Начало » Новини » Коментари
27.03.2019 г.

Поне 3-годишен опит се иска от фермерите, които ще получат помощ за хладилни бази за плодове и зеленчуци

Очаква се одобрение от Брюксел
Поне 3-годишен опит се иска от фермерите, които ще получат помощ за хладилни бази за плодове и зеленчуци

sinor

В момента, в който Европейската комисия одобри (нотифицира) новата държавна помощ „за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“, производителите на плодове и зеленчуци най-после ще могат да изграждат малки хладилни бази и пакетажни цехове за по-лесна реализация на продукцията.

Бюджетът за срока на прилагане на помощта през тази и следващата година ще бъде 7,2 млн. лв., като максималната субсидия за един проект е до 50% от приемливите разходи по него. Фермерите обаче не могат да получат повече от 120 000 лева на проект.

В случаите, когато с отделни проекти кандидатстват организация/група на производители и неин член, се прилага посоченият лимит за двамата кандидати, който ще бъде разпределен пропорционално спрямо размера на одобрените инвестиционни разходи в съответните проекти.

В случай, че член на организация/група на производители кандидатства със самостоятелен проект и организацията/групата има вече одобрен друг проект, или обратно, от максималния размер на помощта за втория кандидат ще се приспаднат вече договорените средства.

Повторно кандидатстване се допуска само в случай че кандидатът вече е изпълнил предходния проект и е подал заявление за изплащане на държавната помощ. Размерът на държавната помощ за втория проект на кандидата не може да надвишава разликата между лимита от 120 хил. лв. и одобрения размер на държавната помощ за предходния проект.

По тази помощ кандидатите могат да купуват и монтират машини, оборудване и линии, необходими за подготовка за продажба, включително за приемане, сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране. Особено важна е помощта за покупка или инсталиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и съхранение, включително хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника за складиране, бокспалети и каси/щайги за многократна употреба.

Срокът за изпълнение на инвестицията и за подаване на заявление за плащане на помощта е до 9 месеца от датата на сключване на договора за държавна помощ.

Четири години след датата на договора за отпускане на държавна помощ фермерът е длъжен да използва придобитите активи по предназначение и да не ги прехвърля под каквато и да е правна форма върху други лица без съгласието на фонд „Земеделие”;

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по наредба 3, които имат поне 3-годишен стаж като градинари. По отношение на организации или групи производители изискването се отнася за всеки един от техните членове. (Това изискване следва да бъде изпълнено при кандидатстване, както и следва да бъде поддържано в 4-годишен срок от датата на договора за предоставяне на държавна помощ).

За подобна помощ могат да кандидатстват също микро-, малки и средни предприятия, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.                  

Държавната помощ не покрива редица разходи, които трябва да се знаят от кандидатстващите:

-           разходи, произтичащи от кандидатстване за допустимите инвестиции по т. 8.1. от страна на лице, което вече е получило публична финансова помощ  за същите инвестиции, включително по настоящата схема;

-           разходи за подмяна на съществуващи активи по т. 8.1.;

-           разходи за закупуване на машини, оборудване и линии втора употреба;

-           разходи за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

-           разходи за плащания в брой;

-           разходи за застраховка;

-           административни разходи;

-           разходи за финансиране на лихви;

-           транспортни разходи;

-           разходи, извършени преди подаване на заявление за кандидатстване;

-           разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти;

-           разходи за закупуване на оборудване на лизинг;

-           разходи, възникнали в резултат от припокриване на допустими инвестиции при кандидатстване за помощ за  машини, оборудване и линии за повече от един вид продукция, които не са мотивирани в представената от кандидата обосновка;

-           разходи към доставчици на материални активи или извършители на услуги, с които кандидатът е свързано лице   по смисъла на §1, ал. 1 и ал. 2 на Търговския закон;

-           разходи за закупуване на земя;

-           разходи за строителство, свързани с изграждане на сгради, помещения и площадки, в които ще се монтира оборудването;

-           разходи за транспортни средства.

Фермерите трябва да имат поне 5-годишни договори за наем или аренда на ползваните земи, трябва да имат предварителни договори за доставка на оборудването и машините. Те трябва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал или една оферта в оригинал (в случай на разходи, за които са определени референтни цени) с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 10 000 евро.

Цената следва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на машини, оборудване и линии, включително компютърен софтуер и специализирана техника.

Когато са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента ДФ „Земеделие“ одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие".

Офертите трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини, техника и оборудване офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни.

Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. 

Поне 3-годишен опит се иска от фермерите, които ще получат помощ за хладилни бази за плодове и зеленчуци
10748

Последни материали
Виж
Унищожени са над 80 тона само за първото полугодие
Внесено от Полша пилешко зарази литовски деца със салмонелоза
Заради ограниченията в работните визи за мигрантите
Средната възраст на наемните работници във фермите в САЩ расте неотклонно
В обекта в село НИколово има 17 000 прасета
В Русенско е регистриран първи случай на АЧС в индустриална ферма
Пратката от над 20 тона ще бъде върната на изпращача или унищожена
Босна и Херцеговина спря внос на орехи от Румъния с високо ниво на афлатоксин B1
Нивото на масленост в суровото вещество е доста под изискванията за износ
Търговците в Украйна недоволстват от качеството на рапицата
Заради силната суша в края на юни и началото на юли
Понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница в ЕС с над 2 милиона тона
Свързани материали
Виж
По подмярката е осигурен бюджет от 22 милиона евро
Отварят приема за стартова помощ за малки стопанства от другата седмица
За отглеждащите крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки
Животновъдите ще получат 26,3 млн. лева de minimis
МЗХГ има готовност да увеличи с близо 1 млн. лв. бюджета по държавната помощ за съхранение на плодове и зеленчуци
Не е ясно каква е ставката, но детайлно се казва по кой регламент е отпусната
Преведоха близо 5 млн. лв. на 108 памукопроизводители за 2018 г.
Фонд Земеделие
За природни бедствия през 2019 г. са гласувани 4 млн. лева
Управителен съвет на фонд Земеделие
Развъдните асоциации ще получат 5,5 млн. лева през 2019 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам