Начало » Новини » Страната
23.02.2022 г.

Новите ангажименти през 2022 г., свързани с ерозия, пасторализъм и земи с висока стойност

Нормативни промени
Новите ангажименти през 2022 г., свързани с ерозия, пасторализъм и земи с висока стойност

sinor.bg

Да 24 март върви общественото обсъждане на последните промени в наредбата за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода, отнасяща се до продължаването на ангажиментите през 2022 г., явяваща се втората преходна година преди новата ОСП. 

Тъй като новата правна рамка на стратегическите планове не приключи навреме и беше предвидено продължаване на прилагането на правилата на настоящата рамка на ОСП (2014 2020 г.), за да се осигури непрекъснатост на плащанията за земеделските стопани, България като останалите държави в ЕС е длъжна да регламентира поемането на нови ангажименти, свързани с мярка 10 „Агроекология и климат“.

Зелени практики до 2030 г.

Затова и агроминистерството предлага срокът на удължаване на ангажиментите след изтичането на първоначалния период от 2022 г. да не надхвърля една година. В тази връзка, за поемането на нови ангажименти през 2022 г. по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ е решено продължителността на ангажимента да бъде в разстояние на три години.

Предвидена е и възможност за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направлението „Контрол на почвената ерозия“ за срок от една година. Тъй като сроковете по новите ангажименти са по-кратки, са прецизирани и условията за подаване на заявления за подпомагане и за плащане, четем в проектонаредбата.

Друга основна част от промените са свързани с получени бележки от ДФЗ – РА за прилагане на мярката. Те са свръзани с прекратяването на ангажиментите от страна на ДФЗ и възстановяване на средства от страна на фермерите - с цел избягване на различни тълкувания.

През 2017 г. администрацията имаше амбиции по отношение на ДНК-то на автохтонните животни

Във връзка с дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, които ще прилагат и в природните освен националните паркове, се налага да бъдат направени допълнения в редица разпоредби, с които се уточняват условията и реда, при които ще се прилага цитираното направление на териториите на природните паркове, а те трябва да бъдат с утвърдени планове за управление.

Фермерите ще са длъжни да представят с копие на документ, издаден по реда на чл. 123, ал. 2 от Закона за горите или договор по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който да удостоверяват броя и вида на животните. С това допълнение изрично се подчертава, че при извършване на агроекологични дейности на територията на природния парк задължително се спазват забраните, установени за защита на околната среда.

Прецизират се текстовете и за оценката на трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Става въпрос за парцели, като няма да се изисква оценка, ако е предоставена в предходна кампания за площи участвали в ангажимент. По такъв начин вече предоставен документ няма да се изисква от земеделските стопани, което ще намали административната тежест при кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Прецизира се разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г., като се заменя думата „методика“ с по коректната „правила“. Друга промяна е свързана с отказа на ДФЗ да изплаща изцяло или частично подпомагане, ако установи неспазване на поетите ангажименти или други задължения от бенефициентите. Съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Тези плащания не се извършват, преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които държавите членки трябва да осъществяват. Плащанията могат да бъдат в пълен размер или в съответното процентно намаление, когато са констатирани неспазвания на ангажиментите или на други задължения от страна на бенефициентите.

За да се постигне реален възпиращ ефект, е необходимо да са извършени проверките и въз основа на резултатите, да се установят съответните проценти намаления в предоставяната помощ.

Навсякъде в наредбата „министерство” и „министър” се преименуват от Министерство на земеделието, храните и горите в Министерство на земеделието и от "министър на земеделието, храните и горите" в "министър на земеделието".

Новите ангажименти през 2022 г., свързани с ерозия, пасторализъм и земи с висока стойност
8659
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Тема с продължение
Протест срещу забраните да се пашува в природните паркове събра на дискусия депутати и експерти
Отворено писмо
Над 70 фермери от Пиринско с молба да бъдат субсидирани за пасторализъм в природните паркове
Статистика за срива в плащанията
Капанът с подпомагането по агроекология и климат щракна
Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ
Вече е решен
Проблем с ваксинация на стадата бави качването им в планините
Преди края на кандидатстването
Основни документи за интервенциите по Втория стълб през 2023
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини