Начало » Новини » Коментари
11.01.2024 г.

За по-малко от година осигурителният доход на земеделците се вдигна от 420 на 933 лева

Важно съобщение от НАП
За по-малко от година осигурителният доход на земеделците се вдигна от 420 на 933 лева

sinor.bg

От април до януари 2023 година осигурителният доход на регистрираните земеделци, животновъди и тютюнопроизводители беше променян на три пъти, в резултат на което с бюджета за държавното обществено осигуряване за 2024 г. той беше повишен с цели 513 лв. И от 420 лв. през април 2023 г. в началото на януари тази година минималният праг вече е 933 лв.

Въпреки оспорваните дебати в парламента, проведени в средата на декември миналата година, в крайна сметка в приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за миналата година 49-то Народно събрание гласува одобри минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да стане 933 лв.

Припомняме, че от 1 април миналата година минималният праг се покачи 420 лв. на 710 лв. С актуализацията на бюджет 2023 г. от първи август имаше ново повишение до 780 лв., което гарантира и по-висока пенсия за работещите в сектора.

С бюджета за тази година обаче минималният осигурителен доход за цялата страна се повиши на 933 лв., което неминуемо рефлектира и върху съответното поредно увеличение на праговете за фермерите. От Националната агенция по приходите дадоха съответните разяснения, свързани последните промени.

Дебатите в парламента по новите промени

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) регистрирани земеделски стопани съгласно са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Като „регистрирани земеделски стопани“, придобито от датата на вписването им в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3 от 29 януари1999 г. те притежават това качество до деня на отписването им, при условие, че ежегодно заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“. Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски стопанин до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.

Регистрираните земеделски стопани се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Родените след първи януарии 1960 г. имат право и на втори фонд за пенсия.

Задължителните осигурителни вноски са за сметка на лицата и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани за 2023 г. е 710 лв. за периода от 1 януари до 31 юли, съответно 780 лв. за периода от 1 август до 31 декември 2023 г., а максималният – 3400 лв. за цялата 2023 г. Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица (710 лв. за периода от 1 януари до 31 юли, съответно 780 лв. за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.).

Регистрираните земеделски стопани, произвеждащи преработена растителна и/ или животинска продукция и придобили доходи за съответната година, определят окончателен размер на осигурителния си доход и дължимите осигурителни вноски в приложението към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2). Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или  установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

Колко земеделци са засегранил праговете през 2022 г.?

При определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани, произвеждащи преработена растителна и/ или животинска продукция не се вземат предвид сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. Тези средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не възнаграждения за положен труд.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физикохимични изменения в състава. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските стопани по ред, определен от Министерският съвет.

Пример за определяне на авансови задължителни осигурителни вноски на регистриран земеделски стопанин за периода след 31 юли до 31 декември 2023 г., при минимален месечен осигурителен доход  – 780 лв.:

За родените преди 1 януари 1960 г.:

За държавно обществено осигуряване:

За фонд „Пенсии“: 19.80% от 780 лв. = 154, 44 лв. или

За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”: 23.30% от 780 лв. = 181,74 лв.

За здравно осигуряване: 8% от 780 лв. = 62,40 лв.

За родените след 31 декември 1959 г.:

За държавно обществено осигуряване:

За фонд „Пенсии”: 14,8% от 780 лв. = 115,44 лв. или

За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”: 18.30% от 780 лв. = 142,74 лв.

За допълнително задължително пенсионно осигуряване : 5% от 780 лв. = 39,00 лв.

За здравно осигуряване: 8% от 780 лв. = 62,40 лв.

За по-малко от година осигурителният доход на земеделците се вдигна от 420 на 933 лева
6956
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
Министерски съвет
Обсъжда се формула за определяне на максималния осигурителен доход
Пояснения от НАП
При 780 лв. праг за осигуряване в земеделието пенсиите се покачват
Национална био асоциация
Споровете около осигуровките в земеделието избухват с нова сила преди Бюджет 2022 г.
Важно за фермера
От 2019 г. пенсиите ще се изчисляват върху доказания стаж, натрупан след 2000-та година
Народно събрание
Вместо 560 лв. осигурителният праг за земеделците ще бъде 400 лв. през 2019 г.
Законови промени
Регистрация на храни за товари над 3,5 тона ще стопира бизнеса на десетки хиляди фирми
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини