Начало » Важно за фермера » Животновъдство
30.10.2023 г.

Нов контрол върху овчето, козе и биволско мляко, сериозни санкции при нарушения

Нормативни промени
Нов контрол върху овчето, козе и биволско мляко, сериозни санкции при нарушения

sinor.bg

Вече втори месец (от септември т.г.) са в сила промените в наредба 5 за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, за предлагане на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. Ветеринарните лекари минаха съответните обучения, така че освен сериозния контрол върху кравефермите, какъвто се извършваше през последните 10 години, започват периодични проверки на млякото и във фермите за овце, кози и биволи, съобщиха от Българската агенция за безопасност върху храните. Без проверките на суровото мляко фермерите нямат право да предлагат продукцията си на пазара.

Според правилата на тази наредба фермерите задължително подават заявления да бъдат включени в системата на БАБХ за контрол. Ако не го направят, глобите срещу тях варират от 2 хил. до 6 хил. лв.

Глоби от 2 до 4 хил. лв. се налагат и за нарушения в качеството на предаваната суровина. Ще припомним, че критериите за суровото краве мляко се прилагат при направени най-малко две сборни проби месечно, взети за период от два последователни месеца, в 1 милилитър мляко показателите за общия брой микроорганизми трябва да бъдат равни или по-ниски на 100 000. При най-малко една сборна проба месечно за период от три последователни месеца за показател на общ брой соматични клетки стойностите трябва да са равни или по-ниски от 400 000 в един милилитър.

Нови са критериите към суровото мляко от други видове животни (овце, кози, биволи) за продукти, при които суровината задължително подлежи на термична обработка. При най-малко две сборни проби месечно за период от два последователни месеца микроорганизмите в 1 мл мляко не трябва да превишават 1 500 000. За продукти, при които не се извършва термична обработка на суровината, тогава при най-малко две сборни проби месечно за период от два последователни месеца броят на микроорганизмите не трябва да превишава 500 000 в милилитър.

Сурово мляко, което не отговаря на критериите се използва за производство на сирена със срок на стареене или зреене най-малко 60 дни и млечни продукти, получени във връзка с производството на такива сирена.

Ако при проверките се установят остатъчни количества от антибиотични вещества или други инхибитори, се прави обследване на място на обекта и животните. Установява се кои животни са подложени на третиране и не е спазен карентният период на ВЛП. Млякото от тези животни не се включва в хранителната верига до изтичане на карентните срокове на ветеринарнолекарствени препарати. Партида, съдържаща мляко от тези животни, е негодна за консумация от хора или животни и се унищожава по подходящ начин, като се документира количеството унищожено мляко по дати, както и начина на унищожаване.

Биволовъди искат спешна среща със земеделския министър

Санкциите, които се налагат при нарушения. В случаи, при които мляко се добива в нерегистриран обект чл. по 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, млякото от обекта се забранява за консумация и започват процедури по неговата регистрация.

В случай, че не са спазвани хигиенните правила за доене, тогава на фермера се налага глоба от 2 хил. до 4 хил. лв. Митивите са, че храната трябва да е годна за консумация от хора по отношение на нейните физични, химични, радиологични и микробиологични качества и състав, както и да не представлява опасност за човешкото здраве.

Налага се глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 4 000 лв. лице, което съзнателно замести, добави, подправи или невярно представи храна, хранителна съставка или опаковка на храна, както и представи неверни или заблуждаващи потребителите хранителни или здравни претенции за храна, четем в наредбата.

Официалният ветеринарен лекар извършва проверка на място на общия здравен статус на животните по отношение на заразни болести, предавани чрез млякото, в т.ч. инфекции на половата система с отделяне на секрет, ентерити с диария и треска, други патологии и травми на вимето или други патологични състояния, които могат да се отразят неблагоприятно на добитото мляко.

Официалният ветеринарен лекар извършва проверка в ИИС на БАБХ - ВетИС за здравния статус на стадото по отношение на заболяванията туберкулоза и бруцелоза. За туберкулоза се проверява суровото мляко от говеда, биволи и/или други възприемчиви животни. Проверката във ВетИС включва наличие на данни за алергично диагностичното изследване на терен за туберкулоза.

За бруцелоза се инспектира суровото мляко от говеда, биволи, овце и кози, произхожда от обекти, свободни от заболяването бруцелоза. Проверката във ВетИС включва взети проби за бруцелоза и отразени лабораторни резултати съобразно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България.

Наказва се с глоба от 2 000 до 4 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му не изпълни задължение за уведомяване, не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на контролните органи или възпрепятства изпълнението на служебните им задължения, включително вземането на проби.

Наказва се с глоба от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му не изпълни разпореждане на длъжностно лице, издадено в рамките на неговата компетентност.

За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Когато лице извърши нарушение на този закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му в тригодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, издадено за същото по вид нарушение, глобата или имуществената санкция е в троен размер.

Нов контрол върху овчето, козе и биволско мляко, сериозни санкции при нарушения
11700
 

Последни материали
Виж
При ръст на ставката от 2,5 пъти спрямо предходната кампания
Преведоха близо 15 милиона лева на млади стопани за Кампания 2023
Обзор на Софийска стокова борса за периода 21-23 май 2024 година
Продавачите на зърно и слънчоглед на борсата вдигат офертите и без търсене
Тунис също получи доста по-високи оферти спрямо търга преди 7 седмици
Йордания за трети пореден път отмени търга за хлебна пшеница
Важно за фермерите!
Ставката за младите фермери е 24,45 лв. на декар
Предстоящо
Международен семинар за човека и дивата природа ще се проведе в Габрово
Калинките са полезни, но и опасен вредител по редица културни растения
Свързани материали
Виж
Насоките са качени за обсъждане на страницата на МОСВ
Одобрени са насоки за контрола в националните паркове
Министър Вътев: Няма как държавен контролен орган да постигне такъв контрол, че всичко да е под контрол
Праламентарен блиц контрол
Вътев: От 1-и декември рафинериите за олио ще получат потребните им количества слънчоглед
Повече контрол относно спазването на съществуващите норми поискаха браншовиците
МЗХ подготвя нови правила при сделките с първична земеделска продукция
Финансирането е по рибарската програма
Проекти за 1 760 767 лева ще подпомогнат контрола на агенцията по рибарство
Важно за фермерите!
Заданията за сателитната мониторингова система са отлагани с години
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини