Начало » Новини » Коментари
09.02.2021 г.

Как основното подпомагане на доходите до 2027 г. ще се обвърже с новата условност

ТРГ и решенията по стратегическия план
Как основното подпомагане на доходите до 2027 г. ще се обвърже с новата условност

sinor

На последното заседание на тематичната работна група (ТРГ) по Националния стратегически план за развитие на земеделието са обсъждани дефинициите за основното подпомагане на доходите за устойчивост на стопанствата, което отново ще се отпуска като годишно плащане на хектар, но за разлика от досегашните практики ще се определя от така наречената „нова условност”.

Тук е мястото да припомним, че тази условност се изгражда на основата на предишната система за кръстосаното съответствие, прилагана до 2020 г.. Но с разликите, че тя обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от фермерите на основните стандарти и изисквания за опазване на околната среда, за преодоляване на пречките, свръзани с климатичните промени, за спазване на изискванията за общественото здраве, здравето на животните и здравето на растенията и за хуманното отношение към животните.

Обхватът на тази нова условност включва 10-те нови стандарти (или Условия за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) плюс 16-те законноустановени изисквания за управление (ЗИУ), а именно товма са изискванията на приложимото европейско и национално законодателство в областта на опазването на водите, Натура 2000, безопасност на храните, идентификация и регистрация на животни, продукти за растителна защита и хуманно отношение към животните.

Дефинициите за истински фермер и използвана площ

За да се получава основно подпомагане на доходите за устойчивост е важно декларираните площи да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин. Площите по схемата трябва да са декларирани от „истински земеделски стопанин“, като самото определение може да намериту тук.

Целта на схемата за „основно подпомагане на доходите за устойчивост” е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които  се извършва земеделско производство, но при условие, че се спазват базовите екологични и климат изисквания, произтичащи от предварителната условност, върху тези площи. Ето и 10-те стандарти от тази нова условност.

ДЗЕС 1 – поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението между постоянно затревените площи и земеделската площ, произлизаща от настоящите зелени изисквания;

ДЗЕС 2 – подходяща защита на влажните зони и торфищата – ново изискване;

ДЗЕС 3 – забрана за изгаряне на стърнища, освен по фитосанитарни причини – изискването е приложимо и в настоящия период;

ДЗЕС 4 – Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни – изискването е приложимо и в настоящия период;

ДЗЕС 5 – Използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества – ново изискване;

ДЗЕС 6 – Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване на качеството на почвите, включително отчитане на наклона – изискването е приложимо и в настоящия период;

ДЗЕС 7 – Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди) – изискването е приложимо и в настоящия период;

ДЗЕС 8 – Ротация на културите – произлиза от настоящите зелени изисквания

ДЗЕС 9 - Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи – произлиза от настоящите зелени изисквания;

Запазване на особеностите на ландшафта – изискването е приложимо и в настоящия период;

Забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците – изискването е приложимо и в настоящия период. Прилагане по възможност на мерки за избягване на инвазивни растителни видове – изискването е приложимо и в настоящия период;

ДЗЕС 10 – Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени площи в зони по „Натура 2000“ – произлиза от настоящите зелени изисквания.

Чрез прилагане на схемата за основните доходи за устойчивост според експертите ще се гарантира минимално равнище на подпомагане на доходите на земеделските стопани, каквато е и целта на Договора за функциониране на ЕС за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на земеделската общност. Схемата е необвързана с вида на производството и е насочена към всички земеделски стопани, които разполагат с допустими за подпомагане площи и цели насърчаване оставането на земеделските стопани в сектора за гарантиране на продоволствената сигурност.

Интервенцията отговаря на критериите на параграф 5 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство (Зелена кутия), посочени в приложение II към регламентa за СП, поясниха от министерството на земеделието.

Размерът на подпомагане се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към доходите на земеделските стопани, стимулираща ги да продължат земеделското производство и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние. При определяне на подпомагането е следван принципът на предвидимостта чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани.

Как основното подпомагане на доходите до 2027 г. ще се обвърже с новата условност
17642
 

Последни материали
Виж
Аграрен университет - Пловдив
Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив
При лек спад в цената спрямо предишната тръжна процедура
Йордания купи на търг почти двойно повече фуражен ечемик от планирания
При свинското обаче приходите нараснаха въпреки спада в количествата
Франция сви рязко износа на месо
Песимистични прогнози за производство на зърно в Украйна през 2024 г.
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Свързани материали
Виж
Evalio® AgroSystems - Мониторинг - Прогнозиране - По-добри решения
ФМС Агро България започна проследяване на основните неприятели Царевичен стъблопробивач и Памукова нощенка
Основни дейности в декоративната градина през април
Полезни съвети
Как да избегнем основни проблеми при отглеждането на разсада
От 1 юни 2016 г.
Грудев: Предвиждаме отваряне на първите подмерки от мярка 7 по новата селска програма
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини