Начало » Новини » Коментари
25.05.2023 г.

Важни изисквания за угарта в овощни градини, субсидирани по обвързаното подпомагане

Още за последните поправки в Наредба 3
Важни изисквания за угарта в овощни градини, субсидирани по обвързаното подпомагане

sinor.bg

До 6 юни земеделците могат да се запознаят с вторите поправки към Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Тези корекции са съобразени с фермерски предложения на първия проект за същата наредба. Синор.бг ви запозна с част от тези изменения, в този текст ще включим още поправки, важни преди 30 юни, когато изтича заявяването в тазгодишната кампания за директни плащания.

При екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения Стратегическият план предвижда засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения. Затова в чл. 42, ал. 1, т. 1 се прецизира с цел еднозначно тълкуване на разпоредбата, така че поне една от отглежданите култури, с които е заето междуредието, да бъде азотфиксираща, предвид нейната по-висока екологична стойност. Опростява се и Приложение 15 от наредбата, като се заличава от него на текст с диспозитивен характер, четем в мотивите.

Поправките за младите фермери

В чл. 54, ал. 2 допустимостта на земите под угар се привежда в съответствие с предвидените по отношение на тях условия, разписани в точка 4.1.2.2.1 на Стратегическия план, като точка 11 от допълнителната разпоредба се отменя поради отпадане на необходимостта от дефинирането на термина „земя, оставена под угар". В алинея остава следният текст: „Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато през годината е извършена поне една от следните дейности:

1.  косене на тревата или поддържане на почвената повърхност в междуредията с подходящи обработки според прилаганите системи (угарна, чимово мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване);

2. Тези дейността са разпознаваеми през цялата календарна година.

Премахва се третата дейност „зимни или летни резитбени операции, поддържане на добро фитосанитарно състояние на трайните насаждения”.

Припомняме, че в наредба 3 досега фигурираше следният текст - „земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка - изораване, дисковане, листеруване (плоскорезна обработка), култивиране, ивични обработки, мулчиране с остатъците от предходната култура в период от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване и върху които не се произвежда земеделска продукция в периода от 1 януари до 15 юли на годината на кандидатстване”. С новите поправки се премахва периодът от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване и остава последната част от изречението.

В съответствие с т. I.Б.16.5 от Стратегическия план, уреждаща интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за производство на нишесте, лук и чесън), в Приложение 10 установената норма за добив от картофи от хектар се коригира.

В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции са направени редакционни изменения, насочени към прецизиране на изискванията и намаляване на административната тежест за кандидатите за подпомагане. В чл. 25 се уточнява наименованието на Сортовата листа на лозов посадъчен материал на Европейския съюз. С цел намаляване на административната тежест за кандидатите за подпомагане в чл. 25, 40 и 43 е предвидено изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да одобри образци за документа, доказващ, че насаждението е в период на плододаване и за изготвяне на плана за управление на хранителните вещества и на плана за паша.

В чл. 30, ал. 2 текстът се прецизира с оглед на обстоятелството, че в регистъра по чл. 22 от Закона за защита на растенията производителите на картофи за производство на нишесте се регистрират като производители на картофи.

В чл. 33, ал. 4 се прецизира изказът по отношение на обхвата на проверката, която извършва ДФЗ в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООЗПЕС.

В чл. 34, ал. 2 се уточнява, че стандартните семена могат да бъдат не само закупени, а и произведени от кандидатите за подпомагане. В ал. 2, т. 4 от същия член отпада изискването за представяне на придружителен документ по чл. 13а от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 20 от 2010 г.), с цел намаляване на административната тежест за кандидатите по съответните интервенции.

Вторите поправки в наредба 3, касаещи животновъдите

С промяната в чл. 35, ал. 1, т. 1 се дава по-ясна формулировка на изискванията за допустимостта за подпомагане на площите по интервенцията за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Текстът на чл. 40 се опростява, като се посочва, че лицето, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство, е агроном. По подобен начин в чл. 43, ал. 1 се конкретизира, че лицата, компетентни в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, са агрономи и ветеринарни лекари.

С изменението в чл. 50, ал. 1 изискването за отглеждане и регистриране на определен брой животни към 31 декември 2018 г. се релевира само по отношение на починалите земеделски стопани, като първични носители на правната възможност за получаване на директна подкрепа.

В чл. 82 се създава референция към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. с оглед по-голяма яснота на правната норма.

За да се осигури администриране от ДФЗ на интервенциите за подпомагане на животни, в чл. 21, в ал. 4 и в ал. 7 сроковете за получаване на информация от Министерството на земеделието се променят от 31 октомври на 30 септември.

С цел осигуряване на ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за плодове и зеленчуци, обвързани с производството, в чл. 33 се създава ал. 8, с която се задължава БАБХ да предоставя на ДФЗ в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци.

В допълнителните разпоредби на наредбата се добавя точка 44, която гласи, че органичните подобрители на почвата са органични подобрители, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти“. За да се улесни администрирането на екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал в чл. 46 се създава ал. 6, с която се задължава БАБХ да предоставя на ДФЗ до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени и регистрирани в България. Тяхната употреба, когато не са произведени или регистрирани в България, се подпомага по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета.

За да кореспондира с извършената промяна в регистъра по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството, в Приложение № 3 на Наредба № 3 от 2023 г. вместо „Млечен симентал“ се включва порода „Симентал“.

В чл. 19 и чл. 22, ал. 3 на Наредба № 4 от 2023 г. се доразвиват и уточняват възможностите за подаване на заявления за подпомагане от упълномощено лице.

Важни изисквания за угарта в овощни градини, субсидирани по обвързаното подпомагане
22750
 

Последни материали
Виж
Полезни съвети
Домашно приготвени стимулатори за покълване на семената и растеж на разсада
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Председателят на НАЗ посочи практиките в други държави от ЕС
Поне 1-2 години са нужни за взаимоизгодно държавно регулиране на рентите
Засетите там азотфиксиращи култури ще могат да се реализират на пазара
Само протеиновите култури могат да се заявяват като основни вместо угарите
След напускането на общия пазар на общността
Бюрокрацията сви износа на храни от Великобритания за ЕС
Огънят вероятно е тръгнал от експлозия на пропан-бутан
Мъж пострада при пожар в оранжерия край Сандански
Свързани материали
Виж
Засетите там азотфиксиращи култури ще могат да се реализират на пазара
Само протеиновите култури могат да се заявяват като основни вместо угарите
България трябва да уведоми комисията до 15 дни
Фермерите са освободени от 1 януари до 31 декември 2024 от земя под угар
Речта на председателя на ЕК от 1 февруари
Урсула фон дер Лайен: За Украйна – пари и оръжие, за фермерите – диалог!
На фона на протестите в Европа
Еврокомисията се вслуша във фермерите, предлага още 1 година дерогация за угарите
Въпроси и отговори за кандидатстване в Кампания 2023 г.
Едни и същи площи могат да се заявяват като угари няколко поредни години
Промени в германското законодателство
Джем Йоздемир: Две поредни години фермерите ще гледат пшеница върху едни и същи площи
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини