Начало » Новини » Коментари
17.11.2022 г.

При екосхемите за възстановяване на почвите фермерите годишно ще получават по 13,30 лв. на декар

Стратегически план – седма част
При екосхемите за възстановяване на почвите фермерите годишно ще получават по 13,30 лв. на декар

Всяка ферма осигурява и различни количества оборски тор Снимка: sinor.bg

За периода 2024 – 2028 г. по екосхемите за възстановяване на почвите фермерите ще разчитат на допълнителен бюджет от 143 377 883 евро, или 286,7 милиона лева по линия на новата ОСП. Бюджетът е разписан в окончателния вариант на Стратегическия ни плана, по който вървят преговори с Европейската комисия.

За всички интервенции в екологичните схеми е определено финансиране от 25% от годишния финансов пакет за директни плащания. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната от задълженията по интервенцията. Ставката е съгласно еврорегламент 2115 на ЕС от 2021 г, като вариация в ставката може да има според нивото на площите, обхванати от задълженията в екосхемите с цел да се постигне пълно оползотворяване на финансовия ресурс, определен за амбициозните екологични цели, се посочва в документа.

Средно планираната единична сума, която стопаните ще получават на хектар всяка година от 2024 до 2028 г., е 66,83 евро, или 13,30 лв. на дка. Минималната ставка е изчислена да бъде 53,46 евро на ха, или 10,68 лв. на дка, а максималната - 83,54 евро, или 16,70 лв. на дка, е записано в Стратегическия план.

С екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал се насърчават зелено торене и органично наторяване, а със схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните е осигурено компенсаторно плащанена брой хектари или на животински единици, за които се ползват екосхеми.

Интервенцията е насочена за изпълнение на целта за намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, като същевременно се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата. Интервенцията е насочена и към намаляване на използването на изкуствени торове поне с 20% до 2030 г.

Шеста част на Стратегическия план

Схемата предвижда два основни похвата на внасяне на външна органична материя в почвата:

·Отглеждане на подходящи видове междинни непроизводствени култури с последващо зелено торене.

·Внасяне на външна органична материя обект на продукти от кръговата икономика (третирана органична материя от отпадъчна биомаса).

С интервенцията се цели намаляване на употребата на изкуствени торове – заместването им с естествени хранителни вещества образувани в следствие на внасянето на външна естествена органична материя. Микробиалните торове и оборският тор като допринасящи за почвеното плодородие чрез естествени процеси биха могли да се използват като подобрители на почвата в контекста на екосхемата. Идеята е азотът от изкуствените торове да се замести от влагане на зелено торене и органично наторяване.

Еко схемата е допустима за прилагане върху различните типове земеделски площи в стопанството. Земеделският стопанин доброволно решава с кои площи да участва в еко схемата без задължение да е приложимо за цялата площ на стопанството. Върху една земеделска площ може да се получи подпомагане само за една от възможните опции на изброените практики.

Ето и самите практики, които фермерите сами избират да прилагат:

А) Внасяне на хранителни вещества в почвата чрез отглеждане на непроизводствени междинни култури/покривни култури с последващо зелено торене:

1. Допустими за отглеждане междинни/покривни култури по схемата са тези, които са създадени като смески от нежитни или житни култури.

2. Изисквания за минимални срокове на отглежданите култури - не са площи с междинни култури/покривни култури площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша. Междинните култури/покривни култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година.

3. Изисквания към минимално изискуемите обработки:

Използват се за последващо зелено торене (посредством заораване, валиране, естествено измръзване или друг метод на механично терминиране на културата по избор на земеделския стопанин). В периода на отглеждане на междинните култури/покривните култури не трябва да се прилагат изкуствени торове и продукти за растителна защита. Терминирането на културите не се извършва с хербицид. и/или внасяне на хранителни вещества в почвата чрез използването на външни органични подобрители на почвата:

Да извършват внасяне на органично вещество на различни видове (подобрители на почвата) от които:

1.Подобрители, получени чрез процес на аеробно третиране от отпадъчна био маса;

2.Подобрители, получени чрез процес на анаеробно третиране от отпадъчна био маса;

3.Подобрители, получени чрез процес на биологично третиране от отпадъчна био маса на червеи;

4.Подобрители, получени чрез процес на термално третиране от отпадъчна био маса.

5. Използване на нискоемисионни техники за прилагане на оборски тор (впръскване на течен оборски тор; включване в рамките на 4 часа от прилагането).

Забранява се използването на подобрители на почвата, получени след химическо третиране. При внасяне на подобрител, съдържащ общ N (азот), количеството на осигурен общ азот трябва да не е под 10% от потребностите на конкретната култура и да не надвишава 150 кг общ N (азот) на хектар.

Фермерите са длъжни да подготвят план за управление на хранителните вещества за културите в стопанството, изработен от лице, притежаващо необходимите компетенции. Планъта за торене трябва да се спазва плътно. При случаите, когато стопаните сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи те следва да докажат наличието на ниво стопанство на приложима технология одобрена от РИОСВ с капацитет на инсталацията (ако е приложимо); лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове (ако е приложимо); протоколи за произведена продукция идентична на вложената.

* Чрез тези екосхеми фермерите ще влияят върху изменението на климата, включително за намаляване на емисиите на парникови газове от селскостопанските практики, както и запазване на съществуващите места за съхранение на въглероден диоксид и подобряване на улавянето на въглерод;

* За адаптиране към изменението на климата, включително действия за повишаване на устойчивостта на системите за производство на храни и подобряване на животинското и растителното разнообразие с цел по-голяма устойчивост по отношение на болестите и изменението на климата;

* C опазване или подобряване на качеството на водите и намаляване на натиска върху водните ресурси AOA-D предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и на управлението на хранителните вещества [и на почвената биота];

* С действия за устойчиво и по-ограничено използване на пестициди, по-специално на тези, които представляват риск за човешкото здраве или околната среда.

При екосхемите за възстановяване на почвите фермерите годишно ще получават по 13,30 лв. на декар
15201
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
Създава се Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве
Практика
Опознайте механичния състав на почвата, преди да садите!
ДФЗ
Може да затваряте зявленията с подадени фактури за две екосхеми
Решения на Министерския съвет
Българската позиция пред Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 18 септември
Еврокомисията предлага Закон за мониторинг на почвите
Годишно от ерозия на почвите в ЕС се губят 50 млрд. евро
През ноември ще се проеведе първото изложение за земята
Европейски манифест в подкрепа на мисията за защита на почвите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини