Начало » Новини » Коментари
13.08.2015 г.

Фермери: Пазете се от лъжливите пророци в агросектора

Становище на Панайот Тодоров, съпредседател на Съюза на говедовъдите в България
Фермери: Пазете се от лъжливите пророци в агросектора

Снимка: Национален съюз на говедовъдите в България

На 12 август зам. министърът на земеделието Цветан Димитров съвместно с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасността на храните Дамян Илиев оповестиха пакет от мерки, които администрацията обещава да въведе от началото на 2016 г., свързани с здравеопазването на животните и ветеринарно-медицинския контрол. Мерките обаче не са били представени и на животновъдите, които определят тази акция като опит да се хвърли прах в очите на бизнеса по отношение на задължителната държавна профилактична програма (ДПП). Farmer.bg публикува пълния текст на становището на съпредседателя на Националния съюз на говедовъдите в България Панайот Тодоров, публикуван на Фейсбук страницата на браншовата организация.

 

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители: от плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове: не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете.(Матей 7:15-20)

На 12 август в министерството на земеделието се проведе поредното пиар мероприятие на ръководствата на агроминистерството и агенцията по безопасността на храните. Това стана след близо 2 години молби и настоявания на браншовите животновъдни огранизации и след серия от провали при планирането и провеждането на държавната профилактична програма (ДПП) в страната, като сега администрацията се опитва да покаже заинтерeсованост и грижа за здравето и безопасността на животните и хората в България.

Представители на фермерите и ветеринарните лекари, които ги обслужват, обаче не бяха поканени на това мероприятие, защото задават болезнено неудобни въпроси и търсят поемане на отговорност от ръководствата на министерството и агенцията за ненавременно планирани и проведени ДПП за 2014 и 2015години, довели до епизоотията със син език , а тази година с бруцелоза и антракс.

Без да се обсъдят и съгласуват с представители на тези две съсловия, се престъпва отново към авторитарни чиновнически решения и бъдещи действия с неясна ефективност - здравна и икономическа целесъобразност. Така се правеше преди 1989 година, но сега фермите са частни и не трябва решенията за бъдещето на животновъдите да се вземат без тяхно съгласие. Алтернативата е национализация на фермите и носене на отговорност пред обществото за грешки и престъпления.

Бисери от плодотворния ден за министерството (МЗХ) и агенцията (БАБХ):

1.Министерството предлага създаване на фонд «Епизотии» за борба с опасни заразни болести с промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Министерството ще предложи на финансовото министерство проект, с който да бъде основан такъв фонд. Средствата в този фонд ще позволят бързо и адекватно ликвидиране на новопоявили се огнища на особено опасни и икономически значими заразни болести по животните.

Според нас не промяна на закона и създаването на този фонд ще преборят особено опасните и икономически значими заразни болести по животните, а навременното планиране, финансово и материално осигуряване на ДПП в страната, организиране и строг контрол на нейното навременно провеждане. От години е практика в страната ни фермерите да се молят и да настояват пред МЗХ и БАБХ да ги запознае с графика, времето и отговорниците за провеждане на мероприятията на ДПП във фермите им. Пресен е примерът от 2014 и 2015 години. Месец август на 2015 год. сме а тя не е приключила и не се знае къде и проведена.

2. МЗХ и БАБХ ще представят мерки за здравето на животните. Ще бъде въведена многогодишна (тригодишна) Държавна профилактична програма (ДПП).

Тази програма щяла да осигури планиране на дейностите по профилактиката на болестите на животните и с реализирането ѝ ще се даде възможност за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция. Пробрлемът е, че те и сега не са изпълнили едногодишната ДПП за 2015г., за която никой от фермерите и ветеринарните лекари не знае и сега преминават към дългогодишна /тригодишна/. Това е върхът на безнаказаното безочие . Къде са фермерите в тези планове? Прав е Зоров, че има някакъв скрит замисъл за тотална ликвидация на животновъдството ни и този замисъл се осъществява от чиновници на МЗХ.

3.Центърът за оценка на риска можело да стане отделно звено към министерствотвото. Предлага се разработване и приемане на Закон за центъра по оценка на риска по хранителната верига. Така щяло да се гарантира независимост, безпристрастност, обективност и прозрачност на научната оценка по здравеопазване на животните. На тази база ще се разработва Държавната профилактична програма (ДПП).

Според нас така се прави, като не знаеш и не можеш да организираш, контролираш и провеждаш тази програма. Създаваш някаква излишна структура с пари на данъкоплатците и не носиш никаква законова отговорност. Въпреки Закона за храните и сега в хранителната верига се включват както законово работещите, така и тези от сивата и уличната икономика, и то безнаказано.

4. Без субсидии за фермерите, които не се грижат за здравето на животните. Предвижда се при неизпълнение на ветеринарно-медицинските мероприятия и ДПП, Информационната система на БАБХ да оповестява в Държавен фонд Земеделие, че съответният фермер не е допустим за подпомагане. Оптимизирането се налага, за да може системата да се използва като основен и надежден инструмент пред БАБХ, ДФЗ и ЕК при отчитане на популациите животни, ветеринарно-медицински мероприятия, Държавната профилактична програма (ДПП) и програмите за надзор.

Това пък е върхът на демагогията. Прехвърля се проблемът от болната глава на здравата. Силно сме възмутени, защото се получава така, че този, който не си планира, организира и изпълнява дейностите по профилактичната програма и други ветеринарни дейности, съвсем спокойно ще рекетира фермера да си мълчи, защото ще го лиши от полагащата се за труда му дейност.

Известни на всички държавни чиновници започнаха от 2005 година с тригодишни екшън планове за превръщане на фермите ни в европейски, минаха през няколко дерогации, та сега са твърдо решени ферма връз ферма да не остане. Изобщо грижата ще бъде всеобхватна към крепостните фермери, та дано доброволно се откажат да работят.

5. МЗХ и БАБХ започват обучения на фермери и ветеринари през есента.

Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните предвиждат обучения за регистрираните ветеринарни лекари и животновъдите. Обученията са предвидени още за тази есен през септември и октомври. Те ще се проведат във всяка област и ще са насочени към фермерите и ветеринарните лекари.

Кой ще обучава служителите на БАБХ да си изпълняват задълженията и да защитят труда на фермерите. Не е ли по добре Тракийският Университет да провежда опреснителни курсове на ветеринарните лекари и тези от БАБХ? Защото сега – «Чел не чел – фелдшер». Взимаш диплом и край на мъките ти, те се прехвърлят на фермерите работещи с такива ветеринари. Та ако бяха такива факири в професията си, всеки от тях до сега да е изградил ферма и да трупа богатство. Колко са младите и завършващи университета ветеринарни лекари желаещи и работещи във фермите?

6. Ветеринарните лекари щели да посещават фермите всеки месец, предлага МЗХ

Предвижда се в Закона за ветеринарно-медицинската дейност да бъдат заложени текстове, според които регистриран ветеринарен лекар да е задължен да посещава на определен период от време животновъдния обект. В договорите трябва да се заложи обективен срок, в който ветеринарният лекар, дори да няма конкретен повод, да посети животновъдния обект. Предложението на МЗХ е тези посещения да се случват веднъж месечно.

Тук коментарът е прост-шапки долу и да почетем паметта на фермера. Има Закон за задълженията и договорите и в договорите с лекарите на БВС и фермерите тези въпроси отдавна са практика. Проблемът не е в честотата на посещенията, а в професионалните знания и възможностите на ветеринарният лекар, неговите отговорности и контрола върху дейността му.

А закони имаме като слънце, но на кривата ракета космосът й е виновен.

Закон за ветеринарно медицинската дейност.

Чл. 2. Ветеринарномедицинската дейност обхваща:

1. прилагането на ветеринарномедицинските изисквания за:

а) опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях;

б) опазване здравето на хората от зоонози; ...........

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на земеделието и храните чрез Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) осъществява държавната политика в областта на ветеринарномедицинската дейност

. Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската агенция по безопасност на храните.

Панайот Тодоров, съпредседател на НСГБ.

Фермери: Пазете се от лъжливите пророци в агросектора
7145

Последни материали
Виж
Фонд Земеделие
Изплатени са още 9 милиона лева на биопроизводителите по мярка 11
Тодор Новаков, търговски представител на ФМС Агро България:
С продуктите на ФМС получавате високи и качествени добиви
Успешната жътва зависи и от ремаркетата на полето
Форум
Европейската асоциация на биофермерите с конгрес в Румъния
Становища
Популизъм ли е искането за по-ниско ДДС
Иновации
Мария Габриел: Цифровите технологии променят начина за работа в интернет
Свързани материали
Виж
Полезни съвети
Да спасим реколтата след дъждовете
Семинар на агроведомството
Девет мерки с бюджет над 113,5 милиона евро ще бъдат пуснати през тази година
БАБХ
Огнище на птичи грип в Ловешко
Ефективни мерки
Може да се справите бързо с мушиците в разсада
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на НПП
Индикативен график на ПРСР
Мярката за късите вериги на доставки е насрочена за септември и октомври 2019 г. с бюджет от 16 млн. лева
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам