Начало » Новини » Интервю
18.06.2018 г.

Българският фермер е отворен към иновациите

Тодор Шишков, търговски директор на НИК:
Българският фермер е отворен към иновациите

sinor

През тази година за първи път бяха организирани „Международни дни на полето“ за България. Събитието се състоя край Пловдив, където фермери и компании доставчици на техника, семена, торове и препарати за растителна защита, се срещнаха преди старта на жътвата. Организатор на събитието беше IFWexpo Heidelberg, дъщерна фирма на Германското селскостопанско дружество (DLG International), а домакин - Аграрният университет в Пловдив, върху чиито полета изложителите бяха подготвили своите демонстрации.

„НИК“ беше официален технически спонсор на събитието. Пред Синор.БГ търговският директор на компанията Тодор Шишков представи последните новости в областта на технологиите за прецизно земеделие, земеделския софтуер и услугите за грижа за почвата и растенията.

 

Г-н Шишков, как оценявате първото издание на международните дни на полето?

За нас беше истинско удоволствие да присъстваме на събитието на DLG, още повече че до този момент подобно събитие не е правено в България. Компанията е с традиции в провеждането на аграрни изложения в Европа и по света и организацията наистина беше на високо ниво. Освен демонстрации на техника, фермерите можеха да видят на място как се представят различните култури, какъв е ефектът от прилагането на торовете и препаратите за растителна защита. На изложението присъстват и последните иновации в земеделските технологии, където е нашата сила.

„НИК“ редовно участва в подобен тип форуми. По време на DLG Field Days избрахме да демонстрираме пред фермерите както различни машини - самоходната пръскачка на Berthoud, прикачна пръскачка Berthoud Tracker, така и различни видове оборудване за прецизни обработки. Посетителите на щанда ни можеха да видят навесния модел пръскачка Berthoud Elyte и системите за торовнасяне на течен тор от италианския производител Startec.

Основният фокус на „НИК“ през години си остават GPS-технологиите, затова и под шатрите ни беше изложена цялата гама дисплеи за навигация и системи за управление от американския лидер в решенията за прецизно земеделие - Trimble.

Сред тях е и новият дисплей на Trimble GFX-750, който беше представен на последното изложение за селскостопанска техника „Агритехника“ в Хановер. Дисплеят е с базирана на Android операционна система, което го прави много лесен за използване както от фермери, които имат опит с подобна техника, така и от хора, които тепърва започват работа с такова оборудване. GFX-750 може лесно да бъде преместван между машините и чрез него земеделските стопани постигат още по-голяма прецизност на обработките.

Край Пловдив представяме детайлно и комплексната услуга за почвено и растително пробовземане, анализи и препоръки - AgroBalance, която е изключително актуална. Точно сега е моментът фермерите да се запознаят с услугата, тъй като след жътвата ще се нуждаят от тези почвени анализи, за да се подготвят за есенната сеитба.

Разкажете какво представлява тази услуга?

Услугата AgroBalance е съвкупност от дейности,които ние извършваме за нашите клиенти, за да могат те да използват максимума от потенциала на своята почва и да оптимизират разходите си за внасяне на хранителни елементи, без това да влияе негативно на добива. Повечето наши клиенти, които използват AgroBalance под формата на четири годишен абонамент са зърнопроизводители от средните или по-големи мащаби.

Разполагаме с АТВ-та, оборудвани с автоматизирани сонди за почвено пробовземане. Пробите се вземат по стандарт и по определен маршрут, след като полето предварително е разделено на клетки и трасирано с GPS. Всеки земеделец може в реално време да проследи от кои части на парцела са взети проби, като получава отчет на телефона си.

Препоръчваме пробовземането да започне веднага след жътва, като почвените проби се вземат на дълбочина от около 30 см. Като част от услугата ние анализираме запасите от микро- и макролементи в почвата, реакцията на почвата, съдържание на хумус, механичен състав и други, съобразно заданието и нуждите на фермера и агронома му.

Пробите се изпращат за анализ към нашата модерно оборудвана лаборатория. Въз основа на резултатите от анализа нашите агрономи подготвят препоръки за подхранване на растенията или предписания за торене. Препоръките се изготвят от квалифицирани агрономи, преминали през обучения в чужбина и представляват оптималното количество активно вещество на декар, което е нужно на бъдещата култура за правилното и развитие и изхранване.

От колко години предлагате тези услуги и как расте интересът от страна на фермерите?

В сектора имаме 15-годишен опит, а с почвените анализи и препоръки започнахме преди 7-8 години. Към днешна дата годишно картираме около 1 милион декара само в България. От тях почти половината са на принципа на променливата норма на приложение (VRA), където пробовземането е по-детайлно, а препоръките имат за цел изравняване на запасите в различните зони на полето за избран химичен елемент – най-често Азот.

Услугата AgroBalance става все по-популярна сред земеделците поради факта, че осигурява добра възможност за редуциране на разходите и оптимизиране на добивите. Тя е приложима за различни типове почва и е търсена от фермери както от Северна, така и от Южна България, тъй като може да бъде съобразена с индивидуалния подход в работата на всеки клиент.

AgroBalance вече се налага и зад граница – от няколко години в Румъния като предпочитан доставчик на този тип услуга от много румънски компании, а отскоро дори и в Италия.

Къде извършвате почвените анализи?

Имаме собствена лаборатория в София, където се извършват анализи на пробите от България, Румъния и Италия. Лабораторията е оборудвана с напълно автоматизирано оборудване за химичен анализ на проби, което работи с минимална човешка намеса. Поради растящия интерес от страна на фермерите, през последните две години увеличихме четири пъти капацитета си, като продължаваме да инвестираме в последно поколение машини за автоматизиран анализ. Към момента сме една от най-продуктивните лаборатории на Балканския полуостров с дневен капацитет от над 5000 индивидуални анализа на почвата и повече от 200 растителни проби.

След излизане на лабораторните анализи, които са количествен анализ по своята същност идва редът и на качествения анализ, а именно разчитане на стойностите от агроном и изготвянето на препоръки за торенето. Много често препоръките за подхранване се изготвят заедно с клиентите, съобразно добивите, които искат да постигнат.

Процесът е двустранен – от една страна сме ние, които предоставяме услугата, от друга – клиентите със своите конкретни нужди. Целта ни е чрез AgroBalance да дадем точна информация на земеделския стопанин, за да може той да тори спрямо нуждите на полето – без да превишава необходимите норми и по този начин да оптимизира разходите и резултатите в края на сезона.

Услугата има дългосрочен характер – предлагаме я за период от четири години, защото тя е свързана с различни променливи, произтичащи от сеитобооборота. Всяка година на полето ние имаме различни култури, които се проявяват по различен начин, затова е нужна последователност и повтаряемост при пробовземането и анализите.

Ние проследяваме резултатите още веднъж след реколтирането и даваме препоръки, въз основа на остатъчните микро- и макроелементи в почвата за изхранване на следващата култура.

А може ли услугата да се прави за по-малък срок от четири години?

Бихме могли да предложим пробовземане, анализи и препоръки за торене и за по-кратък срок, но се губи цялостната идея и добавената стойност за фермерите от проследяването чрез растителни анализи на усвоените от растението хранителни елементи от почвата, което всъщност е още една част на услугата, която ние извършваме по време на вегетация на посевите.

4-годишният период на услугата е специално и умишлено подбран, за да може да помогнем с нея на нашите клиенти за едно по-устойчиво във времето земеделие с прогнозируеми добиви и опазване на почвите и техния химичен състав. За това естествено имат роля и други фактори като сеитбооборот, напояване и т.н. , които ние взимаме под внимание в нашата работа.

Как гарантирате достоверността на данните?

Лабораторията на НИК Агро Сървис си партнира с един от най-реномираните аграрни университети в Европа специализиран в опазването на околната среда и устойчивото развитие - Wageningen. Партньорството ни се изразява в участието ни в межународен проект с над 50 други лаборатории за изготвянето на еталонни проби. Всяка лаборатория анализира една и съща пробва, а резултатите от анализите се обобщават и публикуват в специализиран сборник, който служи за сравняване на „качеството“ на количествените анализи и определянето на допустими стойности. Сравнявайки данните с останалите, на практика ние даваме един от най-коректните резултат – т.е. съвпадащ с еталона, което се дължи както на модерното оборудване, което използваме, както и на стриктните процеси в лабораторията по приемане и обработване на проби, дезинфекция на съдове и т.н.

Като компания, която широко използва иновациите, може ли да дадете оценка за нагласите на българските земеделци към прилагане на новите технологии?

Почти всички продукти в нашето портфолио са иновативни и според нас това е бъдещето на земеделието. Но е хубаво да се знае, че и без евросубсидии, както е тази година например, интересът на българските фермери към иновациите расте.

Както казах през последните две години увеличихме рязко капацитета на лабораторията ни, което е функция на нарасналото търсене от страна на земеделските производители на почвени анализи. Изключително ме радва факта, че нашите фермери са отворени за иновации и в някои отношения степента на използване на прилагане на прецизни технологии и дигитализиране на стопанствата им е по-голяма от някои други европейски техни колеги! Това се дължи на дългите години съвместна работа и усилия и най-вече доверието им към нас.

Интервюто взе: Екатерина Стоилова

Българският фермер е отворен към иновациите
49472
 

Последни материали
Виж
При ръст на ставката от 2,5 пъти спрямо предходната кампания
Преведоха близо 15 милиона лева на млади стопани за Кампания 2023
Обзор на Софийска стокова борса за периода 21-23 май 2024 година
Продавачите на зърно и слънчоглед на борсата вдигат офертите и без търсене
Тунис също получи доста по-високи оферти спрямо търга преди 7 седмици
Йордания за трети пореден път отмени търга за хлебна пшеница
Важно за фермерите!
Ставката за младите фермери е 24,45 лв. на декар
Предстоящо
Международен семинар за човека и дивата природа ще се проведе в Габрово
Калинките са полезни, но и опасен вредител по редица културни растения
Свързани материали
Виж
Инициативите са от днес до края на месеца
България чества 32 години от създаване на европейската мрежа „Натура 2000“
Всички изисквания за Кампания 2024 ще бъдат описани в наръчник
Проведоха информационна кампания за директните плащания и в Стара Загора
Участват 216 фирми на площ от 36 000 квадратни метра
Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2024 отвори врати
Предстоящо
БАТА АГРО 2024 открива врати от 13 до 17 май
ООН обяви 2026 за Международна година на жената фермер
Четири държави от ЕС държат близо 70% от рибовъдните стопанства
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини