Начало » Новини » Коментари
16.11.2020 г.

Млекопреработвателите с отчаян призив за подкрепа в условията на криза

Позицията на бранша
Млекопреработвателите с отчаян призив за подкрепа в условията на криза

sinor

Кризата с корона вируса и последвалият спад в търсенето на основни храни поставиха пред изпитание всеки сектор от селското стопанство и производството на храни. За разлика от минали години, когато родната администрация успяваше да заблуди бизнеса с привидните си усилия за подкрепа, този път дигитализация и пряката връзка със света скъси неимоверно много взаимоотношенията между българските и европейски производители. И когато нашите мандри сравняват подкрепата, отпускана от правителствата на другите държави, с тази, която почти липсва у нас, тогава им става изключително тъжно. Защото осъзнават колко неадекватни са икономическите похвати, използвани от росната администрация.

Пример за това е отвореното писмо на Асоциацията на млекопреработвателите в България, изпратено преди два дни до министерството на земеделието и до медиите.

В него браншът дава пример с одобрената наскоро от Европейската комисия държавна помощ за Чехия в размер на 3 милиарда  чешки крони (приблизително 110 милиона евро), насочена изцяло за подпомагане на предприятия, работещи в първичния селскостопански сектор и в производството на храни, засегнати от огнището на коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ на ЕК.

Подкрепата е под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде отворена за всички предприятия в сектора на първичното земеделско производство (фермери) и за производителите на храни. Очаква се мярката да ползват между 5 хиляди и 10 000 фермери и преработватели, се посочва в писмото. Помощта е специално предназначена да осигури достатъчен оборотен капитал за бенефициентите, които са претърпели намаление на общите печалби с поне 25% в сравнение със същия период на 2019 г. Целта на схемата е да помогне на бенефициерите да отговорят на своите нужди от ликвидност и да продължи техните дейности по време и след пандемията.

Комисията е установила, че чешката схема е в съответствие с условията, посочени във Временната рамка. Помощта няма да надвишава 100 000 EUR за компания, активна в първичното производство на селскостопански сектор, или 800 000 EUR за компания, занимаваща се с производство на храни, както е предвидено във Временната рамка, като помощта може да бъде отпусната до 30 юни 2021 г.

Комисията е стигнала до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на Чехия, в съответствие с ДФЕС и условията, установени във временната рамка. На тази основа Еврокомисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

На този фон българските млекопреработватели питат какво се случва у нас, питат преработвателите на мляко.

От асоциацията припомнят как в началото на август бяха внесли писмо до МЗХГ и Министерския съвет с мотиви и искане за финансово подпомагане на млекопреработвателните предприятия  за временни мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашната епидемиологична обстановка  от коронавируса.

Бързите и ефективни действия за целенасочена държавна подкрепа, която да гарантира ликвидност за щетите и да запази непрекъснатостта на стопанската дейност, обаче не достигна до млекопреработвателния бранш, е заключението на бранша. И досега те не са получили отговор или други вид реакция от управляващите.

На 23 септември 2020 г. последва второ писмо, този път адресирано до премиера Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев и отново до МЗХГ за включване на млекопреработвателните предприятия за финансиране по временни мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката  във връзка с тежката икономическа ситуация  и трудностите, пред които са изправени в следствие  на епидемията от коронавируса.

Изминаха почти два месеца от входирането и на второто писмо, въпреки че според  Закона за администрацията и Наредбата за административното обслужване „Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и ... са длъжни да ги предоставят или извършат в срок не по-дълъг от 30 дни...“ В нашия случай Министерският съвет  и МЗХГ мълчат вече повече от три месеца, без отговор на нашите становища за прилагане на Схемата за финансиране от държавата, /което отговаря на критериите в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), представлява държавна помощ и изисква  Комисията да бъде уведомена за него в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС/ по  Временната рамка за държавна помощ, посочва ръководството на асоциацията. 

„Виждаме каква е волята и желанието на чешкото правителство да подкрепи своите фирми от хранителната промишленост за постигане на капиталови и квазикапиталови инвестиции, за преодоляване на последствията от кризата, за проучване и създаване на пазари и т.н. За съжаление, нашите държавници оставиха хранително вкусовата индустрия, най-бързооботната, да загива в тези тежки и трудни времена”, се посочва в писмото.

Браншовиците заключават, че „ситуацията в сектор „Мляко“ е тежка, тъжна и мрачна”. Продукцията от млечни продукти стои на склад, цените   на  сурвините за производство на сурово мляко растат, няма реализация, млекопреработвателният бранш затъва и повлича със себе си млекопроизводителите към дъното на блатото.

„Повече от 15 млекопреработвателни предприятия са „на тезгяха“ и са обявени за  продажба. Банките също продават такива предприятия. Къде е държавата, питат от асоциацията. Без да знаят още колко хора ще останат на улицата при масовите фалити, които се задават за млекопреработвателния бранш. „Тази политическа и управленска безотговорност ще завлече в пороя и животновъдите, тъй като няма да има кой да изкупува млякото им, да не говорим за износа”, се посочва още в отвореното писмо.

Пъзелът, в който е объркана държавата ни трябва да бъде подреден! Залагат се средства в „Националния план за възстановяване на земеделието и хранително вкусовата промишленост“ за кухи дейности, като дигитализацията на сектора, а не се отделят и разпределят средства за българската хранително вкусова промишленост, за млекопреработването, не се изпълняват  решенията на ЕК и не се създадат условия за предотвратяване на фалити и закриване на работни места в млекопреработвателния бранш.

Как ще бъде спасени млечният сектор, българското  бяло саламурено сирене, българският кашкавал, разнасяли славата ни по света. В тежки за страната ни моменти именно износът на млечни продукти е спомагал за излизане от петролни и други кризи. Дали тези тогавашни управленски решения няма останат само една легенда?! Качеството на предлаганите за износ млечни продукти и най-вече бялото саламурено сирене е било еднакво и не е правен компромис .

Какво се получава през последните десет години с качеството!

В бранша навлязоха нови технологии за производство на бяло саламурено сирене, в които, при производството му, бе разрешено да бъдат прибавени различни реагенти и субстанти, за да зрее по-бързо, да бъде намалявана цената, да се търси бърза печалба. Натискът на търговските вериги  и на търговци на млечни продукти с ниски цени доведе до ситуация непрекъснато да се променя  нормативната база за производството на млечни продукти. През тези години бе разрешено влагането на растителни мазнини и всички други, доказано вече,  вредни съставки. Не се търсеше качество, търсеше се печалба и то колкото може по-голяма и бърза. Критериите в бранша бяха променени и те не отговарят на изискванията на купувача във вътрешния и външния пазари.

От асоциацията представят и данни на агростатистиката в МЗХГ, според които за първите девет месеца на годината - 556 748 е добитото сурово мляко у нас, 59 540 т.произведените сирена , 10 391 – произведените имитиращи продукти. Oт нaчaлoтo нa 2019 г. дo aвгycт мeceцa, в cтpaнaтa ca пpoизвeдeни 8338 т. имитиpaщи пpoдyĸти. Koeтo e yвeличeниe oт 5,5% cпpямo cъщия пepиoд нa 2018 г., ĸoгaтo ca били пpoизвeдeни 7904 т.

През този период асоциацията, за да запази традицията в производството на български млечни продукти, предложи на държавата и бе въведен БДС. Въпреки това натиксът е огромен, за да се произвеждат онези сирена с високо водно съдържание,  в които се влага трансглутаминаза и др. реагенти.

От асоциацията дават пример дори с последната атака от страна на производителите на имитиращи продукти. Те атакуваха във ВАС Наредбата за специфичните изисквания на млечните продукти от 2018 г. и 5 членен състав на ВАС отмени членове от наредбата, като разреши имитиращите продукти в търговските обекти да се предлагат неопаковани. Отново и отново се променя нормативната уредба и битката за надмощие е голяма, в МЗХГ, заради новия Закон за храните се обсъжда промяна на Наредбата за специфичните изисквания на млечните продукти. Скандалът, както е известно е голям, защото определени фирми не желаят да има нормативна база. Те търсят бърза печалба и  желаят да произвеждат сирене с високо водно съдържание, да влагат влагозадържатели – ензими и химикали, които са вредни за здравето.

Ако не бъде сложен ред,  и няма уеднаквяване на критериите за качество на произвежданите млечни продукти, то потребителите ще бъдат потърпевши, животновъдите няма да има къде да реализират своето сурово мляко, износът още повече, особенно в тази ситуация на пандемия, ще намалява. Може да се окаже, че ако сектор „Мляко“ не бъде регулиран с разумни и полезни критерии за качество, то нашите млечни продукти ще останат една легенда, се посочва още в писмото.

Във финала на писмото браншовиците подчертават, че въпреки всичко все още вярват, че министър председателят и ръководството на МЗХГ се "водят от своите принципни и идеи за развитие на страната и винаги са осигурявали продоволствията на българското население. Винаги и са отстоявали позицията си за оздравяване и стабилизиране на българското земеделие, за развитие на родната хранителна промишленост и икономика, за стимулиране производството на български чисти млечни продукти и храни и сега е времето да докажат със своите действия и  дела тези свои думи, за да не остане всичко само един чист популизъм, защото всички,ние, всички носим гордостта, че нашето кисело мляко е една от емблемите на България в света. Нека в този момент бъдем единни за стимулиране и укрепване, за пълноценното развитие на бранша”, заключават от асоциацията на млекопроизводителите.

Млекопреработвателите с отчаян призив за подкрепа в условията на криза
16587
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Млекопреработватели се подготвят по различни сценарии за „енергийната зима“
Преработватели в Швейцария и ЕС поискаха статут на клиенти с приоритет в енергийната криза
Ще бъдат обсъдени екологичните изисквания и привеждането на обектите от сектора в съответствие с тях
РИОСВ Пловдив организира работна среща по проблемите на преработката на мляко в областта
Седмица на недоволството
Млекопреработватели ще коментират дали има черен списък в бранша
Нови мерки
Агроминистерството се ангажира с намирането на нови пазари за българското сирене
Браншови организации
Важни решения на общото събрание на млекопреработвателите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини