Начало » Важно за фермера » Пчеларство
05.08.2023 г.

Удължават срока на пчеларите за заявления за плащане за финансовата 2023 г

Промени в Наредба 8
Удължават срока на пчеларите за заявления за плащане за финансовата 2023 г

В мотивите за промените в наредба № 8 се посочва, че на 07.12.2022 г. Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (Стратегическия план), в който са заложени интервенциите в сектора на пчеларството. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.) е създадена законовата рамка, която дава възможност за прилагане на Стратегическия план от началото на 2023 година. Със същия е въведена и законовата делегация за издаване на подзаконовите нормативни актове за видовете интервенции за отделните сектори. В тази връзка е приета Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството (oбн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2023 г.) (Наредба № 8 от 2023 г.).

Съгласно изискването на чл. 44, ал. 1 от Наредба № 8 от 2023 г. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие“) определя със заповед периода на прием на заявления за подпомагане, който е не по-кратък от пет работни дни. Предвид факта, че интервенциите от Стратегическия план в сектора на пчеларството се прилагат за първа година и с оглед на това, че съгласно изискванията на Закона за подпомагане на земеделските производители подаването на заявления за подпомагане ще се осъществява само с квалифициран електронен подпис чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ определи период за прием от 17.07.2023 г. до 26.07.2023 г. Във връзка с това, че в периода на прием кандидатите имат право да променят и оттеглят заявленията си, то обработката на заявленията от ДФ „Земеделие“ започна на 27.07.2023 г.

Съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба № 8 от 2023 г. след подаване на заявленията за подпомагане, но не по-късно от два месеца след края на съответния период на прием на заявления, ДФ „Земеделие“ извършва всички административни проверки и проверки на място, и одобрява или отхвърля подадените заявления. Горепосоченият срок може да бъде удължаван, когато е изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности, като се удължава със срока на получаване на отговор, както и в други случаи. Предвид обстоятелството, че кандидатите ще подават за първи път заявления чрез СЕУ, ДФ „Земеделие“ очаква броят на изпратените писма за отстраняване на нередовности да бъде голям.

С оглед на гореизложеното, оптималният срок за обработка на заявленията за подпомагане и сключването на договори с одобрените кандидати може да приключи на 30.09.2023 г., когато ще бъде изтекъл срокът за подаване на заявление за плащане, който съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 8 от 2023 г. е до 31 август 2023 г. Посоченото ще доведе до невъзможност за отчитане на извършените разходи с подаване на заявления за плащане от кандидатите, което от своя страна създава опасност от неусвояване на предвидените финансови средства (в размер на 40 % от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 60 % от националния бюджет). В тази връзка в предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. е променен срока за подаване на заявления за плащане от 31 август на 30 септември за финансовата 2023 г., която е първата година на прилагане на интервенциите от Стратегическия план в сектора на пчеларството.

Допълнително в проекта на Наредба е прецизирана разпоредба, свързана с реда за връщане на недължимо платена финансова помощ по интервенциите, като се препраща към Закона за подпомагане на земеделските производители, с оглед постигане на по-голяма яснота. Прецизирани са и разпоредби в приложение № 1 и приложение № 4 от Наредба № 8 от 2023 г. с оглед отстраняване на техническа грешка.

Удължават срока на пчеларите за заявления за плащане за финансовата 2023 г
28835
 

Последни материали
Виж
Засегнати са над 400 растителни вида в Атика
В Гърция за пръв път откриха източна плодова муха
Механизъм за гражданска защита на ЕС
ЕК мобилизира два хеликоптера от Чехия за борба с пожарите в България
Засетите площи с царевица и слънчоглед нарастват на годишна база
В Сърбия очакват по-слаби реколти от пшеница, малини и череши
Изоставаме и по отношение на предупреждението за горещи вълни
Френските фермери не работят на открито при 35 градуса горещини, българските – при 39 градуса
Приходи от данъци върху околната среда в Европейския съюз
ФАО: От 10 до 30 процента ще намалее рибата в Световния океан
Свързани материали
Виж
Кандидатите с отговор „Не“ във второ класиране по някои интервенции могат да подпишат договори под условие
ДФЗ: Всички одобрени разходи за пчелни майки и отводки ще бъдат финансирани
Християнски празници
Честит празник на пчеларите!
Публикувани са калкулатор за размера на кредита и ръководство за подаване на заявленията
До 23 юли пчеларите кандидатстват за кредити от ДФЗ
Ниски добиви и нелоялна конкуренция отчайват производителите в Троянско
Търсенето на балкански мед не компенсира проблемите на дребните пчелари
Предстоящо
На 27 и 28 юни експерти от Селскостопанска академия организират семинари за пчелари и животновъди в Родопите
Обявен е официален прием на заявления до 5 юли
В Сърбия подпомагат пчеларите с по 8,50 евро на кошер
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини