Начало » Новини » Страната
22.06.2023 г.

Биофермерите получиха завишени ставки за Кампания 2022 в размер на 51 млн. лева

Фонд „Земеделие”
Биофермерите получиха завишени ставки за Кампания 2022 в размер на 51 млн. лева

sinor.bg

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 51 млн. лв. (51 243 167 лв.)  на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г. Ставките тази година са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., затова и са в по-голям размер от очакваното, съобщиха от агроминистерството.

В направление „Биологично растениевъдство“ са преведени над 40 млн. лв. (40 163 872 лв.) на 2 035 стопани. В направление „Биологично животновъдство“ са оторизирани над 1,3 млн. лв. (1 342 999 лв.) на 66 фермери, а близо 10 млн. лв. (9 736 296 лв.) се разпределят между 1 029 биопчелари.

В различните направления по мярката ставките са разписани с промени в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г., обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023 г.

По тази мярка даден земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление, припомнят от агроведомството. Финансовата подкрепа по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделските производители, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

Ставките за биопчеларството

Ето и новите ставки, обнародвани в "Държавен вестник". Максималният размер на годишното плащане в чл. 11 от наредба 4 е записано в ал. 1: аа) в т. 1 се създава буква „в“:

„в) 360 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

бб) в т. 2 думите „– 128 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 128 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2022 г.;

б) 125 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

вв) в т. 3 думите „– 736 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 736 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2022 г.;

б) 1208 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

гг) в т. 4 думите „– 515 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 515 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2022 г.;

б) 683 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

дд) в т. 5 думите „– 575 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 575 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2022 г.;

б) 759 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

Новите подпомагания в Кампания 2023 г.

ее) в т. 7 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 296 евро/ха“;

жж) в т. 8 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 207 евро/ха“;

зз) в т. 9 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 241 евро/ха“;

б) в ал. 2:

аа) в т. 1 се създава буква „в“:

„в) 286 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2022 г.;“

бб) в т. 2 накрая се добавя „ а за заявените за подпомагане площи след 1.01.2022 г. – 105 евро/ха“;

вв) в т. 3 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 1.01.2022 г. – 977 евро/ха“;

гг) в т. 4 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 1.01.2022 г. – 577 евро/ха“;

дд) в т. 5 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 1.01.2022 г. – 589 евро/ха“;

ее) в т. 6 накрая се добавя „а за заявеното за подпомагане пчелно семейство след 1.01.2022 г. – 28 евро/пчелно семейство“;

жж) в т. 7 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 261 евро/ха“;

зз) в т. 8 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 183 евро/ха“;

ии) в т. 9 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 1.01.2022 г. – 202 евро/ха“.

§ 4. В Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в член 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1: а) в т. 1 след думите „27,46 евро/“ съкращението „ЖЕ“ се заменя с „животинска единица (ЖЕ)“, а накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 1.01.2022 г. е левовата равностойност на 40,29 евро/ЖЕ“;

б) в т. 2 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 1.01.2022 г. е левовата равностойност на 67,14 евро/ЖЕ“;

в) в т. 3 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 1.01.2022 г. е левовата равностойност на 35,99 евро/ЖЕ“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 1.01.2022 г. е левовата равностойност на 75,98 евро/ЖЕ“;

б) в т. 2 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 1.01.2022 г. е левовата равностойност на 31,22 евро/ЖЕ“.

Биофермерите получиха завишени ставки за Кампания 2022 в размер на 51 млн. лева
11470
 

Последни материали
Виж
Изключението е при ферментиращите продукти и някои кози сирена
Производството на мляко и млечни продукти в Хърватия намалява
Чрез морската програма са въведени съвременни и ефективни технологии
България вече е търсен износител на риба, рибни продукти и деликатеси
Тайван договори на търг над 100 000 тона хлебно зърно с произход от САЩ
Тайланд купи скъпо украинска фуражна пшеница
От селскостопанска постройка в местност край село Подвис
Разследват кражба на селскостопански и строителни инструменти в Смолянско
Коментар на Грейнстор по доклада на USDA за юни
България е световен лидер в производството на лавандулово масло
В Чирпан за трети път провеждат Международен фестивал на лавандулата
Свързани материали
Виж
Скоро ще бъдат преведени и сумите
Определени са ставките по екосхемата за разнообразяване на културите, прилагана през 2023 г.
Определени са ставките по обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци
Нормативни промени
Новите ставки за биопроизводство през 2024 г., които ще се обсъждат до 20 май
Вижте ставките
ДФЗ плати 100 млн. за необлагодетелстваните райони (НР)
Вижте ставките
ДФЗ плати 100 млн. за необлагодетелстваните райони (НР)
При пшеницата за частния сектор са оставени само 10 на сто от квотата
Китай определи количествата зърно за внос по понижени митнически ставки
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини