Начало » Новини » Страната
24.04.2024 г.

Нов конкурс за старши експерти във фонд „Земеделие“

Документи се подават до 29 април
Нов конкурс за старши експерти във фонд „Земеделие“

Снимка: sinor.bg

От 16 до 29 април фонд „Земеделие“ приема документи за участие в конкурс за избор на три длъжности за старши експерт в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР 2007–2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014–2020“, дирекция „Директни плащания“ във ведомството. Обявата е на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на изпълнителния директор, съобщиха от фонда.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са висше образование, минимална образователно-квалификационна степен бакалавър плюс 2 години стаж или минимален ранг IV младши. Висшето образование трябва да бъде в областта на социалните, стопански и правни науки, природните науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки или ветеринарна медицина. Изисква се владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС плюс компютърни умения.

Отлично познаване на изградената в ДФ „Земеделие“ информационна система за администриране и контрол на средствата по ОСП и ОРП на ЕС.

Освен решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността каниддатите минават и интервю.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 2900 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата; ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9 до 17,30 часа.

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Кратко описание на длъжността:

Организира и осъществява обработването на заявленията за подпомагане и извършва организация по подадените заявления по мярка 214 АЕП от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделия“ от ПРСР 2014-2020 г. Извършва методологичен контрол и изготвя при необходимост указания за дейността на областните дирекции на фонда по отношение на приеманите заявления за подпомагане за прилаганите от дирекцията мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г., мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделия“ от ПРСР 2014-2020 г ;

Разработва и актуализира процедурни правила и контролни листа, свързани с работата на служителите в отдела, и изработва програми за тяхното обучение;

Обработва предоставената информация от други организации за нуждите на извършените административни проверки по декларираните данни в подадените заявления за подпомагане.

Нов конкурс за старши експерти във фонд „Земеделие“
2110
 

Последни материали
Виж
Експерти на МЗХ представиха промените в еко-схемите пред стопани в Кюстендил
ДФЗ доплати над 186 млн. лв. по ОПДУ за Кампания 2023
Стоки с висок фискален риск - череши
НАП разяснява на черешопроизводители как да декларират реколтата
Еврокомисарят по селско стопанство Януш Войчеховски пристига утре в България
Годишен доклад
Икономиката на България се движи основно от вътрешното търсене
В Световния ден на пчелата
За шест години пчеларите са намалели от 12 260 на 9 433, но добитият мед е повече
Свързани материали
Виж
ДФЗ доплати над 186 млн. лв. по ОПДУ за Кампания 2023
Помощта е по схемата de minimis за 2024 г.
ДФЗ отпуска 13 млн. лева на производителите на картофи, черупкови плодове и гъби
В Хърватия обвиниха стопани в измама със земеделски субсидии и фалшифициране на документи
ДФЗ изплати над 5,6 млн. лв. на стопаните с автохтонни породи животни
График на информационната кампания за директни плащания 2024
УС на ДФЗ
Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини