Начало » Новини » Коментари
17.06.2024 г.

В България няма и едно стопанство, регистрирано с интегрирано производство

Наръчник Кампания 2024
В България няма и едно стопанство, регистрирано с интегрирано производство

Снимка: sinor.bg

До миналата година в регистъра на Националната служба за растителна защита не е вписано и едно стопанство, което да прилага практики на интегрирано производство, въпреки че по Стратегическия план за развитие на селските райони е предвидена интервенция за подпомагане на отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство. Това съобщиха от агроминистерството при представянето на компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда и климата, които ще се подпомагат през 2024 г.

Припомняме, че, интервенцията предвижда субсидии при отглеждане на сортове, развити с цел устойчивост при специфични климтични условия (от видовете зърнено-житни култури и слънчоглед) чрез утвърдените практики за интегрирано управление на вредителите. Очаквания принос от прилагането на практики от интегрираното управление на вредители и намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и употребата на по - опасните такива се очаква да се реализира най-общо чрез постигане на баланс между екологичните и икономическите нужди при употреба на продукти за растителна защита.

Екосхемата за запазване на почвения потенциал

Въвеждането на устойчиви култури и сортове може да подобри съхранението на водорода в почвата чрез ускоряване на атмосферното поглъщане на въглерод, да се осигурява устойчива продукция и да допринесе за намаляване на загубите в добива и качеството в екстремни години, поради различията в адаптивността им. Различните региони в страната се нуждаят от култури и сортове, адаптирани към различни стресови фактори. Видовете и сортовете, отглеждани, за да се противопоставят на промените в климатичните условия, биха могли да бъдат една от най- ефективните стратегия за адаптиране към изменението на климата.

Прилаганите практики ще важат за земеделци с приключени през 2024 г. ангажименти по старите две мерки - „Агроекология и климат“ и „Биологично производство“ от ПРСР. Минималният размер на подпомагане по интервенцията е от минимум 10 декара, или 1 хектар. До миналата година максималният размер на подпомагане по интервенцията беше 3 хил. дка, или 300 ха, докато за Кампания 2024 г. този праг се вдига на 6 000 дка, или 600 ха. Допустими са само земеделски стопанства, при които всички площи с допустимите култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин, четем в инструкциите.

Субсидиите ще се отпускат за прилагане на два типа операции – разликата е само в размера на обработваемата площ.

При първата операция е заличена забраната за употреба на препарати за раститетлна защита, като се допускат използваните от биофермерите препарати. Тази операции е приложима за стопанства с общ размер от 100 дка, или 10 ха, или в по-големи стопанства със същия размер, в които има поет ангажимент през 2023 г.

Компенсаторните плащания са следните – в градини с плодове на хектар ще се отпускат по 723,48 евро, или 72,35 евро на дка. При отглеждане на зеленчуци – субсидията на ха е 991,90 евро, или 99,19 евро на дка. При отглеждане на билки за хектар плащането е 578,78 евро, или 57,88 евро на дка. За десертно грозде на хектар компенсаторното плащане ще бъде 651,13 евро, или 65,11 евро на дка.

При втората операция площите са по-големи – достигат до 600 дка, или 6 хилди декара. Там компенсаторните плащания за плодови градини са 135,49 евро/ха, или 13,55 евро на декар. При зеленчуци - 342,57 евро/ха, или 34,26 евро на дка; за билки – 108,39 евро/ха, или 10,84 евро на дка; за отглеждане на десертно лозе – 121,94 евро/ха, или 12,19 евро на дка.

Земеделският производител има право при етикетиране на растенията и растителните продукти, произведени при спазване принципите на интегрираното производство, като ги обозначи с думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", изписани с главни букви на български език. Означаването се отнася за начина на земеделско производство и не характеризира качеството на самия растителен продукт.

Не може да се означават със знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО" растения и растителни продукти, които не са произведени съгласно изискванията за интегрирано производство. Когато удостоверението за интегрирано производство е отнето, произведената продукция не може да бъде означена и предлагана на пазара със знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО".

Земеделските стопани спазват принципите за интегрирано управление на вредителите в съответствие с изискванията за извършване на интегрирано производство, определени в националното законодателство. Всички изисквания и съответно задължения са уредени в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство. Земеделските стопани отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия от видовете: зърнено-житни култури и слънчоглед в съответствие с изискванията на интегрираното производство, регламентирани в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство. Списък със сортовете се утвърждава (и актуализира при необходимост) в националното законодателство.

Проследяване пътя на продукцията.

Производителите на растения и растителни продукти водят отчетност, която позволява да се проследят:

продавачът, произходът, видът и количеството на закупените продукти за растителна защита, биоагенти, торове и други материали, имащи отношение към земеделското производство и тяхното използване;

купувачът, видът, количеството и направлението на продадените растения и растителни продукти.

При директни продажби на краен потребител се отчита общото количество растения и растителни продукти, продадено за деня.

Генералният директор на НСРЗ издава заповед за отнемане на издаденото удостоверение за срок една година при установяване на две нарушения във връзка със ЗЗР в рамките на един вегетационен период.

Заповедта за отнемане на издаденото удостоверение за срок една година може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Лице, на което е отнето удостоверението, може да кандидатства за ново след изтичането на срока, за който е отнето, по реда на чл.7 от Наредба № 15 за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.

В България няма и едно стопанство, регистрирано с интегрирано производство
3613
 

Последни материали
Виж
Очаква се ДФЗ да утвърди бюджет за обезщетенията
Над 20 хил. дка и над 250 пчелни семейства са опожарени в община Болярово
В СЕУ вече се подават заявления за авансово плащане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Във ферма с над 49 000 животни в iеверна Добруджа
Потвърдиха първо огнище на чума по дребните преживни животни в Румъния
За капак и поливането е ограничено заради недостига на електроенергия
И в Украйна зеленчуците се пържат на полето
Текат масови проверки за чума по овце и кози в Гърция
Мнението на бранша
Петков: Само мегаагенция може да организира изваляването на облаците от Черно море над Добруджа
Свързани материали
Виж
Важни нормативни промени
Отпада обучението за фермерите по интегрирано производство, но са важни консултант-агрономите
Изисквания за интегрираното управление на вредителите
На всеки 100 декара ниви оставяте 5 метра, които не се пръскат и торят
Нормативни промени
Агенцията по храните ще води регистър на фермерите с интегрирано агроекологично производство
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини