Начало » Новини » Коментари
11.02.2021 г.

Предварителната условност май ще лиши дребните фермери от подпомагане

ТРГ - мнението на бранша
Предварителната условност май ще лиши дребните фермери от подпомагане

sinor

Представителите на Националната асоциация на зърнопроизводителите се оказват едни от най-активните в дебатите по новия Стратегическия план, тъй като предложенията им се отнасят не само до техните членове, но и до най-уязвимите при досегашното подпомагане, каквито са дребните фермери. Преди последното заседание на тематичната работна група ТРГ зърнопроизводителите са предложили интересна идея, която да облекчи подпомагането на малките в сектора, която обаче не е приета от агроминистерството.

При обсъждането на схемата „Плащане за дребни земеделски стопани“ от НАЗ предлагат да отпадне задължението те да изпълняват изискванията за предварителната условност, тъй като поради нарастващата сложност на новите дейности те ще станат все по-трудни за прилагане от дребните стопани. Дори големите арендатори определят тези изисквания като непосилни за изпълнение, затова и в мотива им има логика. А техният извод е, че „има опасност дребните земеделски стопани да не бъдат обхванати от нито една схема за подкрепа, което би довело до краен дисонанс с приоритизирането на малките и семейни стопанства на ниво ЕС”.

Администрацията обаче не приема тези мотиви, като обяснява, че „изискванията за изпълнение на предварителната условност от дребните земеделски стопани са заложени в Предложението за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по  линия на ОСП.

Големият въпрос, на който обаче администрацията не отговаря, е как всяка държава членка поотделно би могла да приложи този еврорегламент, така че да улесни дребните стопани за прилагане на дейностите за предварителната условност. Сиреч, Еврокомисията се обръща към администрациите сами да измислят как дребните фермери биха могли да изпълняват правилата за екологично земеделие, защото тази условност не е нищо друго освен настолна книга за животновъдство и растениевъдство, които да щадят природата. Досега обаче в ТРГ фермерите не са видели нито едно разумно предложение от агроминистерството в тази посока. Чиновниците се придържат към рамката, спусната им от Брюксел и не смеят да вложат никакво творчество, така че условността да не стане бариера за подпомагането на малките фермери в селските райони.

Синор.бг отново ще припомни какви са правилата за тази предварителна условност. Тя се изгражда на основата на предишната система за кръстосаното съответствие, прилагана до 2020 г., но с разликите, че тя обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от фермерите на основните стандарти и изисквания за опазване на околната среда, за преодоляване на пречките, свръзани с климатичните промени, за спазване на изискванията за общественото здраве, здравето на животните и здравето на растенията и за хуманното отношение към животните.

Обхватът на тази нова условност включва 10-те нови стандарти (или Условия за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) плюс 16-те законноустановени изисквания за управление (ЗИУ), а именно товма са изискванията на приложимото европейско и национално законодателство в областта на опазването на водите, Натура 2000, безопасност на храните, идентификация и регистрация на животни, продукти за растителна защита и хуманно отношение към животните.

И още решения на ТРГ за бъдещото земеделие

За да се получава основно подпомагане на доходите за устойчивост, е важно декларираните площи да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин. Площите по схемата трябва да са декларирани от „истински земеделски стопанин“, като самото определение може да намериту тук.

Новите стандарти, които трябва да се спазват, са ДЗЕС 1 – поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението между постоянно затревените площи и земеделската площ, произлизаща от настоящите зелени изисквания; ДЗЕС 2 – подходяща защита на влажните зони и торфищата – ново изискване; ДЗЕС 3 – забрана за изгаряне на стърнища, освен по фитосанитарни причини – изискването е приложимо и в настоящия период; ДЗЕС 4 – Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни – изискването е приложимо и в настоящия период; ДЗЕС 5 – Използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества – ново изискване; ДЗЕС 6 – Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване на качеството на почвите, включително отчитане на наклона – изискването е приложимо и в настоящия период; ДЗЕС 7 – Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди) – изискването е приложимо и в настоящия период; ДЗЕС 8 – Ротация на културите – произлиза от настоящите зелени изисквания и ДЗЕС 9 - Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи – произлиза от настоящите зелени изисквания; Запазване на особеностите на ландшафта – изискването е приложимо и в настоящия период; Забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците – изискването е приложимо и в настоящия период. Прилагане по възможност на мерки за избягване на инвазивни растителни видове – изискването е приложимо и в настоящия период; ДЗЕС 10 – Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени площи в зони по „Натура 2000“ – произлиза от настоящите зелени изисквания.

Неслучайно припомнихме изискванията за новата условност, за да ви стане ясно защо от НАЗ, а и от останалите браншови организации смятат, че схемата за дребните фермери трябва да бъде изградена на съвършено нов принцип.

Предварителната условност май ще лиши дребните фермери от подпомагане
29863
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
И дребните земеделски стопани получиха 3,2 млн. лева от Кампания 2020
Пето заседание на ТРГ
Дребните фермери да могат да кандидатстват всяка година, се предлага в новата ОСП 2021-2027г.
Позицията на бранша
Малкият бизнес изисква таванът на новата помощ за доходите да падне от 5 хиляди на 2 хил. декара
Нормативни промени
При консултации дребните стопани няма да доказват доход от предходни години
Въпроси-отговори
През 2019 г. малките фермери не поискали бусове, затова те липсват в държавните помощи
Позицията на малките фермери
Последното отворено писмо от дребните фермери, адресирано до първите във властта
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини