Начало » Новини » Коментари
23.01.2023 г.

До 40 на сто от биостадата може да се подновяват с млади, не биологични животни

Нормативни промени
До 40 на сто от биостадата може да се подновяват с млади, не биологични животни

sinor.bg

Със заповед на министъра на земеделието животновъдните биологични стопанства могат да разполагат с определен процент и не биологични животни, но само в определени случаи. Примерно, когато стадото се подновява, до 40% от животните могат да бъдат отгледани по небиологичен начин и  да са нераждали женски екземпляри. Това гласи наредбата за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, чието обсъждане мина и предстои нейното обнародване в „Държавен вестник”.

Също с изрична заповед в тези биостопанства може да се позволи и въвеждането на уловени диви животни. Ако се отнася за рибовъдни стопанства - и аквакултури и риби, които не са отгледани по биологичен път.

Може да има изключения и по отношение на продължителността на преходните периоди, прилагани върху поземлени имоти съгласно изискванията на Приложение II, Част I, т. 1.7.2 и т. 1.7.3 от Регламент (EС) 2018/848, чл. 10, параграф 3 от Регламент (EС) 2018/848 и Глава I, чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464.

Допустими са изключения от разпоредбите за биологично производство и в случаите, свързани с бедствия, както и след взето официално решение от компетентните централни и териториални органи на изпълнителната власт за признаване на дадена ситуация за бедствие.

С новата наредба контролът се задълбочава, като БАБХ трябва да поддържа тясна връзка с контролните органи върху биологично произведените храни от трети страни, от където се извършва и вносът на подобни продукти.

Основна цел на промените в наредбата за биохраните е националното законодателство да гарантира пълно съответствие с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното иби за прехода към този вид производство.

Подробно са разписани условията и редът за прилагане на правилата за биологично производство, етикетирането и контрола на биологични продукти и продукти произведени при преход към биологично производство. Детайлизирани са и изискванията за поддържане на информация за отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство, генетичните линии за бавнорастящи домашни птици и регистър на лицата, които предлагат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

Нови са правилата за списъците, които трябва да се поддържат на национално ниво - списък на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено генерално и общо разрешение по отношение на използването на растителен репродуктивен материал произведен при преход към биологично производство и на небиологичен растителен репродуктивен материал.

Изготвен е национален каталог от мерки, включващ списък на несъответствията с позоваване на специалните правила от Регламент (ЕС) 2018/848; класификация на несъответствията в три категории: незначителни, сериозни и критични, мерките, съответстващи на различните категории несъответствия.

За целите на надзора са предвидени правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, както и правилата по отношение разрешаване на изключения от правилата за биологично производство.

За първи път се регламентират изискванията към група от оператори, тяхната сертификация с контролиращо лице, документацията която водят и съхраняват, както и надзора и контрола върху тях. С цел подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора, се дава възможност за участие на техни представители в работата на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. На контролиращите лица се дава възможност за участие в заседанията на комисията в случаите на разглеждане на предложения за изцяло или частично спиране на действието на разрешението, отнемането му или ограничаване на неговия обхват. Представители на браншовите организации могат да вземат участие в работата на комисията при разглеждане на въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство.

До 40 на сто от биостадата може да се подновяват с млади, не биологични животни
3633
 

Последни материали
Виж
Rabobank с умерено оптимистична прогноза за световната птицевъдна индустрия
Обучения
Национален парк Рила отбелязва Световния ден на Земята
Кубота представя трактор с мощност 22 к.с. в гамата Escorts-Kubota
Петна по листата
Направете първичен преглед на листата на овощните и лозите
През първото тримесечие на годишна база
Износът на пчелен мед от Украйна скочи почти двойно при ръст на приходите под 40 на сто
Зърнопроизводителите очакват слаби добиви, надяват се на качество
Жътвата на пшеницата и ечемика ще започне с месец по-рано заради жегите
Свързани материали
Виж
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
МЗХ публикува за обществено обсъждане новите изисквания по агроекологичните интервенции
Обсъждани Промени в Наредба № 6
Разширяват се зоните за интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”
Промени в наредбата за агроекология бяха обсъдени в МЗХ
Обнародвани са изменения в наредбата за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски
Твръде закъсняло
В края на мандата се опитват да довършат наредбата за язовирите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини