Начало » Новини » Коментари
19.07.2021 г.

Еврокомисията предложи нови политики, свързани с така нареченото „въглеродно земеделие”

Увлечени в изборите, да не забравяме!
Еврокомисията предложи нови политики, свързани с така нареченото „въглеродно земеделие”

No-till в производството на лен край Съединение Снимка: sinor

Докато България е в очакване на новия си 46-и парламент, земеделците внимателно трябва да наблюдават новите политики на Европейския съюз, свързани с изменението на климата и намаляването на въглеродните емисии, защото те са пряко свързани с правилата, които ЕС и България трябва да спазват до 2030 г. В края на миналата седмица Европейската комисия прие пакет от предложения, които да съобразят политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените ат ЕК цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. За да го постигнем, е важно да използваме възможно най-пестеливо природните ресурси, тъй като природата е важен съюзник в борбата с изменението на климата. Тя регулира климата, поддържа биоразнообразието, абсорбира и съхранява въглерод в горите, торфищата и влажните зони.

Според експертите „кръговото управление” на земеделската земя, дървесината, селсксостопанските продукти и останалите природни ресурси ще подобри условията ни на живот, ще поддържа здравословна околна среда, ще създаде устойчиви и висококачествени работни места в бъдеще и ще осигури устойчиви храни, биопродукти и енергия.

No till-технологията вече намира широко приложение сред родните фермери

Новите бизнес модели, които възнаграждават по-благоприятното за климата управление на земята ("въглеродно земеделие"), ще създадат нови възможности за доходи на земеделските и горските стопани.

Преразгледаният от Еврокомисията регламент за земеползването, горското стопанство и селското стопанство (LULUCF) ще помогне за подобряване на устойчивостта на горите към изменението на климата, за възстановяване на деградирали екосистеми, за насърчаване на биоикономиката при запазване на биоразнообразието; за увеличаване на въглеродните запаси в почвата и горите; за увеличаване на използването на дълготрайна дървесина и биопродукти и за производство на устойчиви храни.

Биоенергията е ключова част от енергийния микс на ЕС, наред с другите възобновяеми източници. Отговорното използване на биоенергията ще допринесе за постепенното премахване на изкопаемите горива и играе важна роля за превръщането на Европа в климатично неутрална до 2050 г., се посочва в доклада на ЕК.

През 2018 г. критериите на ЕС за устойчивост на биоенергията вече бяха подсилени, като за горската биомаса бяха въведени предпазни мерки за биоразнообразието и климата. Сега критериите за устойчивост са допълнително засилени, за да се гарантира здравето на нашите гори.

По данни на Евростат през 2019 г. биоенергията като част от целия енергиен микс е била 12%, а делът на биоенергията в потреблението на енергия от възобновяеми източници е била 60%.

В бъдеще ще има забрана за добив на биомаса за производство на енергия от първични гори, торфища и влажни зони; отказва се и подкрепа за използване на горска биомаса в инсталации за производство само на електроенергия от 2026 г.

Ще има забрана и на националните финансови стимули за използване на дървени трупи, пънове и корени за рязане или фурнироване за производство на енергия;

Консервационното земеделие - цел и на младите

Ще има изискване всички инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса да отговарят на минималните прагове за намаляване на емисиите на парникови газове.

Прилагане на критериите за устойчивост на ЕС към по-малките инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия (с мощност равна или по-голяма от 5 MW).

Дървесната биомаса следва да се използва в зависимост от нейната най-висока икономическа екологична добавена стойност в следния ред на приоритети – продукти от дървесина рециклиране, повторна употреба, удължаване на експлоатационния живот на дървесните предмети.

Новите предложения на ЕС са свързани и със социално справедлив подход.

Като цяло се очаква въздействието на екологичния преход върху икономиката и заетостта да бъде положително. При наличието на подходящи съпътстващи политики преходът би могъл да създаде около 1 милион работни места в ЕС до 2030г. и 2 милиона работни места до 2050 г. – по-специално работни места със средна квалификация и средно заплащане, в строителството и производството.

Въздействието обаче ще бъде различно в отделните държави и сектори, затова и ЕК ще подкрепи справедлив преход, основан на европейската солидарност.

Създава се нов социален фонд за климата, който ще предостави финансиране на държавите членки в подкрепа на уязвимите европейски граждани.

Той ще намали разходите за тези части от населението, които са най-уязвими от поскъпването на изкопаемите горива.

Мобилизират се 72,2 милиарда евро за периода 2025-2032 г. за:

* подпомагане на домакинствата;

* хората, ползващи транспортни услуги и микропредприятията, засегнати от въздействието на новата система за търговия с емисии на горива за строителството и транспорта;

* подпомагане на инвестиции в енергийна ефективност и обновяване на сгради, чисто отопление и охлаждане, и интегриране на възобновяема енергия;

* предоставяне на пряка подкрепа за доходите на уязвими домакинства;

* подпомагане на финансирането на мобилност с нулеви и ниски емиси

Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията предлага възможности за освобождаване на уязвимите домакинства от по-високи енергийни данъци.

Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергията от възобновяеми източници стимулират спестяването на енергия, което може да облекчи енергийната бедност. Предложението за директива за енергийната ефективност включва конкретно задължение за държавите членки да постигнат икономии на енергия сред енергийно бедните и уязвими домакинства.

Регламентът за инфраструктурата за алтернативни горива ще гарантира, че инфраструктурата за зареждане на превозни средства с нулеви емисии ще достигне до всички части на Европа.

При по-голяма цел за намаляване на емисиите всяка държава членка трябва да даде своя принос, но в предложенията на ЕК са взети предвид различни отправни точки и различен капацитет. Тези инструменти имат за цел справедливо разпределение на усилията между държавите членки, така че нито една държава и нито един регион да не бъдат изоставени:

Регламент за разпределяне на усилията

* Определя цели за намаляване на емисиите за държавите членки на база БВП на глава от населението;

* Включва гъвкавост, за да направи намалението икономически ефективно.

Модернизационен фонд „Подкрепа” ще насърчи 12 държави членки на ЕС с по-ниски доходи при прехода им към чиста енергия;

* Фондът е удвоен с новите предложения на Комисията.

Премахване на въглерода от земя и горите

* Национални цели отчитащи БВП на глава от населението;

* Включва гъвкавост за улесняване на премахването, където е най-ефективно от гледна точка на разходите;

Цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност

* БВП на глава от населението се взима предвид при определяне на

целите на държавите членки

Приходи от търговия с емисии

* По-голяма част от приходите в рамките на схемата за търговия с емисии отиват при държавите членки;

* Държавите членки с по-ниски доходи получават повече квоти, за да увеличат приходите си;

* Между 2018-2020г. приходите възлизат на 14-16 млрд. евро годишно;

* Сега държавите членки трябва да инвестират всичките си приходи в проекти, свързани с климата.

Еврокомисията предложи нови политики, свързани с така нареченото „въглеродно земеделие”
14147
 

Последни материали
Виж
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Външно министерство с предупреждение за почиващите българи в Гърция
Пашата е от жизненоважно значение за предотвратяването на горски пожари
Растителните алтернативи на млеката били произведени от подизпълнител
Данон изтегля продукти от пазара в Канада след 2 смъртни случая от листериоза
Освен неизбежните проблеми пред производителите се откриват и редица възможности
Боровинките в Украйна вече са по-евтини от малините
GASC отказа скъпото соево масло от чужбина и купи 28 000 тона от местни търговци
Слънчогледовото масло поевтиня на търга в Египет
Свързани материали
Виж
ССА
Ето как фермерите ще печелят от продажба на вредни емисии
Неформална среща на земеделските министри в Страсбург
България не смята, че борбата с вредните емисии трябва да е за сметка на фермерите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини