Начало » Новини » Страната
09.02.2024 г.

ДФЗ търси финансов експерт за определяне на месечните заплати

Обяви
ДФЗ търси финансов експерт за определяне на месечните заплати

Снимка: sinor.bg

От 9 до 20 февруари икономически експерти, с профил „Счетоводство“, могат да кандидатстват за длъжността старши експерт в Държавен фонд земеделие, съобщиха от ведомството. Конкурсът е за място в отдел „Финансово-счетоводен“ към финансовата дирекция на фонда, като новоизбраните служители ще имат задачата да изготвят ведомостите за заплатите и да контролират изпълнението им, се посочва в обявата.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са висше образование в социалните, стопанските и правните икономически или в техническите науки. Минималната образователно-квалификационна степен е бакалавър, като кандидатите трябва да представят поне двугодишен опит в счетоводната сфера, или минимален ранг IV младши, четем в обявата. Допълнителната квалификация/обучение е за работа със счетоводен продукт, с който се работи в ДФЗ. Експертът трябва владее английски език и работа с Интернет.

Кандидатите ще минат тест за познания от професионалната област на длъжността и администрацията, след което ще преминат и интервю с висшестоящи длъжности във фонда.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

* заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

* декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

* копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

* копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

* копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

Документите следва да бъдат представени в 12-дневен срок по един от следните начини: лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа; по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Кандидатите за новата длъжност трябва всеки месец да изготвят и да контролират ведомостите за работни заплати на служителите въз основа приетите първични документи за назначаване, прекратяване, изплащане на обезщетения на служителите по служебни и трудови правоотношения;

Подготвят документи и файлове за изплащане на аванс и работна заплата на служителите на ДФЗ по дебитните карти на обслужващата банка, вкл. Изготвя платежни нареждания за изплащане на заплати, удръжки и др.;

Въвеждат и контролират данните за начислените осигурителни вноски и лихви върху обезщетения за служители с прекратени служебни и трудови правоотношения, възстановени от съда;

Подпомагат дейностите свързани с информиране на органите за принудително събиране на вземания за запорните съобщения и тяхното отразяване във ведомостите за изплащане на работната заплата;

Изготвят справки за изразходваните средства за възнаграждения, осигурителни вноски, за сметка на бюджета, както и за реализираната икономия, свързана с тях.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 2900 лв., като ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Хр. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 111.

ДФЗ търси финансов експерт за определяне на месечните заплати
6621
 

Последни материали
Виж
Фермерските пазари стават традиционни с промени в нормативната уредба
Иска се 5% самоучастие
Банката за развитие отпуска изгоден лизинг за земеделска техника и производствено оборудване
Млади фермери от Добрич получават безвъзмездно по 48 895 лева
За аренда фермерите са похарчели 2,4 милиарда лева
Изчислиха предприемаческия доход на фермерите за 2023 година
Европейският съюз стартира конкурс за Най-добро биологично производство
Пълнени тиквички
Свързани материали
Виж
Повечето служители в Изпълнителната агенция за борба с градушките са на минимална
Земеделското министерство иска средства за увеличаване на заплатите
Правителството отпусна допълнителни 8 милиона лева за заплати в БАБХ и ИАГ
Решения на Министерския съвет
Кабинетът гласува нови З млн. лева за заплати в Селскостопанска академия
Бюджет 2023 г.
От 1 август вдигат заплатите в БАБХ и агенцията по горите - между 10 и 15 на сто
Пред Федерацията на независимите синдикати
Събев: Риск е, че заплатите в земеделието нарастват по-бавно от други сектори на икономиката
Синдикати и ръководство
Вдигаха с 20 на сто заплатите в БАБХ, подписан е нов колективен договор
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини