Начало » Новини » Света
08.11.2022 г.

И Унгария вече има одобрен Стратегически план

Европейската комисия одобри програмата за ОСП до 2027 г.
И Унгария вече има одобрен Стратегически план

sinor.bg

На 7 ноември Европейската комисия одобри Стратегическия план за Общата селскостопанска политика (ОСП) на Унгария до 2027 година. Според наго през следващите пет години фермерите ще разчитат на 8,4 милиарда евро от бюджета на ЕС, от които 2 милиарда евро, предназначени за екологични и климатични цели и екологични инициативи в земеделието, плюс 186 милиона евро за млади фермери, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Основното подпомагане, както за и българските фермери, така и за унгарските е на хектар, като средствата ще стигнат за обработка на 50 милиона декара земеделска земя в Унгария. Чрез директните плащания фермерите ще получават по около 150 евро на хектар (30 лв. на дка).

Секторните интервенции за плодове и зеленчуци, пчеларство и винопроизводство, заложени в частта за развитието на селските райони, ще се съсредоточат върху повишаване на производителността, ефективността на селскостопанското производство, подобряване на и развитие на преработката след прибирането на реколтата и на логистика. Приоритет на плана е модернизирането на 7 700 земеделски стопанства. Късите и местните вериги за доставки са важни елементи и по отношение на достъпа до пазара на местни продукти и намаляването на транспортните разходи и емисиите. Специална подкрепа (обвързана с подпомагането на доходите) ще бъде предоставена и на сектори, които са изправени пред трудности, за да се засили тяхната устойчивост.

За да се преодолеят трудностите и недостатъците, пред които са изправени малките и средните стопанства, фермерите ще получат допълнително по 80 евро/хектар за първите си 10 хектара земя и 40 евро на хектар за площи между 10 и 150 хектара.

Специално подпомагане по обвързаната подкрепа ще има за цели 13 сектора на селското стопанства, които до момента рабоят на загуба. Става въпрос за производители от секторите плодове и зеленчуци, протеинови култури, захарно цвекло, ориз и маслодайни растения; животновъди с овце-майки, крави с бозаещи телета, млечни крави и бикове за угояване. За да се справят със специфичните си затруднения, те ще получават обвързани с производството доходи в размер на 28 евро/женска овца до 728 евро/хектар за производство на ориз.

Преди дни ЕК одобри плановете на още 3 държави

Унгария ще прилага засилени добри земеделски и екологични практики условия, като ще изисква от земеделските стопани да прилагат пракники като сеитбооборот и диверсификация, поддържане на ландшафтни характеристики или осигуряване на почвена покривка през чувствителни периоди. Чрез развитието и поддържането на пасища, непродуктивни площи, влажни зони, местообитания и опазване на дърветата, земеделските стопани ще допринесат и за подобряване на поглъщането на въглерод на почвите и екосистемите.

Във финансово отношение Унгария отделя 38% от средствата за развитие на селските райони за агроекологични интервенции, 8% за по-нататъшно на биологичното земеделие и около 5 % за опазване на околната среда. Схемите, които ще се прилагат в зоните от екологичната мрежа „Натура 2000”, които обхващат около 162 631 хектара от територията на Унгария, ще допринесат за устойчивото управление на хранителните вещества и за намаляване на използването на торове и на емисиите на амоняк. Амбицията на Унгария е да удвои площите с биологично земеделие до 2027 г.

Освен това планът ще въведе и екосхеми, по които на земеделските стопани ще се плаща за практики, които надхвърлят минималните законови изисквания по отношение на климата и околната среда. Планът залага подобни практики да бъдат приложени върху 2,5 милиона хектара, или 25 млн. декара от територията на страната. Земеделските стопани могат да получат еднократна сума, съответстваща на 80 евро на хектар годишно, за прилагането на такива доброволни практики, с акцент върху върху опазването на биологичното разнообразие на почвите и водите и смекчаването на последиците от изменението на климата.

Планът също така насърчава залесяването на 21 175 хектара земя и устойчивото управление на горите на още 127 000 хектара.

Сериозен приоритет е и смяната на поколенията в селскостопанския сектор, като се предвижда допълнително подпомагане на 8 800 млади земеделски производители. В рамките на инициативата LEADER, която обединява публични, частни и граждански заинтересовани страни в селските райони, планът ще подкрепи изпълнението на повече от 100 стратегии за местно развитие. Тези стратегии ще развиват местните занаяти и занаятчийски производства, ще се укрепят икономическите дейности на местните микро- и малки предприятия, ще се стимулира местният екотуризъм и местните гастрономически и културни фестивали.

Подкрепата за развитието на местните пазари ще продължи, като се обърне по-голямо внимание на използването на широк спектър от цифрови възможности (като например търговски общности и онлайн маркетинг).

Унгарският план предвижда 2,2% от бюджета за развитие на селските райони дя бъде за развитие на инфраструктурата в селата. Други 2,6% от бюджета за развитие на селските райони са предназначени за обмен на знания и разпространяване на информация. Предвидени са допълнителни 0,5% от бюджета за развитие на селските райони да отиде за цифровата трансформация на земеделските стопанства.

Планът също така насърчава консултантските дейности и сътрудничеството в областта на иновациите. Първото е от ключово значение за икономическия растеж и социалното развитие в селските райони. То също така насърчава устойчивостта, конкурентоспособността, ефективното използване на ресурсите и екологичните показатели на селското и горското стопанство.

Специално финансиране ще бъде отделено за разпространението на иновациите. Със 70 проекта по Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), участници от различни професионални среди ще се свързват по допълващ се начин, за да намерят решения на настоящите предизвикателства. 

И Унгария вече има одобрен Стратегически план
5012
 

Последни материали
Виж
Предстоящо
През юни в София се организира българо-китайски бизнес форум
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 17-23 май 2024 година
Времето остава неустойчиво с чести валежи, но при по-високи температури
Семо Семков, продуктов мениджър за „Кубота България“
КББГ ООД представи на БАТА АГРО прецизната си навигация Ag Leader, произведена в Айова
Обзор на Софийска стокова борса за периода 14-17 май 2024 година
Май продължава в приспивно темпо и без сделки със зърно на борсата
Петкратно увеличение на огнищата с Африканска чума при домашните свине
Продажбите на пестициди в ЕС намаляват
Свързани материали
Виж
Унгария остави в сила забраната за внос на селскостопански продукти от Украйна, въпреки решението на ЕП
Загрижени за собствените си износители
Властите в Унгария вече нямат нищо против вноса на украински мед
Няма съгласие на страните членки за новите техники на генно инженерство
Присъединяването на Украйна към ЕС ще застраши поминъка на европейските фермери
Сушата през 2021 и 2022 година натисна производството и съответно износа
Унгарските пчелари също страдат от нелоялната конкуренция
Унгария засилва износа на селскостопанска продукция и продоволствени стоки за руския пазар
В отчаян опит да обуздае най-високата инфлация в страните от ЕС
Унгария оряза цените на основни хранителни стоки в търговските вериги
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини