Начало » Новини » Страната
19.01.2024 г.

Дроновете и използването им - задължителни изисквания

Регламенти на ЕС 2019/947 и 2019/945 определят рамката за безопасна експлоатация на граждански дронове
Дроновете и използването им - задължителни изисквания

В предишната статия ви запознахме с изискването за задължителната регистрация на операторите на БЛС и дронове. Ще разгледаме основните понятия и изисквания, които влизат в сила от 01 януари 2024 г.
Регламенти на ЕС 2019/947 и 2019/945 определят рамката за безопасна експлоатация на граждански дронове в европейското небе. Те възприемат основан на риска подход и като такива не правят разлика между развлекателни или търговски дейности с граждански дронове. Това, което те вземат предвид, е теглото и спецификациите на гражданския дрон и операцията, която е предназначен да извърши.

Регламент (ЕС) 2019/947, който е приложим от 31 декември 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, а от 01 януари 2024 г. е задължителен. Той определя три категории граждански операции с дронове: „отворена“, „специфична“ и „сертифицирана“ категория.

„Отворената“ категория се отнася до операциите с граждански дронове с по-нисък риск, където безопасността е гарантирана, при условие че операторът на граждански дронове отговаря на съответните изисквания за планираната експлоатация. Тази категория е подразделена на три подкатегории - A1, A2 и A3. Оперативните рискове в „отворената“ категория се считат за ниски и следователно не се изисква оперативно разрешение преди започване на полет.

„Специфичната“ категория обхваща по-рискови граждански операции с дронове, при които безопасността се гарантира от оператора на дрона чрез получаване на разрешение за експлоатация от националния компетентен орган, преди започване на операцията – за България това е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА).

В категорията „сертифицирани“ рискът за безопасността е значително висок и се изисква задължително сертифициране на оператора и дрона, за да се гарантира безопасността.

Класификация на дроновете в „отворената“ категория
Основният признак, по който се класифицират дроновете е теглото и изискванията за безопасност. Въведени са пет класа дронове – С0, С1, С2, С3 и С4. Съответните класове са обвързани и с подкатегориите на „отворената“ категория, където могат да бъдат използвани.

Основни оперативни ограничения за отделните класове:
С0:
 - Без полет над групи от хора;
 - Поддържайте височина на полета под 120 m над нивото на земята.
С1:
 - Не се очаква полет над неучастващи хора (ако се случи, прелитането трябва да се сведе до минимум);
 - Без полет над групи от хора;
 - Поддържайте височина на полета под 120 m над нивото на земята.
С2:
 - Не трябва да прелита над неучастващи хора;
 - Поддържайте хоризонтална дистанция от 30 m от неучастващи хора (може да бъде намалена до 5 m, ако е активирана функцията за ниска скорост);
 - Поддържайте височина на полета под 120 m над нивото на земята.

С3 и С4:
 - Не трябва да прелита над неучастващи хора;
 - Поддържайте хоризонтална дистанция от 150 m от неангажирани хора и градски зони;
 - Поддържайте височина на полета под 120 m над нивото на земята.

Какво обучение ми е необходимо, за да управлявам моя дрон в отворената категория?
Типът необходимо обучение зависи от типа дрон, който използвате.
През преходния период до 31 декември 2023 г. всяка държава-членка на EASA (European Union Aviation Safety Agency) трябва да определи подходящите изисквания за дистанционно или присъствено обучение на пилоти. 

Дистанционна пилотска компетентност (необходимо обучение):
С0:
Прочетете внимателно ръководството за употреба. Не се изисква допълнително обучение.
С1, С3 и С4:
Получете „Доказателство за завършено онлайн обучение“ за A1/A3 „open“ подкатегория от:
 - Завършване на онлайн обучение; 
 - Полагане на онлайн теоретичен изпит.
С2:
Получете „дистанционен сертификат за компетентност на пилот“ за подкатегория A2 „open“ чрез:
 - Притежаване на „Доказателство за завършено онлайн обучение“ за A1/A3 „open“ подкатегория; 
 - Провеждане и заявяване на практическа самоподготовка;
 - Полагане на допълнителен теоретичен изпит в NAA.

Колко високо мога да летя с моя дрон?
Вашата максимална височина на полет е 120 m от земната повърхност. В някои случаи може да бъдат определени географски зони с долна граница в зоната, в която летите. Ако трябва да прелетите над препятствие с височина над 120 м, имате право да летите до 15 метра над височината на препятствието, но само ако има изрично искане от собственика на препятствието (напр. договор със собственика за извършване на проверка). В такъв случай можете да летите на хоризонтално разстояние от 50 метра от препятствието. 

Когато работите в хълмиста среда, височината на дрона над повърхността на земята трябва да бъде в рамките на сивата зона на снимката по-долу - трябва да държите дрона в рамките на 120 м от най-близката точка на терена. Това означава, че може да има условия като например върха на хълм, където дори ако държите дрона си на 120 м от страната на хълма, вие всъщност летите на разстояние, по-високо от 120 м над дъното на долината. Така че докато държите дрона си в рамките на 120 м от рамото на хълма (както в сивата зона на снимката по-долу), вашият полет е законен.

Как да разбера дали мога да летя на дадено място?
От всички страни от ЕС се изисква да публикуват карти, идентифициращи географски зони, където всички полети с дронове са забранени или където трябва да имате разрешение за полет, преди да започнете операцията. В България това можете да проверите на:
https://www.caa.bg/bg/category/633/7062

Географските зони на БЛС, предоставени от производителите на БЛС, не винаги обхващат всички зони с ограничен достъп на територията на Република България. Следва да се използва само информацията за географските зони на БЛС, публикувана в json файла и визуализирана на картата по-долу. Всички пилоти и оператори на БЛС са длъжни да се информират за условията за достъп в дадена зона преди всеки полет.

Преди всеки полет дистанционно управляващият пилот е длъжен да свали json файла с информацията за установените зони на БЛС и да го качи и/или актуализира посредством функция за геопространствено ориентиране, с която е оборудвана БЛС.
Извършване на полети с БЛС в забранени/ограничени зони могат да се разрешат след подаване на заявление, което може да бъде свалено от електронната страница на ГД ГВА, Раздел Дейности >> Безпилотни летателни системи >> Заявления 
https://www.caa.bg/bg/category/633/19074

Допълнителни изисквания въведени с Регламенти на ЕС 2019/947
Едно от задължителните изисквания за провеждане на полети с дрон е наличието на застрахователен договор за сключена застраховка "Гражданска отговорност" към трети лица. Това изискване е валидно за всички професионални дронове и полети в „специфична“ категория. За спортни и развлекателни цели в „неограничена“ категория това изискване е задължително само за дронове с тегло над 20 кг (чл. 29 от НАРЕДБА № Н-6). В България няма застрахователна компания, която да извършва такива застраховки! Има посреднически фирми, които могат да направят застраховка в чуждестранни компании.

Друго изискване е от 1 януари 2024 г. всички дронове, работещи в отворената категория (с ограничени изключения), трябва да бъдат оборудвани със система за дистанционна идентификация. Някои компании вече са пуснали на пазара модули, осигуряващи система за директна дистанционна идентификация. Имайте предвид, че EASA не е проверила съответствието на такива компоненти и декларацията за съответствие се подава на отговорност единствено на производителя. Все още не е ясно кой и как ще дооборудва дроновете и как те ще бъдат сертифицирани. Това изискване ще бъде вероятно въведено след създаването на системата U-space на ЕС.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  1. Необходима е задължителна регистрация на операторите на БЛС и дроновете.
  2. Идентификационният номер на оператора се поставя на всички дронове.
  3. Максимална височина на полета над земната повърхност 120 м.
  4. Полетите да се извършват само в зоната на видимост (VLOS).
  5. Стриктно да се спазват изискванията за обучение съгласно подкатегориите на зоната за полет и класа на дрона. 
  6. За всички професионални дронове и полети в „специфична“ категория е необходима застраховка "Гражданска отговорност". За спортни и развлекателни цели в „неограничена“ категория това изискване е задължително само за дронове с тегло над 20 кг.
  7. Оборудване на дроновете със система за дистанционна идентификация – все още не е ясно кога, кой и как
Дроновете и използването им - задължителни изисквания
5570
 

Последни материали
Виж
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 април 2024 година
Купувачите на маслодаен слънчоглед на борсата вдигнаха оферти с до 40 лева на тон
От 23 до 26 април в Интер експо център
Над 100 изложители ще се представят на ТЕХНОМЕБЕЛ 2024
Практика
Бъдещи лесовъди посетиха разсадника в Локорско
Демонстрация на специализирани трактори и пръскачки за лозя
Kubota Bulgaria в стопанството на винарна Мидалидаре
Мнението на бранша
Бизнесът иска затвор за причинителите на птичи грип от малките дворове
Свързани материали
Виж
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на растенията
Пръскането с дронове върви към законодателно одобрение
Над 3400 са регистрираните оператори на дрон в страната
Регламентират употребата на дронове в България за прилагане на продукти за растителна защита
При масирано нападение с Shahed през нощта
Пореден силоз за зърно в украинско пристанище е ударен от руски дронове
София приема шампионатите в рамките на първото дрон-изложение на Балкание - INTER DRONE EXPO
Иновативно
Калифорнийски фермер с пилотна програма за беритба на плодове с дронове
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини