Начало » Важно за фермера » Земеделска техника
22.01.2019 г.

2 начина да оптимизирате разходите си и да повишите добивите си чрез внедряване на нови технологии и практики при торенето

2 начина да оптимизирате разходите си и да повишите добивите си чрез внедряване на нови технологии и практики при торенето

Всеки един фермер е правил разчет на разходите си и знае, че разходите за торове са едно от най-големите разходни пера в едно стопанство. Замисляли ли сте се обаче, че в същото време торачките са едни от най-евтините инвентари, които всеки един земеделец притежава в стопанството си?

Залагайки на интелигентна торачка с точна тегловна система, контрол на секциите и управление от компютър, специалистите казват, че всеки фермер може да спести осезаемо още през първата година! Да спестиш обаче, без това да повлияе на добива по време на жътва и на добрия старт на посевите, не е лесна задача. Ето защо ние ви споделяме две лесно изпълними стъпки, които може да приложите и да бъдете сигурни, че вашите растения няма да страдат от липсата на азот, фосфор или друг важен за тях харанителен елемент, което може да повлияе на добива. А в същото време си гарантирате, че торът ще бъде равномерно разпръснат, на точните места, в които е нужен.

Първата стъпка – прецизно работещият инвентар

Сигурно се чудите защо инвентарът е толкова важен? Защото технологиите се развиват с всяка изминала година, а торачките са един от инвентарите, при които през последните 15 години новостите навлизат с изключително бързи темпове.

Защо торачките Kverneland са най-прецизните на пазара?

CentreFlow система за разпръскване на тора

Торачките Kverneland са известни с ненадминато качество и здравина, които дават сигруността за добре свършената работа. Благодарение на патентованата CentrеFlow система с 8 лопатки, те извършват изключително равномерно разпръскване на тора без разтрошаване на гранулата и разпрашаване на тора.

Двойното припокриване също е гарант за прецизното разпръскване, като с него е изключително лесно да се работи, тъй като машината сама изчислява къде колко килограма да подаде, когато се намирате в края на полето. Така знаете, че винаги, при всички следи, нормата на торене е точно тази, която е зададена на монитора за управление на торачката. Торът прави контакт с лопатките винаги в една точка и дори при големи наклони покритието на полето и приложението на нормата са равномерни.

ISOBUS съвместимост

ISOBUS системата на торачките Kverneland е сертифицирана от AEF (Фондация за електроника в селското стопанство). По този начин торачките Kverneland са съвместими с всички ISOBUS навигационни системи и всички трактори оборудвани с ISOBUS. Именно през далчената 1986 година Kverneland изобретяват ISOBUS комуникационната технология между инвентар и машина.

Секционен контрол при торене

С помощта на GEOSPREAD системата, внедрена в торачките Kverneland, всеки фермер получава перфектен резултат. В комбинация с GPS приемник, който дава информация за позицията на машината с точност 2.5 см и GEOSPREAD технолгията на Kverneland, с която се намалява автоматично работната ширина, всеки фермер може да намали разходите си с до 15% като намали ненужното припокриване.

Това е т. нар. секционен контрол при торене, при който работната ширина може да се намалява на стъпки от по 4 метра до 1 метър. По този начин се постига много точно разпръскване на тора без промяна на оборотите на дисковете, без торене извън границата на парцела, като в същото време се оптимизира количестовото изразходен тор, тъй като се тори само в границите, а не и извън тях.

Тегловна система, която дава нужната на всеки фермер точност

Тегловната система в торачките Kverneland е оборудвана с 1 или 4 тегловни клетки (в зависимост от модела) и един референтен сензор с вграден жироскоп. Всяка клетка дава мигнoвенна информация за теглото, а референтният датчик с жироскоп филтрира данните от всяка една от тях и дава информация за наклона, като отклонението на измерването е до 0.1 %. Чрез уникалната сензорна технология, торачката извършва постоянна автоматична калибрация, което предотвратява евентуални отклонения от нормата и неравномерно торене при хълмист терен или при шокови удари в тежък терен.

Калибрирането на торачката се извършва с AutoSetАpp приложение, с което въвеждането на настройките на машината за съответния тор се случва в рамките на броени минути, след което машината извършва калибрацията си сама.

Втората стъпка е торенето с променлива норма

Торачките Kverneland GEOSPREAD предлагат възможност за прилагане на VRA – променлива норма на приложение на тора, което позволява прилагането на тор в различни количества в различните зони, съобразно нуждите на полето. Чрез VRA функционалността машината може да изпълнява различна норма на всеки диск, като чрез GEOSPREAD и патентованата тегловна система, води до ненадминати резултати на ефективното торене.

Торенето с променлива норма позволява на фермера да даде точното количество хранително вещество, от което посевите се нуждаят, като взима под внимание запасеността на почвата. Това е един добър начин да се намали общото количество тор, което се прилага, като в същото време се повиши качеството на торенето и неговата ефективност.

Възползвайки се от резултатите от почвеното и растителното пробовземане, предлагани от НИК Агро Сървис, или вегатационните индексни карти в платформата за сателитен мониторитнг GeoSCAN, фермерите в България могат да се сдобият с VRA карта – т.нар. карта за торене с промелива норма. Тази VRA карта, приложена с помощта на навигационен приемник Trimble и интелигентна торачка от моделите TL GEOSPREAD и CL GEOSPREAD, ще даде възможност да се подхранят по-слабите зони в полето и да се изравни запасеността и наличието на хранителни вещества за изхранването на културата през идния сезон!

Основните предимства на VRA торенето, според специалистите и фермерите, които го прилагат, са:

Точното торене

Фермерите имат възможност да наторят оптимално – с точното количество, на точното място в най-подходящия период и така да намалят един от основните лимитиращи фактори за развитието културите, а именно достатъчното количество хранителни елементи в почавата във всяка една зона на полето.

Оптимизиране на разходите

Оптимизирането на разходите за торене може да стане с извършване на почвено пробовземане в подходящ времеви период, с което да се определи запасеността на почвата след прибирането на предшестващите култури от дадено поле. При пробовземането с цел създаване на VRA карта за торене се взимат повече на брой почвени проби в сравнение със стандартното почвено пробовземане.

Стоян Бонев - земеделски производител

Броят на формираните почвени проби от парцел с размер от 669 дка, какъвто е примерът в стопанството на земеделския производител Стоян Бонев, е четири пъти повече от определения брой по стандарт БДС (ISO 10381). Това позволява получаване на по-детайлна информация за разпределението на хранителните елементи. В случая с наблюдавания блок, броят на почвените проби, които трябва да се вземат по стандарт, е 10, докато за целите на VRA са взети 39.

Пробовземането, извършено от най-опитния екип в областта – този на НИК Агро Сървис, и последващите анализи показват, че има неравномерно разпределение на запаса на усвоим фосфор, което е предпоставка някои от растенията да изпитат дефицит на фосфор, а други – пренасищане, ако торенето с TSP се извърши с еднаква норма в целия парцел.

За постигане на по-добри резултати при вегетацията на своите посеви, Стоян Бонев от „Агрокомерс 98“ решава да приложи променлива норма на торене с TSP, която да му гарантира еднаква запасеност във всички зони на полето, така че посевите да имат достъп до едно и също количество усвоим фосфор.

За да бъдат изпълнени целите на променливото торене, е препоръчително да се използват еднокомпонентни торове, съдържащи хранителния елемент, с който ще се тори променливо. В конкретния случай е изготвено предписание за променливо торене с фосфор във вид на троен суперфосфат (TSP, 0-46-0). Предписанието се предоставя във вид на електронни файлове, които се зареждат в навигационната система.

Отделно се изготвя електронна карта, която показва големината и разпределението на торовите норми в границите на полето.

Икономическата полза от VRA торенето

При прилагане на технология за променливо торене често се реализират по-малки или по-големи икономии от количествата на прилаганите торове. По-голямата полза обаче идва от внасянето на точното количество торове на точното място. По този начин се създават условия за изравняване на запаса на хранителните вещества, а това от своя страна повлиява благоприятно върху получавания добив в дългосрочен план.

В таблицата по-долу е представено сравнение за торенето на разглеждания блок в стопанството на „Агрокомерс 98“ с плоска норма на торене и с променлива норма на торене, като ясно се вижда, че освен по-равномерен достъп до фосфор за своите разстения, земеделският прозиводител Стоян Бонев реализира и икономия от разходите си за торове в този парцел, като така ползите за него стават двойни.

Приложението на VRA картата за торене, изготвена на база почвените анализи в специализираната лаборатория на НИК, в конкретното стопанство се извършва и с торачка Kverneland TL GEOSPREAD в комбинация с навигационен приемник Trimble FmX, които са част от техниката, с която разполага земеделският производител.

2 начина да оптимизирате разходите си и да повишите добивите си чрез внедряване на нови технологии и практики при торенето
12282

Последни материали
Виж
ЮЗДП
Горските продължават да помагат на хората в планините
Съвети към градинаря
Вредители по сливите и как да се справим с тях
БАБХ
Още 20 тона зеленчуци с пестициди са конфискувани, не казват откъде са
Мародери в условия на криза
Защо ли в криза някои вдигат таксите за проверка на касовите апарати
Конфликтът е потушен
Фермери могат да продават пресни зеленчуци пред супермаркетите
Контрол
Над 65 хиляди фиша са издадени на пропускателните пунктове от 13 март досега
Свързани материали
Виж
Съвети към градинаря
Време е за подхранване на зимния чесън
Важно за фермерите!
Година на експериментите – ще има ли реколта без торове и препарати?
Приготвяне на течен тор
Пролетно подхранване на цветята в двора и дома
Ако сте пропуснали есенното торене, направете пролетното
Различните почви се нуждаят имат специфични нужди от тор и вода
Не прекалявайте!
Кои растения и храсти не търпят подхранване с пепел
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам