Начало » Новини » Коментари
02.06.2020 г.

Новите необлагодетелствани райони плюс намалената ставка за компенсация на фермерите

Промени в наредбата
Новите необлагодетелствани райони плюс намалената ставка за компенсация на фермерите

sinor

До 29 юни земеделските производители могат да дадат своите предложения по предложените изменения в наредбата за реда и условията за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения”, по която се изплащат компенсации на стопани, развиващи дейност н необлагодетелстваните планински райони.

Проектопоправките бяха качени на интернет страницата на агроминистерството  в края на миналата седмица, след като Европейската комисия одобри исканото от България седмо изменение (нотификация) на програмата за развитие на селските райиони (ПРСР). Ще припомним, че „тези компенсационни плащания за хектар се дават за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения и се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определене в наредбата.

Поради актуализацията на досегашните землища, наложена от европейското законодателство, редица землища отпаднаха от досегашното финансиране. И тъй като това означаваше липса на подпомагане за най-уязвимите фермери, страната ни предложи нов слой – така наречения НРД3, в който попаднаха редица от отпадналите землища и те получиха отново подпомагане - но в по-нисък размер.

Ще припомним, че в старата наредба размерът на подпомагането беше следната -  за частта до 50 хектара стопаните получаваха левовата равностойност на 62,50 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха - левовата равностойност на 29 евро на хектар и за частта над 100 ха - левовата равностойност на 14 евро на хектар.

С новите промени в наредбата тези ставки се намаляват по следния начин.

За частта до 50 ха - левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;

За частта над 50 ха до 100 ха - левовата равностойност на 27 евро на хектар;

За частта над 100 ха - левовата равностойност на 13 евро на хектар.

Директни плащания 2020 - с допълнителните 140 млн. лв.

С промените в наредбата се създават и две приложения със списъка на землищата. Първото приложение под номер 1 включва другите райони, засегнати от специфични ограничения. Досегашното приложение 3 става приложение 2 и с него се изменя списъкът на землищата, които след одобрения от ЕК обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските, не отговарят на условията за подпомагане, но имат право на преходно компенсационно плащане съгласно чл. 31, ал. 5. Окончателното одобрение на обхвата на районите с други специфични ограничения налага ревизиране на отпадащите землища, тъй като част от тях попадат в одобрения от ЕК обхват на райони с други специфични ограничения. В Приложение 2 към проекта на наредбата се съдържа актуализираният списък с отпадналите землища.

Приложение 1 с другите райони, засегнати от специфични ограничения

EKATTE         Област           Община         Наименование на населено място

07377         Благоевград    Благоевград              Българчево

12975         Бургас              Созопол         Вършило

04621         Бургас              Средец           Богданово

10166         Бургас              Средец           Варовник

15816         Бургас              Средец           Голямо Буково

36938         Бургас              Средец           Кирово

00583      Велико Търново Велико Търново     Арбанаси

17765      Видин                Белоградчик   Граничак

16256      Враца                Мездра Горна Кремена

69050      Враца                Мездра Старо село

78135      Враца                Мездра Царевец

40693      Враца                Роман              Курново

69972      Враца                Роман              Струпец

07942      Кърджали         Кирково            Брегово

24743      Кърджали         Кирково            Дюлица

40988      Кърджали         Кирково            Кърчовско

62236      Кърджали         Кирково           Растник

65214      Кърджали         Кирково           Самодива

68953      Кърджали         Кирково            Старово

77092      Кърджали         Кирково            Хаджийско

16287      Кърджали         Крумовград     Горна кула

24459      Кърджали         Крумовград     Дъждовник

30538      Кърджали         Крумовград     Звънарка

39970     Кърджали         Крумовград      Крумовград

53206     Кърджали         Крумовград      Овчари

54821     Кърджали         Крумовград      Орех

24445     Кърджали         Кърджали         Дъждино

44700     Кърджали        Кърджали         Люляково

48074     Кърджали         Кърджали         Миладиново

69715     Кърджали         Кърджали         Страхил войвода

69849     Кърджали         Кърджали         Стремово

69852     Кърджали         Кърджали         Стремци

73136     Кърджали        Кърджали          Три могили

87672     Кърджали       Кърджали           Ястреб

02155     Кърджали       Момчилград       Багрянка

02292     Кърджали       Момчилград       Балабаново

43102     Кърджали       Момчилград       Лале

59361     Кърджали       Момчилград       Прогрес

40943     Ловеч              Летница             Кърпачево

77311     Ловеч               Ловеч                 Хлевене

38131     Монтана          Берковица          Комарево

23073     Монтана          Вършец             Драганица

46646     Сливен            Котел                Малко село

67859     Сливен            Котел                 Соколарци

72833     Сливен            Котел               Топузево

76073     Сливен            Котел               Филаретово

12320     София             Годеч               Връдловци

23296     София             Костинброд        Драговищица

58476     Търговище     Антоново            Присойна

22664     Търговище     Омуртаг           Долно Козарево

39596     Търговище     Омуртаг           Красноселци

55381     Търговище     Омуртаг            Паничино

29074     Хасково           Ивайловград     Железари

38248     Хасково           Ивайловград     Кондово

38964     Хасково           Ивайловград     Костилково

55748     Хасково           Ивайловград     Плевун

66233     Хасково           Маджарово        Сеноклас

22770     Хасково           Стамболово       Долно поле

44803     Хасково           Стамболово       Лясковец

31365     Хасково          Хасково              Зорница

Приложение 2 с районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения

EKATTE         Област           Община         Наименование на населеното място

18366         Благоевград    Гърмен          Гърмен

47247         Благоевград    Петрич          Марино поле

72744         Благоевград    Петрич          Тополница

81832         Благоевград    Петрич          Чучулигово

65108         Благоевград    Хаджидимово         Садово

80813         Бургас             Айтос            Черна могила

02573         Бургас             Бургас              Банево

23090         Бургас          Бургас    Драганово

63183         Бургас          Бургас    Рудник

72151         Бургас          Бургас    Твърдица

27022         Бургас          Малко Търново            Евренозово

44425             Бургас           Поморие       Лъка

10731          Бургас           Приморско      Веселие

52129             Бургас           Приморско   Ново Паничарево

30822             Бургас           Созопол        Зидарово

32737             Бургас           Созопол        Индже войвода

40124             Бургас           Созопол        Крушевец

61114             Бургас           Созопол        Равна гора

67800             Бургас           Созопол        Созопол

03455             Бургас           Средец          Белила

23604             Бургас           Средец          Драчево

40419             Бургас           Средец          Кубадин

29221             Бургас           Средец          Момина църква

02322             Бургас           Сунгурларе  Балабанчево

10327             Бургас           Сунгурларе  Везенково

44149             Бургас           Сунгурларе  Лозица

56959             Бургас           Сунгурларе  Подвис

10094             Бургас           Царево          Варвара

52115             Варна            Долни чифлик         Ново Оряхово

06940             Велико Търново     Велико Търново     Буковец

10447             Велико Търново     Велико Търново     Велико Търново

87360             Велико Търново     Велико Търново     Ялово

05582             Видин                                  Белоградчик  Боровица

12632            Видин Белоградчик                                  Върба

24431             Видин                        Белоградчик            Дъбравка

58671             Видин                             Чупрене              Протопопинци

03438             Враца                          Враца          Бели извор

11555             Враца            Враца            Власатица

12259             Враца            Враца            Враца

12704             Враца            Мездра          Върбешница

39709             Враца            Мездра          Крета

49031             Враца            Мездра          Моравица

40645             Враца            Роман            Кунино

69554             Враца            Роман            Стояновци

14533             Габрово        Габрово        Гарван

18215             Габрово        Габрово        Гъбене

30973             Габрово        Габрово        Златевци

14859             Габрово        Дряново        Геша

66768             Габрово        Дряново        Скалско

66977             Габрово        Дряново        Славейково

87463             Габрово        Дряново        Янтра

16376             Габрово        Севлиево     Горна Росица

17542             Габрово        Севлиево     Градище

39431             Габрово        Севлиево     Крамолин

58339             Добрич          Добрич          Прилеп

00120             Кърджали     Кирково         Върбен

27591             Кърджали     Кирково         Еровете

54393             Кърджали     Кирково         Островец

59063             Кърджали     Кирково         Първица

76159             Кърджали     Кирково         Фотиново

83449             Кърджали     Кирково         Шопци

87415            Кърджали      Кирково         Янино

12190             Кърджали     Крумовград  Вранско

31142             Кърджали     Крумовград  Златолист

39058             Кърджали     Крумовград  Котлари

57062             Кърджали     Крумовград  Подрумче

57248             Кърджали     Крумовград  Полковник Желязово

67297             Кърджали     Крумовград  Сливарка

69688             Кърджали     Крумовград  Странджево

07658             Кърджали     Кърджали     Бяла поляна

15000            Кърджали      Кърджали     Главатарци

18410             Кърджали     Кърджали     Гъсково

22134             Кърджали     Кърджали     Долна крепост

29407             Кърджали     Кърджали     Жинзифово

38282             Кърджали     Кърджали     Конево

39894             Кърджали     Кърджали     Крин

40909             Кърджали     Кърджали     Кърджали

54403             Кърджали     Кърджали     Островица

55840             Кърджали     Кърджали     Пепелище

63170             Кърджали     Кърджали     Рудина

66336             Кърджали     Кърджали     Сестринско

72802             Кърджали     Кърджали     Тополчане

52297             Кюстендил    Бобов дол     Новоселяне

83082             Кюстендил    Бобов дол     Шатрово

24791             Кюстендил    Дупница        Дяково

80491             Кюстендил    Дупница        Червен брег

02748             Кюстендил    Кочериново  Бараково

03962             Кюстендил    Кюстендил    Берсин

38432             Кюстендил    Кюстендил    Коняво

52400             Кюстендил    Кюстендил    Николичевци

66891             Кюстендил    Кюстендил    Скриняно

67790             Кюстендил    Кюстендил    Соволяно

51216             Кюстендил    Невестино    Невестино

51336             Кюстендил    Невестино    Неделкова Гращица

81284             Кюстендил    Невестино    Четирци

06536             Ловеч             Ловеч            Брестово

16883             Ловеч             Ловеч             Горно Павликене

20420             Ловеч             Ловеч             Деветаки

43952             Ловеч             Ловеч             Ловеч

58150             Ловеч             Ловеч             Прелом

66799             Ловеч             Ловеч             Скобелево

07357             Ловеч             Тетевен         Български извор

12108             Ловеч             Троян             Врабево

20300             Ловеч             Троян             Дебнево

15552             Ловеч             Угърчин         Голец

48060             Ловеч             Угърчин         Микре

15655             Ловеч             Ябланица     Голяма Брестница

21381             Ловеч             Ябланица     Добревци

31098             Ловеч             Ябланица     Златна Панега

05253             Монтана        Берковица    Бокиловци

14297             Монтана        Берковица    Гаганица

47723             Монтана        Берковица    Мездрея

69537             Монтана        Вършец         Стояново

17018             Монтана        Георги Дамяново   Горно Церовене

80368             Монтана        Георги Дамяново   Чемиш

67667             Монтана        Монтана        Смоляновци

00165             Пазарджик   Белово          Аканджиево

07586             Пазарджик   Брацигово    Бяга

58311             Перник          Радомир       Прибой

49309             Пловдив       Асеновград  Мулдава

12680             Пловдив       Брезово        Върбен

30750             Пловдив       Брезово        Зелениково

54465             Пловдив       Калояново    Отец Паисиево

55926             Пловдив       Калояново    Песнопой

03109             Пловдив       Карлово        Бегунци

10291             Пловдив       Карлово        Ведраре

40703             Пловдив       Карлово        Куртово

58616             Пловдив       Карлово        Пролом

67903             Пловдив       Карлово        Соколица

52221             Пловдив       Стамболийски        Ново село

73081             Пловдив       Стамболийски        Триводици

87031             Сливен          Котел Ябланово

14338             София           Горна Малина         Гайтанево

16314             София           Горна Малина         Горна Малина

35630             София           Драгоман      Камбелевци

43757             София           Драгоман      Липинци

80426             София           Драгоман      Чепърлинци

04604             София           Елин Пелин Богданлия

36422             София           Елин Пелин Караполци

04813             София           Костинброд  Богьовци

20897             София           Правец          Джурово

07541             София           Сливница     Бърложница

70531             Стара Загора           Братя Даскалови    Съединение

49076             Стара Загора           Казанлък       Горно Черковище

83020             Стара Загора           Мъглиж         Шаново

57323             Стара Загора           Раднево        Полски Градец

46417             Стара Загора           Стара Загора           Малка Верея

63344             Стара Загора           Чирпан          Рупките

16211             Търговище   Антоново      Горна Златица

20479             Търговище   Антоново      Девино

24428             Търговище   Антоново      Дъбравица

46468             Търговище   Антоново      Малка Черковна

53641             Търговище   Антоново      Орач

58949             Търговище   Антоново      Пчелно

61769             Търговище   Антоново      Разделци

72062             Търговище   Антоново      Таймище

77120             Търговище   Антоново      Халваджийско

87271             Търговище   Антоново      Язовец

10392             Търговище   Омуртаг         Великденче

10687             Търговище   Омуртаг         Веренци

11212            Търговище    Омуртаг         Висок

16818             Търговище   Омуртаг         Горно Козарево

22280             Търговище   Омуртаг         Долна Хубавка

32620             Търговище   Омуртаг         Илийно

53535             Търговище   Омуртаг         Омуртаг

55327             Търговище   Омуртаг         Панайот Хитово

56112             Търговище   Омуртаг         Петрино

63104             Търговище   Омуртаг         Росица

68761             Търговище   Омуртаг         Станец

78166             Търговище   Омуртаг         Царевци

23087             Търговище   Търговище   Драгановец

04844             Хасково         Димитровград         Бодрово

32024             Хасково         Ивайловград           Ивайловград

43128             Хасково         Ивайловград           Ламбух

47069             Хасково         Ивайловград           Мандрица

65704             Хасково         Ивайловград           Свирачи

12560             Хасково         Любимец                Вълче поле

44077             Хасково         Любимец                Лозен

22375             Хасково         Маджарово           Долни Главанак

05983             Хасково         Минерални бани    Боян Ботево

47468             Хасково         Свиленград           Маточина

70055             Хасково         Свиленград Студена

15610             Хасково         Стамболово Голобрадово

30908             Хасково         Стамболово         Зимовина

57618             Хасково         Стамболово Поповец

58815             Хасково         Стамболово             Пчелари

78094             Хасково         Стамболово          Царева поляна

21659             Хасково         Тополовград                      Доброселец

68583             Хасково         Тополовград            Срем

7519 1            Хасково         Тополовград                      Устрем

81654             Хасково         Тополовград                      Чукарово

43548             Хасково         Харманли     Лешниково

16729             Хасково         Хасково         Горно Войводино

27200             Хасково         Хасково         Елена

80950             Шумен           Смядово       Черни връх

11658             Ямбол            Болярово      Воден

15881             Ямбол            Болярово      Голямо Крушево

17097             Ямбол            Болярово      Горска поляна

83051             Ямбол            Болярово      Шарково

44666             Ямбол            Стралджа     Люлин

57409             Ямбол            Стралджа     Поляна

15789             Ямбол            Тунджа          Голям манастир

Новите необлагодетелствани райони плюс намалената ставка за компенсация на фермерите
15127
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Бъдещи разговори в МЗХ
Отрязаните от украинската помощ производители на овес, ръж и тритикале очакват обезщетения
Мнението на бранша
Без украинската помощ необлагодетелстваните райони се оказват двойно по-необлагодетелствани
Фонд „Земеделие”
Преведени са последните зелени плащания, по Натура 2000 и за необлагодетелстваните райони
Фонд „Земеделие”
Пуснато е първото плащане за необлагодетелстваните райони за близо 97 млн. лева
Фонд „Земеделие”
Над 2 млн. лв. допълнително са преведени за необлагодетелстваните райони в Кампания 2020
ДФЗ изплати 95 млн. лева за необлагодетелствани райони
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини