Начало » Новини » Коментари
28.08.2018 г.

Не се покриват разходи за ДДС при кандидатстване за инвестиции в малки стопанства

Въпроси и отговори по подмярка 4.1.2 на ПРСР
Не се покриват разходи за ДДС при кандидатстване за инвестиции в малки стопанства

sinor

В разгара на приема на проекти по подмярка 4.1.2. за инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства редица пчелари и животновъди тепърва задават въпроси как биха могли да участват с проект за този прием, което едва ли ще им помогне да се вредят за участие, ако тепърва трябва да търсят документи по този прием. Само да припомним, че по мярката за инвестиции в малките стопанства приемът започна с два месеца закъснение от записаното в индикативния график, така че проектите се приемат от 20 юли до 22 октомври.

Неведнъж сме критикували липсата на комуникация между фермери и администрация, но е странно защо пчелари и овцевъди едва от страницата за управление на еврофондовете ИСУН разбират, че биха могли да обновят фермите си по тази подмярка, ако разбира се попадат в обхвата на помощта. Пример за това фермер от Бургаско, който изразява силното си недоволство от служители от офиса на фонд „Земеделие“ в морския град. Според думите му „ от доста години той посещава офисите на ДФЗБургас с цел консултации и насоки относно ПРСР и точките, по които би могъл да кандидатства, но без да срещне разбиране и съдействие“.

Кандидатът описва вида на стопанството си, като през ИСУН получава съответния отговор. Ето и част от изискванията, разписани в насоките за кандидатстване.

За да кандидатствате по тази подмярка, животновъдните обекти трябва да са разположени в планински райони, като списъкът с общините е включен в приложение към Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Животновъдните ферми или пчелините задължително трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО), в границите на левовата равностойност между 6000 евро и 7999 евро включително. Този отговор дава отговор и на въпроса с колко декара може да се кандидатства. Изчисляването на стандартния производствен обем може да направите и с помощта на експерти от Националната служба за съвети в земеделиета.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв. Но тук е важно да се знае, че данъкът върху добавената стойност (ДДС) е недопустим разход с изключение на невъзстановимия ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

По тази мярка няма възрастово ограничение при кандидатстването, така че могат да участват всички, отговарящи на критериите. Кандидатите могат да са освен животновъди, също и производителите на плодове, зеленчуци или на етеричномаслени и лекарствени култури. На въпрос на земеделец дали шипката е допустима за подпомагане, от ИСУН отговарят, че тя е в списъка на другите лекарствени култури и с нея може да се кандидатства.

Ето още един интересен въпрос – дали при изчисляването на точки по критерий за оценка на проекти "Проекти, които се изпълняват в сектори "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци" се взема предвид СПО-то от друг сектор извън сектори "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци", като се спазва условието "Над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3. Отговорът на този въпрос е точки се присъждат само за Стандартен производствен обем (СПО), сформиран от култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“ съгласно приложение № 18 към условията за кандидатстване.

На въпрос дали ако преди 8 години фермерът е кандидатствал по мярка 141, сега е допустим за участие, отговорът е положителен и няма ограничения.

Друг интересен въпрос - Имам 145 овце майки мога ли да кандидатствам за мярка 4.1.2., след като преди това бях одобрена за мярка 6.3, но сега са ми необходими средства за построяване на кошара.

Отговорът е положителен, но със следните уговорки - Бенефициенти одобрени по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) са допустими, ако отговарят на условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към условията за кандидатстване.

Земеделски стопанства в сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Сред въпросите е и този на фермерка, насочила се за покупка на тракторче, тя пита дали трябва да посочва точната марка или може само спецификациите на мащината.

Отговорът от ИСУН е следният.

Съгласно чл. 3, ал. 7, т. 1 от Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г.), в публичната покана бенефициентът посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател.

Начинът трябва да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации, ако има такива. По смисъла на постановлението в Допълнителни разпоредби §1, т. 9 "Техническа спецификация за услуги или стоки" е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.

Друг кандидат пък е със спечелен проект по мярка 6.3, който се изпълнява в момента. Въпросът е дали е допустим и по тази подмярка.

Отговорът е, че бенефициенти, одобрени по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.),  са допустими, ако отговарят на условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия за кандидатстване.

Не се покриват разходи за ДДС при кандидатстване за инвестиции в малки стопанства
16900

Последни материали
Виж
С бюджета от 8 милиона евро по подмярката ще се покриват до 70 на сто от нивестициинните разходи
Организациите на дребни производители ще бъдат с предимство в проектите за къси вериги за доставки
Цените на агнешко в страната тръгнаха нагоре
Цветята в зеленчуковата градина могат да помогнат за увеличаване на добивите
През април пашата да се допълва със сухо вещество в дажбите
Сеем фасула през април
Тютюнопроизводителите получиха над 80 млн. лева за Кампания 2018
Свързани материали
Виж
Важно за фермера
Субсидиите за стартова помощ на дребни фермери ще се дават за съществуващи, не за нови стопанства
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам