Начало » Новини » Страната
15.12.2016 г.

Българските сортове домати, подходящи за биопроизводство

Българските сортове домати, подходящи за биопроизводство

sinor.bg

Като при всяка култура така и при доматите борбата срещу болестите и неприятелите е успешна, ако се прилага сбор от агротехнически, генетически, химични и др. мероприятия, с помощта на които фермерите да получават добра реколта. Изборът на подходящ сорт е един от най-важните, съветват експерти от Института по зеленчукови култури „Марица“. В доклад за екологичното производство на домати, подготвен съвместно с „Грийнпийс България“, екип от петима селекционери представят особеностите на някои от българските сортове, чието търсене напоследък расте.

Природата е създала голямо разнообразие от резистентност при дивите видове, където най-дълго време е протичала паралелната еволюция между патоген и гостоприемник. В резултат на естествения отбор в този случай са оцелели най-устойчивите форми. Затова и селекционерите се опитват в културните сортове домати да прехвърлят гени за устойчивост, съчетаващи и други ценни стопански качества, така че да се получи онзи сорт, който би устоял на съвременните вредители.

Всичките сортове  носят  гени  на  устойчивост  към  тютюневата  мозайка (Tm), вертицилийното (V) и фузарийното увяхване (F), едни от най-сериозните вредители за доматите.

Известно е, че за  полиетиленовите  оранжерии  и  ранното  полско  производство  се  отглеждат  само  хибридни  сортове  домати. 

Сред ранните сортове домати е „ИЗК  Ники  Д  F1“ - хибрид  за  полиетиленови  оранжерии  и  ранно  полско производство.

Вегетационният  период (от поникване до узряване на плодовете) на тези домати е около 100-102 дни. Стъблото е с къси междувъзлия, самоограничава растежа си след 4-5 съцветие и е добре облистено.

Плодовете са силно червени, кръгли, многокамерни, без зелен пръстен, средно тегло – 140-180 г, с много добра твърдост и добри вкусови качества. Устойчив е на тютюнева мозайка, вертицилийно и фузарийно увяхване, и нематода.

Средният добив от декар е 6 хил.-7500 кг/дка.

Отглежда се на ниска опорна конструкция, едноредово 70/30 см или двуредово по схема 110+50/30-35 см.

Средноранното полско производство е най-широко застъпено в България.

Сред високорастящите сортове се отличава Пловдивска каротина. Вегетационният период на този домат е 104-107 дни. Сортът е създаден в резултат от междувидова  хибридизация  между  културния вид Solanum lycopersicum – сорт Ачи (от ликопинов тип) и дивия вид Solanum сhilense (от

β-каротенов тип) и последващ целенасочен  индивидуален  отбор  в  разпадащите  се  хибридни генерации.

В процеса на селекция  са  отбирани  растения с  оранжево  оцветени  плодове  и  интензивно червена месеста част, които впоследствие са стабилизирани.

Без да се подценява важността от  използването  на  дивите  видове  в  качеството на донори на ценни стопански признаци, преди всичко  на  устойчивост  към  абиотичен  и  биотичен стрес и висока биологична стойност, трябва да бъдат отбелязани изключителните трудности и  продължителността  на  селекционния  процес  при  междувидовата хибридизация.

Растенията са жизнени, с неограничен растеж. Стъблото е здраво, леко овласено. Неузрелите плодове са светлозелени, без зелен пръстен, а узрелите са с интензивно оранжев цвят, без напетняване. Плодовете са средноедри  (70-90  г),  кръгли  (i=0,95),  2-4  камерни,  оранжево оцветени с вътрешна червено-оранжева месеста част.

Съдържанието на бета-каротен е около 60%, а на ликопен - 40% от общата пигментация, която достига до 6,5 мг%. Съдържанието на витамин С е 50-60 мг% - два пъти  по-високо  в  сравнение  с  другите  сортове. 

Продукцията  е  предназначена за прясна консумация и промишлена преработка в сокове, детски и диетични храни. Устойчив е на вертицилийно и фузарийно увяхване. Ценността на сорта се определя от високата биологична стойност и уникалното съчетание в плодовете на посочените три компонента - витамин С, ликопен и бета–каротен, притежаващи високи антиоксидантни свойства.

Този сорт постига среден добив е от 4 500-5 500 кг/дка. Доматите се отглеждат на висока опорна конструкция, едноредово по схема 70-80/30-35 см, едностъблено, на 6 съцветия.

Местните  популации  и  сортове  са известни  „като  златен  фонд на селекцията“. Формирайки се под влияние на продължителен естествен или

изкуствен  отбор  в  една  или  друга  местност,  те  много  добре  се  приспособяват  към  неблагоприятните  условия  на  даден  район. 

Много  от  местните сортове се разглеждат не само като източници на адаптивни признаци, но и като геноносители на устойчивост към патогени, на добри вкусови качества на плодовете и други стопански ценни признаци.

Най-новият сорт е „Розово сърце“, чиито качества вече са оценени от потребителите и търсенето е изключително голямо, посочи доц. Винелина Янкова.

Насажденията са високи и са подходящи за отглеждане както  в  култивационни  съоръжения,  така  и  на  открито - при  полски  условия за ранно и средноранно производство.

Вегетационният период (от поникване до узряване) е от 105-108 дни, което определя сорта като средноранен.

Сортът  Розово  сърце  е  създаден  от  колектив  в  институт  „Марица” в  Пловдив чрез многократен индивидуален отбор в местна популация домати, известна в района на Пловдив като Момино сърце.

Преминал е  успешно двугодишно  изпитване  на  РХС  (Различимост,  хомогенност  и  стабилност)  в  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и  е  утвърден  от  Експертната  комисия  при  същата  агенция  за  нов  сорт. Сортът е защитен със сертификат през миналата година, издаден от Патентно ведомство.

Включен е в схемите на сортоподдържане и семепроизводство на ИЗК „Марица“ – Пловдив. Произведени са първите количества семена, които вече се предлагат в търговската мрежа.

Растенията  са  мощни, а стъблото  е средно дебело  със  средно дълги  до  дълги  междувъзлия.  Листата  са  светли, двойноперести, полунаведени, с по-дребни листчета, леко засукани към върха.

Съцветията са прости, разположени  през  три листа, формиращи   2-4 плода.    Неузрелите    плодове  са  със  зелен  пръстен, който  почти  изчезва  в  ботаническа  зрелост. 

Узрелите  плодове  са  наситено розови,  сърцевидни, много едри със средната маса 300-550 г, многокамерни, непукливи, месести,  без  целулоза,  с  нежна  кожица  и  текстура,  с  оптимална  твърдост и съхраняемост.

Сухото  вещество  е  5,2%.  Високото  съдържание  на общи  захари  и  титруеми  органични  киселини  определят  приятния  сладко-кисел вкус.

За добрите вкусови качества допринася и типичния доматен аромат, нежната кожица и текстура.

Сорт Розово сърце е устойчив на вертицилийно увяхване. При полски условия средните добиви са между 4800-6500 кг/дка. При оранжерийни  условия  могат  да  се  получат  и  много  по-високи  добиви  –  8 хил.-9 хил. кг/дка.

Розово сърце се отглежда на висока опорна конструкция, едноредово по схема 70-80/30-35 см, едностъблено, на 6-8 съцветия. Сортът не изисква специални почви, за предпочитане са топли, дълбоки, аерирани, влагоемни и плодородни.  Изисква редовно поливане, торене и целесъобразна растителна защита

От нискорастащите сортове домати, които селекционерите от института  „Марица” определят като подходящи за екологично производство, е сортът   „Копнеж  F1”.  Отличава се с големи добиви и е подходящ както за прясна консумация, така и за преработка в сокове и концентрати.

С този сорт е търсена такава селекция, която  повишава натуралните  антиоксиданти в  доматчетата  и  запазва  традиционния  български  доматен  вкус. 

Растенията  са  мощни,  добре  облистени.  Неузрелите  плодове  са  със  зелен 

пръстен, който при узряване изчезва, узрелите – равномерно наситено червени,  много  едри  (средно  тегло  –  220-280  г),  кръгли,    многокамерни, твърди, непукливи, с много добри вкусови качества.

Съдържанието на сухо вещество 4,9-5,2%.  Високото съдържание на общи багрила и ликопен – 8.29-9.95 мг%, определя  високата  биологична  стойност на плодовете. Устойчив на вертицилийно и фузарийно увяхване.

Сортът  се  отглежда  на  висока  равна  леха,  без  опорна конструкция,   по   схема  120+40/40 см. Средният  добив е между  5 500 и 7 хил. кг/дка.

Българските сортове домати, подходящи за биопроизводство
41309

Последни материали
Виж
Негодни за консумация
Нова опасна болест по картофите се разпознава по миризмата на хвойна
Напредък
ЕК даде „зелена светлина” за изграждане на ж.п. и автомагирстрали между България и съседните страни
ОСП
Местните инициативни групи ще разчитат на 560 млн. лева до 2027 г.
Окончателните данни на НСИ
Изцяло пустеещи са 199 от общо 5-те хиляди села в страната
Месомания, Булпек, Светът на млякото и Салон на виното
Традиционните изложения за храни ще се проведат от 5 до 8 октомври
Поне с 1,5 градуса по-топли ще са годините спрямо края на 19-и век
Световните метеоролози предричат нови температурни аномалии до 2026 г.
Свързани материали
Виж
Свиването в преработката им се очертава около 14 на сто
ЕК прогнозира спад от 9 на сто в производството на домати в ЕС
От десет часа започва обучителен семинар за средноранно производство на домати и пипер
В Куртово Конаре
Среща на Гечев с производители на оранжерийни зеленчуци
За овладяване на цените на вътрешния пазар при силното външно търсене
Турция включи доматите в регистрационния списък при износ
Практика
В края на сезона картофената мана по доматите настъпва ожесточено
Градината през лятото
Отличителни особености на сортовете жълти домати
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам