Начало » Новини » Коментари
28.04.2020 г.

Гражданските договори се оказват по-ефективни от еднодневните, според градинари

Преди сезона
Гражданските договори се оказват по-ефективни от еднодневните, според градинари

sinor

Производители на плодове и зеленчуци от различни краища на страната съобщават, че наемането на работна ръка по граждански договор тази година ще се окаже много по-бързо и ефективно от подписването на еднодневни договори, особено при сезонната работа. Още повече, че заради коронавируса администрацията разреши безработните роми спокойно да работят на полето, като в същото време получават и обезщетения от бюрата по труда.

Градинарите вече сключват граждански договори за работа с различни семейства, като отделните членове от тези семейства работят постоянно на едни и същи парцели в продължение на 30 или 60 дни. По този начин фермерът изчислява точно за какви дейности ще плаща за фиксирания в договора период.

В други случаи пък тези договори се сключват само за бране на земеделската продукция, като плащането ще става върху тон или килограм набрана продукция. Пред Синор.бг стопани от Старозагорско, Пловдивдсо, Видинско и от Югозападна България посочиха, че гражданските договори в тези случаи са изключително ефективни, особено, когато се сключват с ромски семейства. В редица региони от страната те са и основната работна сила в сектора на плодовете и зеленчуците.

От службата за съвети в земеделието в офис Разград пък представят и редица полезни съвети, свързани със спазването на безопасните условия на труд в земеделието, които фермерите трябва да прилагат и да представят с годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на земеделското стопанство в срок до 30 април на следващата година.

„Съгласно чл. 1, т. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) правата и задълженията на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, се уреждат с този закон. Законът се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението, доколкото в друг закон или в международен договор, по който страна е Република България, не е предвидено друго . Следователно, независимо по какъв ред полага труд, лицето е задължено да спазва правилата за безопасни и здравословни условия не труд, включително и ползването на лични предпазни средства. Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места-подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

В земеделието като сезонни работници могат да се наемат лица, който да извършват следните дейности: провеждане на жътвена кампания, бране на плодове (в т.ч. праскови, грозде, ябълки, диворастящи плодове (боровинки, капини, билки и други), бране на зеленчуци и бране на тютюн и др. Всеки един работодател / земеделски производител / трябва законосъобразно да наема работна сила и да осигурява здравословни и безопасни условия на труд.

Често срещани нарушенията по ЗБУТ са: - по организация на дейността , по безопасност на работната оборудване и технологичните процеси и по хигиената на труда.

Заемите с 2 процента лихва, които могат да се ползват от градинарите през 2020 г.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите изисква създаването и непрекъснатото поддържане на комплекс от мерки, които по всяко време да осигуряват спазване на огромния брой конкретни законови и подзаконови разпоредби. Един от основните елементи в организацията и управлението на дейността по осигуряване на ЗБУТ за работещите е извършването на оценка на производствения риск на всяко работно място и предприемането на мерки за неговото отстраняване или привеждане в рамките на изискванията и нормите, предвидени в нормативните актове.

Най-често срещаните нарушения по организацията и управлението на дейността по осигуряване на ЗБУТ са следните:

- оценката на риска не обхваща опасностите от използването и работата с химични вещества и препарати за растителна защита;

- в програмите за минимизиране на риска, конкретните мерки са без определен срок, в който да бъдат изпълнени и без планирани финансови средства;

- не се изготвят правила за осигуряване на ЗБУТ за отделните селскостопански дейности, като: извършване на растително - защитни мероприятия, провеждане на жътвена кампания, напояване и др.;

- не се изготвят инструкции или указания за безопасна работа с използваните химични вещества и препарати;

- не се изготвят инструкции за безопасна работа за общите работници в зеленчукопроизводството;

- на лицата, определени и одобрени от санитарните органи да работят с фито фармацевтични препарати не се извършва ежедневен инструктаж преди работа за отровността на препаратите, начина на приготвяне и зареждане и за предпазните мерки при работа с тях;

- не се провежда ежедневен инструктаж по безопасност и хигиена на труда на лицата, работещи със силно действащи отровни вещества в област земеделие;

- не се документира провеждането на начален инструктаж на само наетите и наетите по граждански договор лица в книга за инструктаж;

- не е създадена организация, работещите да получават необходимото обучение за използване на работното оборудване, в т.ч. и обучение за всеки възможен риск; не се извършва задължително застраховане за рисковете „професионално заболяване” и „трудова злополука” на наетите работници и др.

По безопасност на труда. Най-често допусканите нарушения са свързани с механо- и електро обезопасеността на машините и съоръженията. Експлоатират се земеделски машини с необезопасени движещи се и въртящи се механизми. Използва се подвижна земеделска техника (трактори, ремаркета и комбайни) с липсващи или неизправни системи за контрол и сигнализация. При извършване на ремонт в ремонтните работилници не се вземат мерки за обезопасяване на използваните електрожени, подвижни ел. съоръжения и инструменти. Захранващите кабели на ел. обзавеждането не се защитават от механични повреди. Често се допускат до работа механизатори без необходимата правоспособност. При проверка на осигурените условия на труд на работещите в оранжерии се констатира, че най-чест допусканите нарушения са свързани с липса на обозначение на съдовете за киселини, на контейнерите за торове, на резервоара за нафта и др. за вида на опасните химични вещества, които се съхраняват в тях.

По хигиена на труда. Хигиената и безопасността на труда- трябва стриктно да се спазват, защото в селското стопанство използването на химични вещества и препарати е значително, а и изискванията, свързани с тяхното използване са по специфична нормативна уредба. Най-често нарушенията са свързани със съхранението на химични продукти и препарати. В голяма част от предприятията работодателите / земеделски производител / не спазват изискването, постъпващите работници да са преминали предварителен медицински преглед. На наетите лица не се осигурява работно облекло и лични предпазни средства, съобразна съществуващият химически риск. На местата, където се извършват дейности, свързани с използването на отровни вещества не се осигурява вода, миещи препарати и неутрализиращи вещества. Трябва да се разработва специфичен режим на труд и почивка за работещите и да се извършват периодични медицински прегледи на работещите при работа с фитофармацевтични препарати. Трудови правоотношения В селското стопанство част от дейностите могат да бъдат извършени както по трудови договори, така и по договори за определена работа и определен период. Инспекцията по труда следи само случаите когато отношенията в селското стопанство имат елементи на трудови договори. Част от трудовите отношенията са уредени по Закона за задълженията и договорите т.е. с граждански договори например - в които е договорено заплащане най-често на килограм набрана суровина. Най-голям е относителният дял на нарушенията, свързани със заплащането на труда и работното време, почивките и отпуските.

Гражданските договори се оказват по-ефективни от еднодневните, според градинари
17218
 

Последни материали
Виж
Очаква се ДФЗ да утвърди бюджет за обезщетенията
Над 20 хил. дка и над 250 пчелни семейства са опожарени в община Болярово
В СЕУ вече се подават заявления за авансово плащане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Във ферма с над 49 000 животни в iеверна Добруджа
Потвърдиха първо огнище на чума по дребните преживни животни в Румъния
За капак и поливането е ограничено заради недостига на електроенергия
И в Украйна зеленчуците се пържат на полето
Текат масови проверки за чума по овце и кози в Гърция
Мнението на бранша
Петков: Само мегаагенция може да организира изваляването на облаците от Черно море над Добруджа
Свързани материали
Виж
Регламенти на ЕС 2019/947 и 2019/945 определят рамката за безопасна експлоатация на граждански дронове
Дроновете и използването им - задължителни изисквания
Какво е необходимо
Гражданското общество изисква законови механизми да защитава природата
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини