Начало » Новини » Коментари
16.03.2023 г.

Очертаването през тази и следващата година ще става и без електронен подпис

Наредба
Очертаването през тази и следващата година ще става и без електронен подпис

sinor.bg

При подаването на заявления за директни плащания през 2023-а и 2024 година фермерите могат да подават документи по избраните от тях интервенции и без да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Ако бъдат открити нарушения при очертаването, всички те ще извършват корекции или ще оттеглят изцяло или частично подаденото заявление, подадено от тях в съответния офис на ДФЗ. Това е записано в проекта на наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, по която до 22 март т.г. продължават обсъжданията.

Смята се обаче, че болшинството от кандидатите ще заявяват терените си по електронен път, тъй като двугодишната отсрочка се дава с идеята от 2025 г. всички земеделци да боравят успешно с електронната система на фонд „Земеделие” (Система за електронно управление). Кандидатите, които притежават КЕП, ще подават заявленията си за тази и следващата година по електронен път, като го подпишат с този подпис.

Всички останали фермери депозират документите си като досега в общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно. Когато заявлението за подпомагане се подава от упълномощено лице, в Системата за подаване на заявления се въвеждат данни и за него и се прилага сканирано копие на пълномощното.

При подаване на заявлението териториалните структури на ДФЗ или общинските служби по земеделие създават на кандидата индивидуален профил в СЕУ, когато кандидатът не е регистрирал такъв. Един екземпляр от разпечатаните и подписани заявления се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Втори екземпляр остава за ДФЗ, като общинските служби по земеделие или юридическите лица са длъжни да го предадат заедно с придружаващите го документи на съответния ОПСМП на ДФЗ. Подписаното заявление получава уникален идентификационен номер.

Когато заявявате площите и интервенциите за подпогане, електронната система автоматично извършва предварителни проверки на вписаните от кандидатите данни, включително и за регистрираните правни основания. И ако има неточности или грешки, тя извежда насочващи предупреждения към земеделците. Въз основа на тях кандидатът може да нанесе корекции в заявлението за подпомагане. И, ако имате подобни грешки, които не сте поправили, тогава заявлението ви не се счита за подадено. При заявяване за подпомагане на постоянно затревени площи, които се поддържат чрез паша, се извършва проверка за спазване на гъстота на животните, като трябва да притежавате не по-малко от 0,15 животински единици на хектар.

Коефициенти за преобразуване на екологичната инфраструктура

Според проектонаредбата кампанията за заявяване трябва да започне на първи март и да продължи до 15 май. Очевидно поради огромното закъснение на двете основни наредби (наредба 3 за директните плащания и наредбата за подаване на заявленията, по която върви обсъждане) началото на тазгодишната кампания ще започне след първи април и ще продължи поне до 9 юни. При всички случаи България има право на открочка на заявяването, но заради парламентарните избори вземането на това решение ще бъде силно затруднено.  

Заявление за подпомагане може да бъде подадено и редактирано не по-късно от 25 календарни дни след изтичане на крайния срок за подаване на документите без санкции. Когато 25-ият ден е неприсъствен, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден. Ако кандидатът подаде заявление за подпомагане след изтичане на срок без санкции, но преди изтичане на срока със санкции, фонд „Земеделие” прилага намаление на плащането, уредено в чл. 82, ал. 1 от Наредба 2 от 2023 г., по отношение на всички интервенции и мерки в чл. 1.

Кандидатите за подпомагане прилагат към заявлението си документи за купените от тях сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал плюс договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи, ако има такива. Това подаване става електронно с квалифициран електронен подпис или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи се въвеждат в Системата за подаване на заявления.

Ставките за необлагодетелстваните райони - НР1,2 и 3

*  към заявленията за подпомагане се прилагат още и етикетите от използваните опаковки семена за коноп (по чл. 2, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 2023 г.);

* документи за придобити професионални умения и компетентности по чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2023 г.;

* сключен договор за изкупуване на произведената от кандидата за подпомагане продукция от културата памук и официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев по чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 от 2023 г.;

* до края на срока по чл. 12 - сертификатите, етикетите и опаковките на закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал и договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи по чл. 34 от Наредба № 2 от 2023 г.;

* в срок до 30 юни - план за управление на хранителните вещества по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал;

* в срок до 30 юни - план за паша по еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи;

* нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено от него лице;

* други документи, доказващи заявени обстоятелство или данни.

Директорът на фонд „Земеделие” всяка година одобрява образец на заявлението за подпомагане.

Очертаването през тази и следващата година ще става и без електронен подпис
9356
 

Последни материали
Виж
Министър Вътев ще участва в научни конференции за производството на храни и за климатичните промени
Министри и кметове обсъдиха как Природен парк „Витоша“ да стане зона за устойчиво развитие на спорта и туризма
ДФЗ ще утвърди указания и ресурс за съфинансиране на застраховки в растениевъдството за 2024 г.
Полезни съвети
Домашно приготвени стимулатори за покълване на семената и растеж на разсада
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Председателят на НАЗ посочи практиките в други държави от ЕС
Поне 1-2 години са нужни за взаимоизгодно държавно регулиране на рентите
Свързани материали
Виж
Преди мониторинговия комитет
Консултантите с промени в Стратегическия план – за гъвкавост при покупката на техника
Експерти разясняват Стратегическия план – втора част
Между 1 и 3 милиона лева ще се отпускат на фермери за преработка на продукцията
Експертите разясняват Стратегическия план – първа част
Евросубсидиите могат да надхърлят 50% от стойността на проектите - ето за кого!
Към служебния кабинет
Консултантите с повторен призив за повече грантове в Плана за възстановяване
Отворено писмо
Асоциацията на консултантите са против свития бюджет за безвъзмездно подпомагане на бизнеса
Нямало да се вмести в рамката на кепа и за късмет се заковала за двете челюсти на тройната кука
Горнооряховец хвана щука над 8 кила в старото корито на Янтра
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини