Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
12.04.2024 г.

Технология, изпреварваща времето: слънчоглед

Интервю с Венелин Делгянски, опит от Институт по царевицата - Кнежа
Технология, изпреварваща времето: слънчоглед

Комбинацията на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието и ви носи ползи в 4 направления, касаещи намаление на разходите за производство:

1) По-висок и качествен добив

Новата технология стимулира растежа на корените и усвояването на хранителни вещества, предоставяйки по-висок и качествен добив.

2) Компенсира до 1/3 активно вещество азот на дка от пълната азотна торова норма

Спестете от азотни торове и намалете негативните ефекти, предизвикани в околната среда.

3) Намалява разхода на гориво при обработка на почвата

Подобрете структурата на почвата и намалете разходите за гориво с до 300-400 мл/дка.

4) Субсидии по ОСП

Иновативната технология на Меди+Р отговаря на изискванията на съвременното земеделие и е част от подкрепата за фермерите чрез субсидии в рамките на схемата за подпомагане в съответствие с Общата селскостопанска политика и Европейската зелена сделка. Двата продукта са одобрени и са част от електронния регистър на БАБХ по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване по ОСП.

Въглеродното земеделие представлява една от новите тенденции в сектора с две основни ползи: намаляване на вредните емисии и създаване на нов източник на доходи за земеделските производители. Те могат да придобият сертификати, които да им осигурят бъдещи приходи. Световните тенденции обхващат намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност.

Слънчоглед

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИ+Р

За всеки земеделски производител е важно какво реално е въздействието върху дейността му, защото е необходимо постигане на целите без риск за реколтата. Екипът на Меди+Р предлага точното решение чрез следната технология:

При приложение на технологията са налице следните ползи:

- повишаване на микробиалната активност в почвата и микоризата;

- по-висок и качествен добив;

- справяне с различни видове стрес;

- насърчаване растежа на растенията и подобряване използването на хранителни вещества.

Азот фиксиращите бактерии на Меди+Р се разрешени за ползване в биологичното земеделие и НЕ съдържат генетично модифицирани и патогенни организми. Продуктът се прилага чрез пръскане върху листната повърхност на културите. Екипът на Меди+Р препоръчва употребата в ранните фази на вегетативното развитие като стимулира фиксирането на атмосферен азот при следните култури: зърнено-житни култури, слънчоглед, овощни култури, лозя, люцерна, градински култури, орехоплодни овощни видове, цитруси. Азот фиксиращите бактерии на Меди+Р позволяват:

- фиксиране на атмосферен азот;

- намаление на внасянето на азотни химически торове в почвата;

- подобрение в качеството и количеството на реколтата.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА МЕДИ+Р ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД

Прилагането на комбинацията от двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно приложение на азот фиксиращите бактерии на Меди+Р представлява не само инвестиция с гарантиран доход и по-високо качество на добива, но и оптимизация на разходите. Тази комбинация е надеждна и доказано ефективна при пшеница, рапица, слънчоглед и царевица.

Eкипът на Меди+Р препоръчва на земеделските производители следната схема за приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р при слънчоглед (независимо дали се използва конвенционална, Експрес или Клиърфийлд технология):

- Нормална предсеитбена торова норма, след което не се внася допълнителен азот през вегетацията на културата;

- 1во третиране във фаза 4ти–6ти лист: АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращи бактерии на Меди+Р 5 г/дка;

- 2ро третиране във фаза бутонизация: АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.

Слънчоглед

Технологията на Меди+Р не само намалява количеството на азотни торове при слънчоглед, но осигурява по-висок и качествен добив. В следствие на третирането се наблюдава значително нарастване на кореновата система и листната маса на растенията. Налице е по-ефективно усвояване на вода и хранителни вещества от корените на растенията, както и увеличаване на фотосинтетичната повърхност, което се отразява благоприятно на развитието и растежа на растенията на слънчогледа. Растенията за с видимо подобрен хабитус и се различават от нетретираните растения. Спрямо фазата на развитие растенията са по-напреднали и по-високи. Качеството на получената реколта е по-добро поради повишеното маслено съдържание с 3-4%.

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА ДО 1/3 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО НА ДКА

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА

През 2023 г. Институтът по царевицата – Кнежа за поредна година изведе демо опити с продуктите на фирма Меди+Р в културата слънчоглед на неполивни условия и показа ефективността от приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р. Схемите на приложение при варианти 1 и 2 са представени в следната таблица, както и получените резултати:

Технология слънчоглед

При вариант 2, представящ технологията на Меди+Р, не е направено второто торене с азот. Въпреки това се наблюдават жизнени и по-високи тъмнозелени растения като отделни растения дори изпреварват в развитието си растенията от контролата. Доц. д-р Емил Василев демонстрира по-развита коренова и микориза, което се отразява на развитието и растежа на растенията като цяло и обобщава, че чрез технологията на Меди+Р земеделските производители спестяват едно торене с азот, което има голям икономически ефект:

- БЕЗ пряк разход за азотен тор;

- БЕЗ разходи за товарене и транспорт;

- БЕЗ амортизация на селскостопанската техника;

- БЕЗ разход за приложение и гориво.

Доц. д-р Емил Василев препоръчва: „Технологията на Меди+Р е едно много добро решение и полза. Трябва производителите да се обърнат към тези продукти, за да могат да понижават себестойността на продукцията си.“ Цялото интервю с доц. д-р Емил Василев от Института по царевицата – Кнежа ще откриете ТУК!

Амалгерол есен, видео

СПОДЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ОТ ВЕНЕЛИН ДЕЛГЯНСКИ: СЛЪНЧОГЛЕД

Земеделският производител и представител на фирма „ГРАНД АГРО“ ООД Венелин Делгянски споделя опита си с продуктите на фирма Меди+Р. Фермерът от района на гр. Раковски и гр. Брезово работи с продуктите на Меди+Р от 7-8 години, а фирмата ГРАНД АГРО“ ООД обработва около 65 000 дка земя. Дългогодишната употреба се дължи на доказаното полезно действие при културите пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед.

Амалгерол Есен, Венелин Делгянски

Венелин Делгянски обобщава следните ползи от приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС:

- Преодоляване на различни видове стрес, особено след пръскане с хербицид при пролетниците.

- По-добра устойчивост на суша и други неблагоприятни климатични условия като екстремни температури, засушавания, градушки.

- Добър ефект върху растенията: в рамките на 3-4 дни визуално се променя хабитуса на растенията.

- По-качествена продукция – напр. при слънчоглед маслеността е по-висока.

На въпроса „Защо използвате АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС?“ фермерът отговаря така: „Защото сме видели какво полезно действие има върху културите, които отглеждаме, а именно пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед. Венелин Делгянски отбелязва, че използването на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при слънчоглед дава по-качествен продукт по отношение на масленост и други показатели: „Колкото по-качествен е продуктът, толкова по-добра цена можеш да постигнеш“. Цялото интервю с Венелин Делгянски ще откриете ТУК!

Използването на технологията на Меди+Р се превръща в основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Технологията, базирана на двукратно третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно третиране с азот фиксиращите бактерии на Меди+Р, е не само ефективна, но се превръща в сигурна инвестиция за вашия добив и намалява разходите за производство.

Предходни материали:

„ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА“

„ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: РАПИЦА“

Предстоящ материал: „ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ЦАРЕВИЦА“

КОНТАКТИ:

Адрес: 4018 Пловдив, бул. Марица 154, офис А9

Тел.: +359 887 29 19 24

office@mediplusr.com

www.mediplusr.com

www.facebook.com/MeDiPlusR/@mediplusr

https://youtube.com/@mediplusr

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Димитър Йорданов

+359 885 825 015

Пловдив | Югозападна България

Милена Стойкова

+359 887 757 530

Стара Загора | Югоизточна България

Александър Методиев

+359 887 037 017

Северозападна България

Добромир Пенков

+359 884 486 622

Североизточна България

Технология, изпреварваща времето: слънчоглед
1821
 

Последни материали
Виж
Експерти на МЗХ представиха промените в еко-схемите пред стопани в Кюстендил
ДФЗ доплати над 186 млн. лв. по ОПДУ за Кампания 2023
Стоки с висок фискален риск - череши
НАП разяснява на черешопроизводители как да декларират реколтата
Еврокомисарят по селско стопанство Януш Войчеховски пристига утре в България
Годишен доклад
Икономиката на България се движи основно от вътрешното търсене
В Световния ден на пчелата
За шест години пчеларите са намалели от 12 260 на 9 433, но добитият мед е повече
Свързани материали
Виж
Азотна фиксация от въздуха с Утриша™ N
До +7кг/дка азот от въздуха – вече е възможно
АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N
Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива
Още практика
Действието на минералните торове зависи и от почвата
ВИКСЕРАН – НОВО от Синджента!
ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА
Спрямо предвоенната 2021 г. се отчита спад от над 60 на сто
Украйна увеличи производството на азотни торове с над 80 на сто
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини