Начало » Новини » Коментари
23.08.2022 г.

От днес фонд „Земеделие” разполага с държавна помощ от 444,7 млн. лв. за фермерите

Първата помощ е за оранжеристи, лозари, свиневъди и птицевъди
От днес фонд „Земеделие” разполага с държавна помощ от 444,7 млн. лв. за фермерите

sinor.bg

С обнародваното в днешния брой на „Държавен вестник” постановление на Министерския съвет към бюджета на фонд „Земеделие“ ще бъдат прехвърлени допълнително 444 700 000 лв., така че фермерите от уязвимите сектори да получат крайно необходимата помощ за осигуряване на ликвидността на стопанствата им. Неотдавна Европейската комисия одобри до 426 млн. лв. държавна помощ, която родните животновъди и земеделци ще получат като обезщетения за кризата от войната в Украйна.

Първата подкрепа ще отиде за свиневъди, птицевъди, лозари и оранжерийни производители, за които до този момент липсваше подобна подкрепа. Припомняме, че с промени в наредба 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори беше одобрен извънреден ресурс. Според тази наредба подкрепата отива свиневъди и птицевъди, които прилагат хуманно отношение към животните; а също и за подкрепа на земеделските стопани по национални мерки, с9 които да се компенсират повишените цени на енергоносителите, фуражите, препаратите за растителна защита, горивата и торовете.

Одобрените с днешното постановление до 444,7 млн. лв. са за сметка на разходите от централния бюджет, насочени в подкрепа на бизнеса заради кризата през 2022 г. – 168 700 000 лв., плюс още 276 милиона лева отново от бюджета за 2022 г. на базата на фактически извършени разходи.Средствата се пренасочват към бюджета на фонд „Земеделие“ за 2022 г. по „Политика на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони“ и по бюджетната програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Според указанията на наредба 1 от 12 юли тази година бюджетът за подпомагане за сектор "Свиневъдство" е 25 милиона лева и ще се насочат за свине майки и прасета за угояване, които се отглеждат по хуманен начин. Още 25 млн. лв. отиват за сектор "Птицевъдство" –за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици. Други 6 милиона лева ще се разпределят в лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде. Още 6 259 820,44 лв. отиват за оранжерийно производство на зеленчуци. От тях 5 007 856,35 лв. са за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. – за неотопляеми оранжерии.

В секторите "Свиневъдство" и "Птицевъдство" помощта ще се предоставя за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане за 2021 г. от схемата за държавна помощ "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине" и схемата "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Малкият бизнес настоява да се спазят договорките за подпомагането, уточнени с бранша от предишния кабинет

В лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). При оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Извънредната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители в срок до 30 септември 2022 г. След извършване на съответните административни проверки и проверки на място одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка. В срок от 10 работни дни от изплащането на помощта ДФЗ изпраща на кандидатите, подали заявление за подпомагане, уведомителни писма с посочен размер на изплатената финансова помощ или с мотиви за отказ от изплащане на финансова помощ. Уведомителните писма подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При извършване на проверки от ДФЗ, Европейската комисия и други контролни органи одобрените заявители по реда на тази наредба са задължени да предоставят пълен достъп и да оказват съдействие, включително чрез представяне на допълнително изискани документи. 

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор

"Свиневъдство", които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. със свине по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) и отговарят на следните условия:

1. за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине";

2. към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите, или

4. прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор "Птицевъдство", които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. със съответния вид птици по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и отговарят на следните условия:

1. за 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";

2. към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите, или

4. прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане са земеделските стопани от лозаро-винарския сектор, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. с винено грозде по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят на следните условия:

1. са регистрирани в лозарския регистър по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки;

2. за 2021 г. са подали в Изпълнителната агенция по лозата и виното декларация за реколта от грозде съгласно Закона за виното и спиртните напитки за добив, различен от нула;

3. площите им с винени лозя, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Допустими за подпомагане са земеделски стопани - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. с оранжерийни култури (зеленчуци) по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат зеленчуци в оранжерии и отговарят на следните условия:

1. площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци след проверката за реализация;

2. площите им с оранжерийна култура, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

3. оранжерията разполага с инсталация за отопление.

(5) Изискването по ал. 4, т. 3 се отнася за земеделските стопани с оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

От днес фонд „Земеделие” разполага с държавна помощ от 444,7 млн. лв. за фермерите
30364
 

Последни материали
Виж
Благодарение на поддържаните ниски цени
Търсенето на украинска пшеница расте на международните пазари
Представена като част от санкциите на ЕС срещу държавата-агресор
Латвия наложи забрана върху вноса на селскостопанска продукция от Русия
Президентът Еманюел Макрон бе освиркан на входа
Френски фермери блокираха откриването на селскостопанско изложение
Иззети са 17 моторни триона и 7 законни ловни пушки
Задържаха 10 МПС и 34 каруци при проверки в горите през януари
Според проучване на местната служба за защита на потребителите
Нулевият ДДС запази цените на 72 на сто от храните в Кипър
Близо 6 хил. дка стават подходящи за трайни насаждения с промени в Закона за земята
Свързани материали
Виж
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Недоволни от нищожните помощи, обещани от правителството
Гръцките фермери блокираха магистралата Солун – Неа Мудания
Общ бюджет: 1 000 000 000 BGN
Информация за прилагане на „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”
Според председателя на Съюза на зърнопроизводителите в Бургаско
Повишава се фирмената задлъжнялост в зърнопроизводството
Няма да се отпускат средства за сектори без регистиран внос от Украйна
Денков ще отговори за исканите нови фермерски помощи след анализ на агроминистерството
Самоучастието в инвестицията ще е 35%, а досега беше 50%
До 2029 г. България ще прилага държавна помощ под формата на преотстъпен корпоративен данък
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини