Начало » Новини » Коментари
21.12.2018 г.

Мярката за късите вериги на доставки е насрочена за септември и октомври 2019 г. с бюджет от 16 млн. лева

Индикативен график на ПРСР
Мярката за късите вериги на доставки е насрочена за септември и октомври 2019 г. с бюджет от 16 млн. лева

sinor

Въпреки че в индикативния график за приема на проекти по ПРСР през следващата година липсва дата за кандидатите, които ще прокарват широколентов интернет в селата, самият министър на земеделието Румен Порожанов обяви, че подготовката е в напреднал етап, така че приемът ще се обяви в началото на годината.

Колкото до останалите приеми, сред по-интересните е този по подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, чието начало е предвидено за септември, като проектите ще се приемат само за два месеца – до октомври на 2019 г.

Общият бюджет е в размер на 8 милиона евро, или близо 16 млн. лв. и ще се отпуска за проекти на организации, съставени от земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

Ще се предоставя за дейности, популяризиращи късите вериги на доставки и местните фермерски пазари. Според изчисленията годишно ще се отпускат по 5 000 евро за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар и те ще са допустими само за първа фаза на изпълнение;

За стимулиране на интереса и разширяването на състава се предвижда да се дават по 10 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение на проекта.

Средствата ще се предоставят и за текущи разходи във връзка със сътрудничеството  -  допустими само за втора фаза на изпълнение, разходи за популяризиране –допустими само за втора фаза на изпълнение и преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции.

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50% а за инвестиционни разходи – до 70%.

Според индикативния график от юни до август 2019 г. ще се отвори приемът по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Бюджетът за нея е левовата равностойност на 12 112 401 евро, но ще зависи от остатъчния бюджет след сключване на договорите за финансова помощ от първия проведен прием през 2016 г.

Кандидати са местните религиозни организации, като парите ще се дават за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на църкви и други сгради с религиозно значение или на пътища и друга прилежаща инфраструктура към тях.

Субсидията е между 75 и 100 от стойността на проектите, като помощта се предоставя за подобрения на недвижимо имущество, за покупка или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива, за нематериални инвестиции, общи разходи, свързани с изброените по-горе като например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

В края на годината ще се отвори приемът на две мерки, свързани с местните общности.

Става въпрос за подмерки 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, като първият прием е от ноември до декември, а вторият – през август 2019 г.

При първия се ползва остатъчният бюджет от първия прием и се отнася за подпомагане на малки  пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020.

Средствата са за дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други, както и за материални и нематериални активи в интерес на местната общност или за въвеждане на иновативни за местната общност дейности.

Бюджетът по 19.3 е в размер на 2 млн. лева, или 1 млн. евро, предоставя се на местните инициативни групи за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество, а също и за дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави.

По подмярката 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ бюджетът за следващата година е в размер на 8 милиона евро, като приемът по тази подмярка е от май до юни 2019 г. Допустимите кандидати са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари, висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение и научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите. Парите се дават за организиране само на семинари.

Мярката за късите вериги на доставки е насрочена за септември и октомври 2019 г. с бюджет от 16 млн. лева
10561

Последни материали
Виж
БАБХ
Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите
Европейски форум
Оперативни групи от цяла Европа се събраха на втора среща за иновациите
За качество още не се говори
Танева прогнозира 5,4 млн. тона реколта от пшеница тази година
В разгара на лятото
Жегата вдига цените на зърното в Евросъюза, но паника на пазара няма
Танева жъне в Сливенско преди официалния старт на кампанията на 5 юли
Резултати
Класация в националното състезание за дървосекачи
Свързани материали
Виж
Полезни съвети
Да спасим реколтата след дъждовете
Семинар на агроведомството
Девет мерки с бюджет над 113,5 милиона евро ще бъдат пуснати през тази година
БАБХ
Огнище на птичи грип в Ловешко
Ефективни мерки
Може да се справите бързо с мушиците в разсада
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на НПП
ПРСР 2014-2020 г.
Тече обсъждане на мерките за широколентов интернет, чиито проекти ще се приемат до средата на 2019 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам