Начало » Новини » Страната
27.09.2023 г.

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители

За общественно обсъждане е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Промените се налагат във връзка със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат извършени промени на нормативните актове, съобразени със заложените в Стратегическия план изисквания, отнасящи се до контрола и признаването на ОП, асоциации на организации на производители (АОП), междубраншовите организации (МБО) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007, (OВ L 347/671 от 2.12.2013 г.), наричан по-нататък Регламент № 1308/2013 г. и ГП на основание интервенциите от Стратегическия план.

Предвидена е промяна на уредбата, отнасяща се до сроковете за регистрация в Държавен фонд „Земеделие“ на договорите за доставка на сурово мляко от първите изкупвачи в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Въвежда се изискване членовете на ОП, които не са регистрирани земеделски стопани, да не могат да бъдат повече от 25% от общия брой членове.

За да бъде призната дадена ОП, същата следва да отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност с оглед привеждане в съответствие с чл. 154, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Въведено е изискване, само в случаите, когато ОП е избрала за постигане цел „Концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара“, членовете на ОП да реализират чрез организацията или с нейното посредничество 50% или повече от произведената от тях продукция, а не реализацията да е обвързана с минимална стойност на предлаганата на пазара продукция.

За ОП, признати в сектор „Мляко и млечни продукти“, се въвежда  изискването за минимална стойност на реализирана продукция от членовете с оглед възможността им да изпълняват оперативни програми. Предвидена е възможността членовете на ОП да могат да предлагат самостоятелно на пазара до 50 на сто от произведените от тях продукти.

За ОП, признати в сектор „Плодове и зеленчуци“, остава задължението членовете да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната, или когато е предвидено в устройствения акт на организацията, членовете могат да предлагат самостоятелно на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти с оглед изискването на чл. 12 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година.

Дава се възможност на ОП да сключва договори от името на нейните членове, при условие че по безспорен начин е гарантирана концентрацията на предлагането и пускането на продукти на пазара от организацията и основните елементи на продажбите, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производителите.

В съответствие с чл. 157 на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за междубраншовите организации са разписани условията, уреждащи членство на асоциации или организации на представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата: доставка, преработката или търговията, в това число разпространение, на земеделски продукти, за които МБО е призната. Уточнява се, че в МБО не могат да членуват физически лица, индивидуални производители, търговци и преработватели.

За всички субекти се въвежда изискването заедно със заявлението за признаване, техните членове – физически лица да подават и декларации за защита на личните данни.

Прецизирана е процедурата по осъществяване на периодичен контрол върху ГП, ОП, АОП и МБО, възможността за временно спиране на признаването. Въвежда се хипотеза, при която, когато ОП, АОП и ГП в продължение на две години не предоставя годишен отчет за дейността си, признаването от министъра на земеделието и храните се оттегля.

Дава се изрична възможност всички субекти, опериращи в сектор „Мляко и млечни продукти“, а именно признати групи на производители, организации и асоциации на организации на производители, да договарят от свое име или от името на своите членове доставки на сурово мляко в съответствие с чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Актуализират се до момента фрагментарно уредените в националното законодателство задължения за съобщаване на Европейската комисия на данни относно организации на производители, асоциации на организации на производители, междубраншови организации и групи на производители.

Ще бъде предвидено групи и организации на производители, признати до влизане в сила на измененията и допълненията на наредбите, да продължават да бъдат признати и по настоящия ред, като са длъжни в срок до една година от влизане в сила на измененията да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на изменените актове.

В мотивите към промените в проекта на Наредба се посочва, че се синхронизират сроковете за регистрация в Държавен фонд „Земеделие“ на договорите за доставка на сурово мляко от първите изкупвачи в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и се облекчава административната тежест към първите изкупвачи чрез подаване на месечната информация, предвидена в чл. 12 от Регламент (ЕС) 1185/2017 от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията.

Точния текст на предложените промени в наредбата може да видите тук!

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители
7868

Последни материали
Виж
Заради очертаващите се положителни перспективи пред сектора
Arla повиши изкупните цени на млякото във Великобритания за декември
По-евтино отпреди 3 месеца и по-скъпо от последните търгове в Алжир и Тунис
Йордания закупи само половината от планирания фуражен ечемик
Европейски търговци го смесват и продават като местно за увеличаване на печалбите
Брашното в Украйна излиза с 40 на сто по-евтино от това в ЕС
Планирано е приемане на Закон за виното и спиртните напитки до края на 2024 година
Създадоха консултативен съвет и за лозаро-винарския сектор
С лектори от Турция и Сърбия
Организираха пчеларски семинар в Търговище
Зам.-министър Стратев връчи дипломи на абсолвенти от Тракийския университет
Свързани материали
Виж
МЗХ посочи как изпълнява точките от Меморандума с протестиращите фермери
Позиция
Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ се разграничава от протестите на 5-те други организации
Минималният осигурителен доход за земделски стопани и тютюнопроизводители става 933 лева
Две министерства ще разработват методология относно данъчния статус на признатите организации на производители
Овластяват групите производители
Затягат контрола върху незаконното използване на географски означения на продукти
Форум
Европейската организация на тютюнопроизводителите провежда 37-я си конгрес в София
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам