Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
17.03.2021 г.

Болести по ябълката с които трябва да се справите

За да има реколта
Болести по ябълката с които трябва да се справите

Икономически най-важното заболяване при ябълката у нас е струпясването. Негов причинител е гъбата с полова форма Venturia inaequalis и конидиален стадий Spilocaea pomi ( syn. Fusicladium). Спорите на фитопатогена презимуват в окапалите листа. Рано напролет, по време на фенофаза разпукване на пъпките при ябълката се осъществяват първичните заразявания с половата форма на гъбата. Младите, недоразвити листа могат лесно да се инфектират и това дава началото на нови заразявания с безполовата форма на патогена. Цикълът на заразяване се повтаря, докато има условия за развитие на заболяването или тъканите нараснат достатъчно и патогена не може да проникне в тях. Причинителят на струпясването може да нападне и да се развие по ябълка и круша.

Първите симптоми се наблюдават след разпукване на пъпките напролет. По долната страна на листата се забелязват хлоротични петна с неправилна форма, по-късно те добиват светлокафяв до маслиненозелен налеп. Силно напетнените листа изсъхват и окапват. Повреди от струпясване могат се наблюдават по листата, техните дръжки, цветовете и плодовете.

По плодовете петната наподобяват тези по листата - неправилно закръглени със зелено-кафяв цвят, кадифени. С нарастването им налепът в средата изчезва и се откриват корковидни изменения на кожицата на плодовете. Корковидната тъкан пречи на правилното им нарастване, което води до напукване и деформации. В зависимост от големината на нападнатите плодове, завръзите могат да опадат преждевременно или да нарастнат и останат на дървото до беритбата.

Кога ниските температури в края на зимата и началото на пролетта са опасни за земеделските култури?

Едно от най-важните мероприятия за ограничаване на заболяването е изчистване на листата от градините след листопада. Ако листата не се почистят се препоръчва опръскване на растителните остатъци с 5% разтвор на карбамид и заораване, което спомага за по-лесното разлагане на листата в почвата. Зимни третирания с 2% бордолезов разтвор или препарати на медна основа. Прилагат се предцъфтежни третирания за ограничаване на първичните заразявания и регулярни, профилактични, вегетационни третирания, като могат да се използват някои от следните препарати за растителна защита: Дитан ДГ (200 g/da), Делан Про (250 ml/da), Дифкор (15 ml/da), Индар 5ЕВ (100 ml/da), Катан 50 ВП (0,2%), Карамат 2,5 ЕВ (300 ml/da) и др.

Брашнеста мана

В условията на нашата страна, посевместно разпространено по ябълка е гъбното заболяване брашнеста мана.  Причинител е аскомицетната гъба с полова форма Podosphaera leucotricha и конидиен стадий Oidium farinosum. В условията на нашата страна гъбата не развива полова форма, а заразяванията се осъществяват само с конидии. Гъбата се запазва като мицел в нападнатите растителни части от предходния сезон. Болестта може да се прояви под две форми: системна и локална. Системната форма се наблюдава при развитие на заразени пъпки от предходния сезон, като обхваща листа и леторасти, които се покриват с бял налеп. В следствие листата не могат да се развият нормално, остават дребни и към средата на летния сезон прегарят. Леторастите са силно скъсени и обикновено загиват в края на лятото. Цветовете са покрити с плътен бял налеп, те също са деформирани, дребни и не образуват плодове. Напролет с разпукване на инфектираните листни и цветни пъпки се развива и мицела на гъбата който дава началото на нови заразявания. Локална форма се изразява в появата на сивобелезникъв налеп от горната страна на листата. Мястото на налепа спира да нараства в резултат на което  листата се деформират.По плодовете рядко могат да се видят симптоми от брашнеста мана, като в този случай върху тях се наблюдават мрежовидни напетнявания от по-светла или жълта тъкан. След мека и влажна зима се наблюдава бързо развитие на патогена и увеличаване на инфекциозния фон, което може да доведе до масови заразявания в овощната градина.

За да се ограничи нападението от брашнеста мана, още повреме на създаване на градината е добре да се подберат устойчиви или толерантни сортове ябълки. Всяка година трябва да се прилагат санитарни резитби и прореждане на короните на дърветата,  което осигурява по-добро опръскване на ябълката. Особено важен момент са и профилактичните третирания извършвани в критичните фенофази от развитието на дърветата. Пръсканията трябва да бъдат съобразени с климатичните условия. Добра практика е да се избират препарати, които са регистрирани и срещу струпясване по ябълката.За да се възпрепятства или ограничи заболяването е необходимо системно прилагане на комплекс от мероприятия от интегрираната система за борба срещу икономически най-важните болести по ябълката. Разрешени за употреба са препаратите: Байфидан 250 ЕК (15 ml/da), Белис (80 g/da), Систан 20 ЕВ (28-42 ml/da) и др.

Късно кафяво гниене

Болестта късното кяфяво гниене е посевместно разпространена. В нашата страна заболяването се среща във всички райони, където се отглеждат овощни видове. Патогена може да нападне и да се развива по всички овощни видове. Причинител е аскомицетната гъба Monilinia fructigena, която формира анаморф Monilia fructigena. Гъбата презимува като мицел в мумифицираните плодове и заразените клонки. През пролетта върху заразените части се образуват спорообразуващи туфи от конидии, които се пренасят от дъждовните капки, вятъра и насекомите и при попадане върху чувствителните органи на съответния гостоприемник причиняват заразяване. Патогена прониква в тъканите през устицата, лентицелите и рани, нанесени от насекоми, градушка или други фактори. При видове и сортове с тънка кутикула паразитът може да проникне и направо през нея. Плодовете могат да бъдат заразени почти през целия вегетационен период - от формирането му до достигане на биологична зрялост.

По заразените плодове се появява първоначално малко кръгло кафяво петно, което постепенно нараства и обхваща целия плод. Засегнатите тъкани са кафяви, меки и изгнили. По-късно върху тях се появяват едри спорообразуващи туфи с охрен цвят, разположени в добре оформени концентрични кръгове. Нападнатите плодове окапват преждевременно или остават мумифицирани върху клоните.

Основната борба срещу късното кафяво гниене се води срещу зимуващата зараза останала в короните на дърветата след листопада. Мумифицираните плодове се отстраняват чрез резитба на всички повредени части. Извършват се профилактични третирания след формиране на плодовете за да се ограничи развитието на заболяването, причинено от механични повреди или насекоми. Препоръчват се две третирания около 3-4 седмици преди прибирането на реколтата с одобрените препарати за растителна защита – напр. Белис (80 g/da), Катан (150 – 180 g/da), Карамат 2,5 ЕВ (300 ml/da) и др.

Огнен пригор

Бактериалното заболяване, огнен пригор се среща навсякъде в страната. Бактерията напада голям брой видове от сем. Rosaceae, но с най-голямо икономическо значение за страната има при дюля, круша и ябълка. Фитопатогенната бактерия Erwinia amylovora е перитрихна, строго аеробна, грам-отрицателна. Презимува в раковините, образувани по клонките, клоните и стволовете на дърветата. През пролетта върху раковините се образува бактериален ексудат, който се разнася от дъждовете, насекомите и при резитба чрез инструментите. Попаднала върху растителните органи бактерия, навлиза в тях през естествените отвори на листата и цветовете (устица, лентицели, нектарници). Бактерията може да навлезе и чрез рани, причинени от насекоми, градушка, също така и през механични повреди по време на обработване на градините и резитби.

Първите симптоми се наблюдават по време на цъфтежа. По нападнатите цветовете се появяват некротични участъци, които нарастват и обхващат целият цвят. Некрозата прогресира и продължава да се развива по цветните дръжки, като обхваща листата и носещият летораст. Те стават тъмнокафяви до черни, завяхват, прилепват към инфектираните цветчета и остават по дърветата. Върховете на младите, заразени леторасти се извиват под формата на „овчарска гега” и имат вид на опърлени от огън, откъдето идва името на болестта „огнен пригор“. При ябълката листата и цветовете придобиват тъмно кафяв цвят. При инфектираните по-чувствителни сортове се наблюдава и по-бързо развитие на болестта, която достига до скелетните клони на дърветата. Язвени повреди могат да се видят при преминаването на заразяването от скелетни клони към стъблото или при инфекция в следствие на механични повреди.

Първата мярка за борба със заболяването е създаването на градини само със здрав посадъчен материал. Изрязването и изгарянето на заразените леторасти е радикална мярка за ограничаване на заболяването. Задължително е обеззаразяването на режещите инструментите. Силно нападнатите дървета в овощните градини се изкореняват. Решаващо значение имат третиранията с бордолезов разтвор и други медни препарати - от 4 до 8 пръскания. Те трябва да се извършват в периоди, когато условията за развитие на болестта (температура и влага) са благоприятни. Особено важни са предпазните медни третирания преди цъфтежа и след градушка, когато бактерията най-лесно прониква в растителните тъкани. За целта могат да се използват препаратите: Бордо Микс (0,375 – 0,5%), Витра 50 ВП и Купрохай 50 ВП (150 g/da).

Фитофторно гниене

През последното десетилетие у нас, фитофторните патогени се размножават масово, срещат в разсадниците и главно в млади овощни градини, като нападението варира и може да причини загуби до 30%. Заболяването се причинява от няколко представители на род Phytophtora sp, от клас Oomycetes, които могат да се развият както при семковите овощни, така и при костилковите видове. Патогените се запазват в почвата като ооспори и хламидоспори, както и в заразените растения. Могат да причинят масови заразявания с поливната вода и да се пренасят с посадъчния материал.

Като основни се явяват профилактичните мерки за предпазване на дърветата от заразяване. Заболяването може да се контролира с избор на подходящ терен за създаване на овощната градина, избягване на тежки добре уплътнени почви, които задържат вода и използване на здрав посадъчен материал. Химични третирания се прилагат при проява на първите симптоми на заболяването.

Един от характерните симптоми е забавеното събуждане на пъпките в началото на вегетацията. Листата са по-дребни от характерните за сорта и по светло зелено оцветени. Наблюдава се изсъхване на отделни връхни клони. По време на летния сезон листата жълтеят или придобиват червеникаво оцветяване по периферията на листната петура, завиват се нагоре и към края на лятото опадат преждевременно. При условия на продължително преваляване и задържане на вода, болестта се развива системно, растенията внезапно увяхват и изсъхват. За борба с фитофторното гниене е регистриран препарата Алиал 80 ВГ (200 – 360 g/da).

ас. Дияна Александрова

Институт по овощарство - Пловдив

Институтът по овощарство – гр. Пловдив произвежда стандартен и сертифициран посадъчен материал от основните овощни видове – ябълки, круши, дюли, череши, праскови, нектарини, сливи, кайсии, орехи, лешници и бадеми.

Базата на Института се простира на обща площ от 2100 дка, разделени в три опитни полета, разположени в гр. Пловдив, гр. Асеновград и с. Цалапица. Трите производствени участъка са разделени съобразно почвените условия на района и карантинните изисквания за пространствена изолация между видовете. Производството на стандартен посадъчен материал от костилкови овощни видове се извършва в полетата разположени в с. Цалапица. В гр. Асеновград се произвежда посадъчен материал от орехоплодни и семкови овощни култури. В гр. Пловдив е съсредоточено производството на сертифициран посадъчен материал, като за тази цел се използват и шестте научни лаборатории към Института - агрохимична, ентомологична, помологична, биотехнологична, фитопатологична и вирусологична. Всички лаборатории разполагат със съвременна техника и апаратура и в тях редовно се проследява качеството на посадъчния материал. Институтът по овощарство – гр. Пловдив разполага и с научно-производствена лаборатория за ин витро размножаване на овощен и ягодов посадъчен материал с депо-изолатор, оранжериен комплекс за адаптация и поле за доотглеждане на получените растения. Производственият му капацитет е около 200 000 растения годишно. На договорна основа комплексът произвежда: подложки за круши – OHF – 333, праскови - GF 677, сливи и кайсии – Mirobalan 29C, сортове ягоди, малини, къпини, арония, киви. Освен посочените видове, по заявка, могат да бъдат разработени и произведени ин витро и други подложки, сортове и култури, както и контейнерни растения.

Посадъчният материал може да бъде изпратен с куриерски фирми до всяка точка на България.

Болести по ябълката с които трябва да се справите
60587
 

Последни материали
Виж
Обсъждат се възможности за подкрепа на физически лица, които не са регистрирани като фермери
160 заявления за обезщетения заради пожарите са подали стопаните в община Свиленград
Преговори по време на суша
Държавници преговарят с Турция за изпускане на вода от българските язовири
На декар трябва да се отпускат по 130 лв. за презасаждане
Градинари и овощари искат помощ заради изгорялата от горещините реколта
БАК подкрепя искането за оставка на зам. министър Георгиева
Костадинов: Социалната условност влиза в сила от 2025 г., а с бранша не е проведена и една среща
Съвети за градинря
Особености при използването на калиеви торове за доматите
Супа от фасул и коприва
Свързани материали
Виж
Последна част
Опасни мигранти от горите към овощните градини!
Не подценявайте земната ябълка!
Защо капят плодовете на райската ябълка?
Безплатен семинар за стопани
Резитбата за подмладяване при костилкови и семкови насаждения – праскови и ябълки
В Старозагорско
И райската ябълка си има празник – на 19 ноември в село Хрищени
Една от най-страшните болести
Есенни мерки срещу струпясването по ябълката и крушата
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини