Начало » Новини » Страната
12.07.2023 г.

При 780 лв. праг за осигуряване в земеделието пенсиите се покачват

Пояснения от НАП
При 780 лв. праг за осигуряване в земеделието пенсиите се покачват

sinor.bg

След като на първо четене парламентът не остави старите прагове от 710 лв. за осигуряване на земеделските производители и тютюнопроизводителите, а прие предложението на кабинета за по-висока ставка от 780 лв., има вероятност между двете четения на данъчно-осигурителните закони сега действащата осигуровка да не се пипа. Недоволството срещу поредното вдигане е, че след рязкото увеличение на праговете от първи април миналата година, когато от 420 лв. минималният праг се покачи на 710 лв., идващото ново вдигане до 780 лв. би надуло разходите на земеделците в момент на криза, когато не очакват добри постъпления от дейността си.

И понеже от размера на осигуровките зависят и бъдещите пенсии на работещите в сектора, ще ви представим и становището на Националната агенция по приходите (НАП) плюс разчетите, направени като разход от страна на земеделците, при сега действащите осигуровки, плащани върху 710 лв. минимален праг за осигуряване.

Задължителните осигурителни вноски са за сметка на лицата и се дължат авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималнят месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани - от 710 лв. минимален праг до 3 400 лв. – максимален праг. Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица (също 710 лв.).

Трябва да се знае, че при определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните стопани не се вземат предвид сумите, получени като държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд загарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. Тези средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не са възнаграждения за положен труд.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физикохимични изменения в състава. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските стопани по ред, определен от Министерският съвет.

Ето и авансовите задължителни осигурителни вноски, които стопаните са плащали при минимален месечен осигурителен доход  – 710 лв.:

За родените преди 1 януари 1960 г.:

За държавно обществено осигуряване:

За фонд „Пенсии“: 19.80% от 710 лв. = 140, 58 лв. или

За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”: 23.30% от 714 лв. = 165,43 лв.

За здравно осигуряване: 8% от 714 лв. = 56,80 лв.

За родените след 31 декември 1959 г.:

За държавно обществено осигуряване:

За фонд „Пенсии”: 14,8% от 710 лв. = 105,08 лв. или

За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”: 18.30% от 710 лв. = 129,93 лв.

За допълнително задължително пенсионно осигуряване : 5% от 710 лв. = 35,50 лв.

За здравно осигуряване: 8% от 710 лв. = 56,80 лв.

Регистрирани земеделски стопани съгласно на Кодекса за социално осигуряване (КСО)| са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Те придобиват качеството на „регистриран земеделски стопанин“ от датата на вписването им в регистъра за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и притежава това качество до деня на отписването му, при условие, че ежегодно заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие“. Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок, губи качеството си на регистриран земеделски стопанин до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.

Всички стопани се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Задължително се осигуряват и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.

Регистрираните земеделски стопани, осигурени в универсален пенсионен фонд (родените след 31.12.1959 г.), имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО:

от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;

след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Осигуряването на лицата възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд се внася по банковата сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или  установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

При 780 лв. праг за осигуряване в земеделието пенсиите се покачват
9023
 

Последни материали
Виж
Жътвата в Монтанско приключва с високи добиви от пшеница и ечемик
В Добруджа очакват ниски добиви от царевица и слънчоглед
Денков предлага включване на селскостопанската авиация в борбата
Подпомагат и личните стопанства при загинали животни в пожар
В личното си стопанство Бойко Синапов кара вода с водоноски
Положението с изхранването на животните в източните Родопи е критично
Благодарение и на падналия вчера следобед дъжд
Потушиха пожара в старопланинския резерват Стенето
Спори с представителки на Белгия и Австрия при жените
Благовеста Василева от Дивата ферма е на финала за биологичен фермер на ЕС
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Свързани материали
Виж
Важно съобщение от НАП
За по-малко от година осигурителният доход на земеделците се вдигна от 420 на 933 лева
Министерски съвет
Обсъжда се формула за определяне на максималния осигурителен доход
Национална био асоциация
Споровете около осигуровките в земеделието избухват с нова сила преди Бюджет 2022 г.
Важно за фермера
От 2019 г. пенсиите ще се изчисляват върху доказания стаж, натрупан след 2000-та година
Народно събрание
Вместо 560 лв. осигурителният праг за земеделците ще бъде 400 лв. през 2019 г.
Законови промени
Регистрация на храни за товари над 3,5 тона ще стопира бизнеса на десетки хиляди фирми
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини