Начало » Новини » Коментари
16.03.2021 г.

Готова е заповедта за кандидатстване за агроекология и биоземеделие в Кампания 2021 г.

Важно!
Готова е заповедта за кандидатстване за агроекология и биоземеделие в Кампания 2021 г.

sinor

От 15 март земеделците, кандидатстващи по двете мерки от ПРСР - „Агроекология и климат” и „Биологично земеделие”, в Кампанията за директни плащания 2021 г., вече имат одобрената от зам-министъра на земеделието заповед за точните изисквания, на които трябва да отговарят.

По първата мярка 10 „Агроекология и климат” допустими са стопани, които изпълняват петгодишни ангажименти, както и фермери с изтекли през миналата година ангажименти, които обаче се удължават за една година, така че ще действат и през 2021 г.  

За стопаните с действащи 5-годишни ангажименти първото направление за субсидиране е за 1.1 „Възстановяване и подържане на постоянно затревени сплощи с висока природна стойност – за подържане на площи с ВПС чрез паша”. Втората дейност 1.2 е за „контрол на почвената ерозия – за противоерозионни мероприятия в лозя, градини и в обработваема земя”.

Третата дейност 1.3 е „Пасторализъм – или традиционните практики за сезонна паша”. Четвъртата 1.4 е за „опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”. На последно място е дейността 1.5 за „опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

ТРГ и обсъждането на бъдещите плащания в стратегическия план

Тази година отпада само пасторализъм и то за нови кандидати или подпомагани лица, за които през миналата година този ангажимент е бил за пета последна година.

Компенсаторни плащания ще се дават в следните направления:

2.1 Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) - за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша;

2.2 Контрол на почвената ерозия - за дейностите: за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;

2.3 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.

2.4 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.

Новите площи по дейността за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша в заявленията за подпомагане по т. 2.1 да се приемат съобразно броя на отглежданите животни от кандидата до размер на площта, приравнена спрямо животинските единици при спазване 1ЖЕ=1 ха.

През кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. ще се приемат само заявления в следните 4 области:

1. за плащане от кандидатите, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които удължават ангажимента си през 2021 г. и продължаващите да изпълняват петгодишни ангажименти, поети през 2020 г.;

2. за подпомагане от кандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г.;

3. за подпомагане от нови кандидати за подпомагане по мярката, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г., с площи, животни и пчелни семейства, които са включени в система на контрол за биологично производство преди края на 2020 година и периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г .

Приемът на заявления за подпомагане от кандидати по т.2 и т.3, в които всички площи, животни и пчелни семейства са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, могат да бъдат одобрени с продължителност:

4.1. две години по направление „Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват площи в преход;

4. 2. една година, по направление „Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;

4.3.   две години по направление „Биологично Животновъдство";

4.4.   една година по направление „Биологично пчеларство".

За земеделските стопани, които ще заявят за подпомагане нови площи с допустимите трайни насаждения по дейността за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения от мярка 10 „Агроекология и климат" и направление „Биологично растениевъдство" от мярка 11 „Биологично земеделие" от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да удостоверят, че същите са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.).

За трайни насаждения, създадени по проекти, финансирани от ПРСР 2007 - 2013 г. и ПРСР 2014 - 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. (съгласно § 25 от Преходни и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и § 24 Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.).

Готова е заповедта за кандидатстване за агроекология и биоземеделие в Кампания 2021 г.
14847

Последни материали
Виж
Основните клиенти са Германия и Русия
Турция увеличава производството и износа на череши
Със заповед на Танева от 29 април и публикувана неясно защо чак на 13 май
Максималното застрахователно обезщетение за реколтата от винено грозде е 3636 лева за хектар
От ИАРА призовават за съдействие по опазване рибното богатство във водоема
Извадиха поредните 3 километра бракониерски мрежи от бургаски язовир
Маната застрашава слънчогледовите посеви в страната
През следващия селскостопански сезон
Американски експерти прогнозират рекордна световна реколта от соя
Производители в САЩ поискаха антидъмпингово разследване за вноса
Украйна рискува да загуби американския си пазар на мед
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Платени са 24,6 млн. лв. по две от направленията за „Агроекология и климат”
Мониторингов комитет на ПРСР
Субсидиите за мярка 10 се режат, ако пасищата от НАТУРА са в национални паркове
Фонд Земеделие
Платени са близо 26 млн. лева за автохтонни породи и пасторализъм
Нормативни промени
Само пасторализмът остава без ограничения като помощ от агроекологията през 2019 г.
Изплатени са още 4 млн. лева за пасторализъм и редки животни
Нови субсидии ще има само за пасторализъм и редки животни, от 2017 г. над 1 500 биоземеделци остават от подпомагане
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам