Начало » Новини » Страната
12.03.2020 г.

Землищата, които отпадат от районите с природни ограничения

Наредба
Землищата, които отпадат от районите с природни ограничения

От тази година понятието „необлагодетелстван район” се замества с „район с природни или други специфични ограничения“, като европейското и национално преходно компенсационно плащане ще става за фермери, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Това е записано в промените на Наредба 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., обнародвана неотдавна в „Държавен вестник”.

С промени в другата наредба - тази за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, пък беше променен предшния обхват на слоя НР2, като землищата, които отпадат от обхвата през тази година, ще получат преходна компенсаторна помощ от 25 евро на хектар през 2020 г., съобщиха от министерството на земеделието.

За новите необлагодетелствани райони ще кандидатствате още от първи март

Изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане ще става въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;

2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.

Изричното уточнение е, че тези ставки ще влязат в сила след окончателното одобрение от Еврокомисията на нотификации 6 и 7 на ПРСР, по които се преговаря. 

Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1. Нивата на плащане по ал. 1 подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони.

Това означава, че след като Европейската комисия одобри искането на България за Шесто изменение на ПРСР, ще се направи преизчисление на ставките в НР3, посочени по-горе. Самите ставки, предложени от България пък са включени в Седмата нотификация, по която страната ни ще преговаря, поясниха от министерството на земеделието.

Ето и пълният списък на районите, които отпадат от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения, и които през 2020 г. ще получат компенсаторно плащане от 25 евро на хектар.

Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения

EKATTE

Област

Община

Наименование на населеното място

07377

Благоевград

Благоевград

Българчево

18366

Благоевград

Гърмен

Гърмен

47247

Благоевград

Петрич

Марино поле

72744

Благоевград

Петрич

Тополница

81832

Благоевград

Петрич

Чучулигово

65108

Благоевград

Хаджидимово

Садово

80813

Бургас

Айтос

Черна могила

02573

Бургас

Бургас

Банево

23090

Бургас

Бургас

Драганово

63183

Бургас

Бургас

Рудник

72151

Бургас

Бургас

Твърдица

27022

Бургас

Малко Търново

Евренозово

44425

Бургас

Поморие

Лъка

10731

Бургас

Приморско

Веселие

52129

Бургас

Приморско

Ново Паничарево

12975

Бургас

Созопол

Вършило

30822

Бургас

Созопол

Зидарово

32737

Бургас

Созопол

Индже войвода

40124

Бургас

Созопол

Крушевец

61114

Бургас

Созопол

Равна гора

67800

Бургас

Созопол

Созопол

03455

Бургас

Средец

Белила

04621

Бургас

Средец

Богданово

10166

Бургас

Средец

Варовник

15816

Бургас

Средец

Голямо Буково

23604

Бургас

Средец

Драчево

36938

Бургас

Средец

Кирово

40419

Бургас

Средец

Кубадин

29221

Бургас

Средец

Момина църква

02322

Бургас

Сунгурларе

Балабанчево

10327

Бургас

Сунгурларе

Везенково

44149

Бургас

Сунгурларе

Лозица

56959

Бургас

Сунгурларе

Подвис

10094

Бургас

Царево

Варвара

52115

Варна

Долни чифлик

Ново Оряхово

00583

Велико Търново

Велико Търново

Арбанаси

06940

Велико Търново

Велико Търново

Буковец

10447

Велико Търново

Велико Търново

Велико Търново

87360

Велико Търново

Велико Търново

Ялово

05582

Видин

Белоградчик

Боровица

12632

Видин

Белоградчик

Върба

17765

Видин

Белоградчик

Граничак

24431

Видин

Белоградчик

Дъбравка

58671

Видин

Чупрене

Протопопинци

03438

Враца

Враца

Бели извор

11555

Враца

Враца

Власатица

12259

Враца

Враца

Враца

12704

Враца

Мездра

Върбешница

16256

Враца

Мездра

Горна Кремена

39709

Враца

Мездра

Крета

49031

Враца

Мездра

Моравица

69050

Враца

Мездра

Старо село

78135

Враца

Мездра

Царевец

40645

Враца

Роман

Кунино

40693

Враца

Роман

Курново

69554

Враца

Роман

Стояновци

69972

Враца

Роман

Струпец

14533

Габрово

Габрово

Гарван

18215

Габрово

Габрово

Гъбене

30973

Габрово

Габрово

Златевци

14859

Габрово

Дряново

Геша

66768

Габрово

Дряново

Скалско

66977

Габрово

Дряново

Славейково

87463

Габрово

Дряново

Янтра

16376

Габрово

Севлиево

Горна Росица

17542

Габрово

Севлиево

Градище

39431

Габрово

Севлиево

Крамолин

58339

Добрич

Добрич

Прилеп

07942

Кърджали

Кирково

Брегово

00120

Кърджали

Кирково

Върбен

24743

Кърджали

Кирково

Дюлица

27591

Кърджали

Кирково

Еровете

40988

Кърджали

Кирково

Кърчовско

54393

Кърджали

Кирково

Островец

59063

Кърджали

Кирково

Първица

62236

Кърджали

Кирково

Растник

65214

Кърджали

Кирково

Самодива

68953

Кърджали

Кирково

Старово

76159

Кърджали

Кирково

Фотиново

77092

Кърджали

Кирково

Хаджийско

83449

Кърджали

Кирково

Шопци

87415

Кърджали

Кирково

Янино

12190

Кърджали

Крумовград

Вранско

16287

Кърджали

Крумовград

Горна кула

24459

Кърджали

Крумовград

Дъждовник

30538

Кърджали

Крумовград

Звънарка

31142

Кърджали

Крумовград

Златолист

39058

Кърджали

Крумовград

Котлари

39970

Кърджали

Крумовград

Крумовград

53206

Кърджали

Крумовград

Овчари

57062

Кърджали

Крумовград

Подрумче

57248

Кърджали

Крумовград

Полковник Желязово

67297

Кърджали

Крумовград

Сливарка

69688

Кърджали

Крумовград

Странджево

07658

Кърджали

Кърджали

Бяла поляна

15000

Кърджали

Кърджали

Главатарци

18410

Кърджали

Кърджали

Гъсково

22134

Кърджали

Кърджали

Долна крепост

24445

Кърджали

Кърджали

Дъждино

29407

Кърджали

Кърджали

Жинзифово

38282

Кърджали

Кърджали

Конево

39894

Кърджали

Кърджали

Крин

40909

Кърджали

Кърджали

Кърджали

44700

Кърджали

Кърджали

Люляково

48074

Кърджали

Кърджали

Миладиново

54403

Кърджали

Кърджали

Островица

55840

Кърджали

Кърджали

Пепелище

63170

Кърджали

Кърджали

Рудина

66336

Кърджали

Кърджали

Сестринско

69715

Кърджали

Кърджали

Страхил войвода

69849

Кърджали

Кърджали

Стремово

69852

Кърджали

Кърджали

Стремци

72802

Кърджали

Кърджали

Тополчане

73136

Кърджали

Кърджали

Три могили

87672

Кърджали

Кърджали

Ястреб

02155

Кърджали

Момчилград

Багрянка

02292

Кърджали

Момчилград

Балабаново

43102

Кърджали

Момчилград

Лале

59361

Кърджали

Момчилград

Прогрес

52297

Кюстендил

Бобов дол

Новоселяне

83082

Кюстендил

Бобов дол

Шатрово

24791

Кюстендил

Дупница

Дяково

80491

Кюстендил

Дупница

Червен брег

02748

Кюстендил

Кочериново

Бараково

03962

Кюстендил

Кюстендил

Берсин

38432

Кюстендил

Кюстендил

Коняво

52400

Кюстендил

Кюстендил

Николичевци

66891

Кюстендил

Кюстендил

Скриняно

67790

Кюстендил

Кюстендил

Соволяно

51216

Кюстендил

Невестино

Невестино

51336

Кюстендил

Невестино

Неделкова Гращица

81284

Кюстендил

Невестино

Четирци

40943

Ловеч

Летница

Кърпачево

06536

Ловеч

Ловеч

Брестово

16883

Ловеч

Ловеч

Горно Павликене

20420

Ловеч

Ловеч

Деветаки

43952

Ловеч

Ловеч

Ловеч

58150

Ловеч

Ловеч

Прелом

66799

Ловеч

Ловеч

Скобелево

07357

Ловеч

Тетевен

Български извор

12108

Ловеч

Троян

Врабево

20300

Ловеч

Троян

Дебнево

15552

Ловеч

Угърчин

Голец

48060

Ловеч

Угърчин

Микре

15655

Ловеч

Ябланица

Голяма Брестница

21381

Ловеч

Ябланица

Добревци

31098

Ловеч

Ябланица

Златна Панега

05253

Монтана

Берковица

Бокиловци

14297

Монтана

Берковица

Гаганица

38131

Монтана

Берковица

Комарево

47723

Монтана

Берковица

Мездрея

23073

Монтана

Вършец

Драганица

69537

Монтана

Вършец

Стояново

17018

Монтана

Георги Дамяново

Горно Церовене

80368

Монтана

Георги Дамяново

Чемиш

67667

Монтана

Монтана

Смоляновци

00165

Пазарджик

Белово

Аканджиево

07586

Пазарджик

Брацигово

Бяга

58311

Перник

Радомир

Прибой

49309

Пловдив

Асеновград

Мулдава

12680

Пловдив

Брезово

Върбен

30750

Пловдив

Брезово

Зелениково

54465

Пловдив

Калояново

Отец Паисиево

55926

Пловдив

Калояново

Песнопой

03109

Пловдив

Карлово

Бегунци

10291

Пловдив

Карлово

Ведраре

40703

Пловдив

Карлово

Куртово

58616

Пловдив

Карлово

Пролом

67903

Пловдив

Карлово

Соколица

52221

Пловдив

Стамболийски

Ново село

73081

Пловдив

Стамболийски

Триводици

46646

Сливен

Котел

Малко село

67859

Сливен

Котел

Соколарци

72833

Сливен

Котел

Топузево

76073

Сливен

Котел

Филаретово

87031

Сливен

Котел

Ябланово

12320

София

Годеч

Връдловци

14338

София

Горна Малина

Гайтанево

16314

София

Горна Малина

Горна Малина

35630

София

Драгоман

Камбелевци

43757

София

Драгоман

Липинци

80426

София

Драгоман

Чепърлинци

04604

София

Елин Пелин

Богданлия

36422

София

Елин Пелин

Караполци

04813

София

Костинброд

Богьовци

20897

София

Правец

Джурово

07541

София

Сливница

Бърложница

70531

Стара Загора

Братя Даскалови

Съединение

49076

Стара Загора

Казанлък

Горно Черковище

83020

Стара Загора

Мъглиж

Шаново

57323

Стара Загора

Раднево

Полски Градец

46417

Стара Загора

Стара Загора

Малка Верея

63344

Стара Загора

Чирпан

Рупките

16211

Търговище

Антоново

Горна Златица

20479

Търговище

Антоново

Девино

24428

Търговище

Антоново

Дъбравица

46468

Търговище

Антоново

Малка Черковна

53641

Търговище

Антоново

Орач

58476

Търговище

Антоново

Присойна

58949

Търговище

Антоново

Пчелно

61769

Търговище

Антоново

Разделци

72062

Търговище

Антоново

Таймище

77120

Търговище

Антоново

Халваджийско

87271

Търговище

Антоново

Язовец

10392

Търговище

Омуртаг

Великденче

10687

Търговище

Омуртаг

Веренци

11212

Търговище

Омуртаг

Висок

16818

Търговище

Омуртаг

Горно Козарево

22280

Търговище

Омуртаг

Долна Хубавка

22664

Търговище

Омуртаг

Долно Козарево

32620

Търговище

Омуртаг

Илийно

39596

Търговище

Омуртаг

Красноселци

53535

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

55327

Търговище

Омуртаг

Панайот Хитово

55381

Търговище

Омуртаг

Паничино

56112

Търговище

Омуртаг

Петрино

63104

Търговище

Омуртаг

Росица

68761

Търговище

Омуртаг

Станец

78166

Търговище

Омуртаг

Царевци

23087

Търговище

Търговище

Драгановец

04844

Хасково

Димитровград

Бодрово

29074

Хасково

Ивайловград

Железари

32024

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

38248

Хасково

Ивайловград

Кондово

38964

Хасково

Ивайловград

Костилково

43128

Хасково

Ивайловград

Ламбух

47069

Хасково

Ивайловград

Мандрица

55748

Хасково

Ивайловград

Плевун

65704

Хасково

Ивайловград

Свирачи

12560

Хасково

Любимец

Вълче поле

44077

Хасково

Любимец

Лозен

22375

Хасково

Маджарово

Долни Главанак

66233

Хасково

Маджарово

Сеноклас

05983

Хасково

Минерални бани

Боян Ботево

47468

Хасково

Свиленград

Маточина

70055

Хасково

Свиленград

Студена

15610

Хасково

Стамболово

Голобрадово

22770

Хасково

Стамболово

Долно поле

30908

Хасково

Стамболово

Зимовина

57618

Хасково

Стамболово

Поповец

58815

Хасково

Стамболово

Пчелари

78094

Хасково

Стамболово

Царева поляна

21659

Хасково

Тополовград

Доброселец

68583

Хасково

Тополовград

Срем

75191

Хасково

Тополовград

Устрем

81654

Хасково

Тополовград

Чукарово

43548

Хасково

Харманли

Лешниково

16729

Хасково

Хасково

Горно Войводино

27200

Хасково

Хасково

Елена

31365

Хасково

Хасково

Зорница

80950

Шумен

Смядово

Черни връх

11658

Ямбол

Болярово

Воден

15881

Ямбол

Болярово

Голямо Крушево

17097

Ямбол

Болярово

Горска поляна

83051

Ямбол

Болярово

Шарково

44666

Ямбол

Стралджа

Люлин

57409

Ямбол

Стралджа

Поляна

15789

Ямбол

„Тунджа“

Голям манастир

 

Землищата, които отпадат от районите с природни ограничения
21722
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Решения на Министерския съвет
Сроковете за справки от агенцията по кадастър се удължават с още три години
Промени в наредбата
Новите необлагодетелствани райони плюс намалената ставка за компенсация на фермерите
Важно за фермера
От 9 април започват да се изчистват грешките за парцели, попадащи в няколко землища
Процедури
Върви комасация на сто хиляди декара в 20 от землищата на страната
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини