Начало » Новини » Страната
03.01.2023 г.

Фермерите могат да подадат годишните отчети за дейността си през 2022 г.

Общо пред НАП и НСИ
Фермерите могат да подадат годишните отчети за дейността си през 2022 г.

sinor.bg

През 2023 година ще продължи да функционира изграденият от Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция по приходите (НАП) единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, като тук влизат както нефинансовите предприятия, които са задължени или пък не задължени да изготвят баланс, така и застрахователите, финансовите дружества, пенсионните фондове и предприятията с нестопанска цел – фондации и др.

В групата на нефинансовите предприятия, които не изготвят баланси, основно са земеделските производители - физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Всички те могат да едно място да подават годишните си отчети съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти), съобщиха от Националната агенция за приходите.

На страницата на НАП са качени образците на документите, които всеки от тях трябва да подаде за нуждите на статистиката. Земеделците трябва да попълнят подробен отчет за приходите и разходите си за 2022 г.

По отношение на разходите освен тези за пряката дейност като оборотни средства, външни, услуги, разходи за заплати и осигуровки, за амортизация и обезценка на имущества, подробно се вписват и приходите. Ако имате заеми, лизингови схеми и др., те също се описват в отчета. В графата приходи земеделските стопани трябва да впишат освен постъпленията си от пряката дейност и получените субсидии по линия на еврофондовете и националните помощи.

От НАП припомнят и кои предприятия нямат задължение да подават годишна декларация.

1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация (Приложение № 11 - Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност), с която да декларират икономическа неактивност за 2022 година.

2. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през  2023 г., за лицата не е налице задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ, ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2023 година (Приложение  № 10 - ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2023 година).

Годишните отчети за дейността се подават няколко начини:

1. По електронен път, чрез КЕП или чрез ПИК, издаден от НАП - в ИС „Бизнес статистика“ на адрес - https://isbs.nsi.bg , като:

-  с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица;

-  задължително с КЕП се подава от данъчно задължени по ЗКПО/ЗДДФЛ лица;

- може да бъде подаден с ПИК единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс - физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, вкл. ЕТ, както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ.

2. На хартиен носител

Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/, само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.

Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ (за Нефинансови предприятия, съставящи баланс и за Предприятия с нестопанска цел). Формулярът на ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, на хартиен носител, ще се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.

Фермерите могат да подадат годишните отчети за дейността си през 2022 г.
31736
 

Последни материали
Виж
Министри и кметове обсъдиха как Природен парк „Витоша“ да стане зона за устойчиво развитие на спорта и туризма
ДФЗ ще утвърди указания и ресурс за съфинансиране на застраховки в растениевъдството за 2024 г.
Полезни съвети
Домашно приготвени стимулатори за покълване на семената и растеж на разсада
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Председателят на НАЗ посочи практиките в други държави от ЕС
Поне 1-2 години са нужни за взаимоизгодно държавно регулиране на рентите
Засетите там азотфиксиращи култури ще могат да се реализират на пазара
Само протеиновите култури могат да се заявяват като основни вместо угарите
Свързани материали
Виж
НАП предупреди 7000 фирми с големи материални запаси
Ограниченията засягат и около 6 милиона жители на областта
Рекордната суша принуди властите в Каталуния да намалят с 80 на сто водата за напояване
Реконструират необлицовани участъци от магистрален канал от язовир Тракиец
Увеличават площта за напояване в област Хасково с проект по старата селска програма
Национална агенция по приходите
Електронно може да проверите кога ви издават фалшиви касови бележки
Ще има дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ
МЗХ и Министерство на околната среда облекчават достъпа до вода за напояване
Близо 7 млн. лв. струва реконструкцията на напоителния канал „Алеко Потока“ край Съединение
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини