Начало » Новини » Страната
09.04.2024 г.

ВАС отмени връщането на частната лаборатория на Капитан Андреево

По казуса с контрола върху вноса на плодове и зеленчуци
ВАС отмени връщането на частната лаборатория на Капитан Андреево

Върховният административен съд отмени като неправилно решение на Административен съд София-град по административно дело № 4898 от 2022 г., свързано с контрола на плодове и зеленчуци на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ и „Евролаб 2011“, съобщиха от пресцентъра на правната институция. Върховните магистрати връщат делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно дадените указания.

Административно дело № 5408 от 2023 г. е образувано пред ВАС по касационна жалба, подадена от Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) относно решение, постановено по административно дело № 4898/2022 г. от АССГ. С него е обявена нищожността на негово писмо изх. № ГК – 94 от 18 май 2022 г., с което е разпоредено проби от пратки, съдържащи плодове и зеленчуци с произход Турция, взети на ГКПП „Капитан Андреево“, да се изпращат за извършване на лабораторни изпитвания в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ, считано от 20 май 2022 г.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е изяснил спора по същество, като е събрал необходимите и относими за спорния въпрос доказателства, но в нарушение на предвидените съдопроизводствени правила не е обсъдил същите поотделно и в съвкупност. Направеният от АССГ извод за липса на компетентност на органа е необоснован, тъй като не се подкрепя от събраните по делото доказателства, което е довело и до материална незаконосъобразност на акта.

Не е спорно, че БАБХ, представлявана от своя изпълнителен директор, по силата на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАВ) е компетентен орган по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

Именно в изпълнение на тези си правомощия със заповед № РД11-974 от 17 май 2022 г. и на основание чл. 5, ал.1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на БАБХ, даващи му правомощия да ръководи, организира и контролира дейността на агенцията, които осъществява, като издава заповеди, разпореждания и други актове, в предвидените в нормативен акт случаи, изпълнителният директор на БАБХ е наредил определянето на ЦЛХИК със сертификат № 17 ЛИ от 7 октомври 2021 г., валиден до 31 юли 2024 г., за извършване изпитания на проби за целите на официалния контрол, взети на одобрените ГКП в изпълнение на изискванията на съответните регламенти и решения на ЕС, по отношение на контрола върху вноса на храни от неживотински произход с произход трети страни, както следва:

1. За изпитвания за остатъци от пестициди по Регламент за изпълнение (ЕС)2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Европейския съюз на някои стоки от трети държави за изпълнение на конкретно изброени регламенти плодове и зеленчуци с произход Република Турция и

2. За изпитвания за микотоксини по посочения Регламент храни с растителен произход, обект на засилен контрол на ГКП при тяхното въвеждане на територията на ЕС.

Със заповедта е разпоредено и запознаването с нея на заместник изпълнителните директори на БАБХ, директорите на дирекции „Граничен контрол“ и „Лабораторен контрол“ при ЦУ на БАБХ, както и директора на ЦЛХИК за сведение и изпълнение.

Обстоятелството, че липсва заповед по ал. 4 на чл. 51 ЗУАВ, съгласно която когато определена лаборатория, включена в един или повече списъци по ал. 2, не изпълнява изискванията на чл. 37, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625, ръководителят на съответното ведомство по чл. 7, ал. 1 със заповед я заличава от списъка, не води до извод за липса на компетентност на органа да издаде обжалваното писмо, а следва да бъде съобразено при преценката за неговата законосъобразност.

Върховните магистрати приемат, че писмото е издадено от Изпълнителния директор на БАБХ в рамките на възложената му компетентност.

Предвид изложеното касационният състав приема решението за неправилно и пхоради това делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да извърши пълна проверка за законосъобразност на акта, съобразно разпоредбата на чл. 168, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс на всички основания по чл. 146 от АПК.

ВАС отмени връщането на частната лаборатория на Капитан Андреево
1949
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
Вътев: С двете лаборатории на „Капитан Андреево” държавата си връща контрола върху вноса от 3-и страни
Според него липсата на правила по веригата за доставки оскъпява храните
Земеделският министър би останал след ротацията, ако бъде поканен
Премахнат е и монополът в товаро-разтоварната дейност
Вътев очаква удвоен капацитет на товарите с лабораторията на Капитан Андреево
Откриват официално държавната лаборатория за пестициди от Турция
Гости от Китай посрещна Аграрен университет
Проект съвместна китайско-българска лаборатория за изменение на климата и управление на селските екосистеми
Финансиран от държавата
Два института с общ проект за изследване на здравето на растенията
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини