД кг/ха“ се посочва осигуреното количество азот в резултат от внасянето на посочения продукт (приравнено в КГ/ХА), съгласно агрономическа и експертна преценка. Агрономът, който изготвя плана, преценява какво количество общ азот потенциално може да се осигури от избрания продукт. Не е необходимо да се посочва дозата за прилагане на продукта, произведен в обект по чл. 229 по ЗВД. ЗС производител на тор и регистриран по чл. 229 от ЗВД не предоставя разходооправдаетлни документи за закупен продукт.

ВАЖНО!!! Всички внесени количества се въвеждат в мерна единица кг/ха (килограм активно вещество азот за един хектар), като предварително това е съобразено от агронома.

10. В колона „Номер на удостоверението за регистрация на обекта по чл.229 от ЗВД“ се посочва номер на удостоверението за регистрация на обекта по чл.229 от ЗВД.

11. В колона „Осигурен азот в резултат от внасянето на органичен подобрител - съгласно издадено становище от ОДБХ кг/ха“ се посочва осигуреното количество азот в резултат от внасянето на оборски тор (приравнено в КГ/ХА), съгласно агрономическа и експертна преценка. Агрономът, който изготвя плана, преценява какво количество общ азот потенциално може да се осигури от оборския тор, преминал процес по аеробно или анаеробно третиране. Не е необходимо да се посочва дозата за прилагане на оборския тор. Животновъдът, производител на тор и притежаващ становище от съответната областна дирекция по безопасност на храните за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор п, не предоставя разходооправдаетлни документи за закупен продукт.

ВАЖНО!!! Всички внесени количества се въвеждат в мерна единица КГ/ХА (килограм активно вещество азот за един хектар), като предварително това е съобразено от агронома !

12. В колона „Становище от ОДБХ по чл.3, т.20 от Регламент 1069/2009 , № и дата“ се посочва номер и дата на Становището на ОДБХ по чл.3, т. 20 от Регламент 1069/2009.

13. колона „Осигурен азот от органично наторяване - не по-малко от 10 % от потребностите на културата кг./ха“ сумира автоматично попълнените колони относно количеството осигурен азот от органичен произход.

14. колона „Общо количество общ азот на парцела, кг/ха - не повече от 150 кг/ха“ сумира автоматично количеството внесен азот от химичен и органичен произход. Сумата в тази колона следва да е равна на сбора от колони “Внесено количество азот от неорганичен произход (кг/ха) - не повече от 90 % от потребностите на културата” и колона „Осигурен азот от органично наторяване - не по-малко от 10 % от потребностите на културата кг/ха“.

ДФЗ дава точни указания по екосхемата за възстановяване на почвите (ЕКО-ЗВПП)
12149
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Предстоящо
До 1 март се очакват указанията за украинската помощ
ДФЗ ще утвърди указания и ресурс за съфинансиране на застраховки в растениевъдството за 2024 г.
Вижте как да разчетете резултатите от Системата за мониторинг на площ върху картата на СЕУ
Указания за Системата за мониторинг на площ
Точни указания как да сверите резултатите от мониторинговите проверки
Указания
Най малко една община може да създаде местна инициативна група
Първа пресконференция
Вътев: Пишем ясни наредби, без нужда от консултанти
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини