Начало » Важно за фермера » Животновъдство
21.08.2018 г.

При хуманното отношение фермерите задължително водят дневник за часовете на дневната паша

Нормативни промени
При хуманното отношение фермерите задължително водят дневник за часовете на дневната паша

sinor

За да получат субсидии по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), за фермерите се въвежда ново изискване да водят дневник, където да описват всяко извеждане на стадата на дневна паша в близост до животновъдния обект, където и ще нощуват. В този дневник фермерите са длъжни да вписват броя на животните по вид и категория с дните и часовете на извеждане. Това гласят предложените поправки в наредбата за прилагане на мярка 14 Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., която е качена за обсъждане на страницата на министерството на земеделието. 

Предложения по тези поправки се депозират в министерството до 19 септември тази година.

Задължението е свързано с четвъртата нотификация на селската програма, която въвежда по-строг контрол при пашуването на животните. Дневникът се заверява от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане, като задължението за водене на този дневник не важи само за дневна паша, а в случаите, когато през лятото се налага животните да нощуват в обекти извън постоянния обор, посочват експерти.

Облекчава се и режимът за дворно отглеждане на животните. Според досегашните правила площта за отглеждане на една крава над 24 месеца в обора трябва да бъда най-малко 6,6 кв. м в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор. С новите промени задължението за дворната площ отпада и текстът гласи, че кравите могат да се гледат върху площ най-малко от 6,6 кв. м в помещенията или в двора. При биволите дворната площ от 7,7 квадратни метра също отпада.

С новите поправки се определя ред, който да осигурява информираност на земеделските стопани, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за ангажименти за новите дейности и животни след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА.

В чл. 13 от наредбата се предвижда план-програмата за изпълняваните дейности, който да бъде по утвърден образец от изпълнителния директор.

Отделно, за да е ясно как се удостоверява спазването на изискванията по стандарта за хуманно отношение към животните, се регламентира един от начините да е със становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя е компетентният орган, който съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност осъществява контрол за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните. Предвижда се този документ да се изисква с първото заявление за подпомагане или при включване на нов животновъден обект към вече изпълняван ангажимент. Регламентира се задължителната информация, която следва да съдържа утвърденият образец на БАБХ, така че някои неясноти в използвания за нуждите на кандидатстването през 2017 г. да бъдат избегнати. За нуждите на контрола по спазване на поетите ангажименти, ДФЗ-РА може да изиска информация, свързана с отглежданите животни и характеристики на животновъдния обект.

С оглед спазване на принципите на публичност и прозрачност е предвидено фонд „Земеделие“ да публикува приложимите правила при изчисляване на размера на финансовото подпомагане във връзка предвидените условия в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181 от 20 юни 2014 г.), наричан по – нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014“.

В чл. 27 се създава изречение второ, с което се урежда срокът  за предоставяне на допълнителна информация, която се  изисква от земеделските стопани при извършване на контрола от ДФЗ – РА. В тази разпоредба ясно и конкретно се разписва, че срокът е 15 дни от датата на получаване на искането на информация. По този начин още с влизането в сила на нормативните допълнения земеделските стопани ще са наясно в какви срокове следва да представят документи и други данни и от кой момент им произтича това задължение.

Друга група изменения и допълнения са продиктувани от промени в националното законодателство и е свързана с намаляване на документите към земеделските стопани. В приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се предвижда да отпадне опис на отглежданите селскостопански животни.

Въвежда се и единно обозначение в информационната система на БАБХ. Отпада и изричното упоменаваната Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г. , като се заменя с програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, одобрена от Министерски съвет за съответния тригодишен период.  По такъв начин ще се избегне необходимостта тази разпоредба да се изменя след изтичане на периода 2016 – 2018 г., а именно след 31.12.2018 г. Уеднаквява се терминологията, като навсякъде се използват думите „земеделски стопани“ и „проверка на място“. 

В мотивите към наредбата се посочва още, че промените засягат ограничен кръг активните земеделски стопани, които са регистрирани като такива. Те следва да имат животновъдни обекти, където да отглеждат и допустимите за заявяване на животни. Това е и кръгът от заинтересовани лица, върху които проектът на нормативен акт пряко оказва влияние. В този кръг се включват и земеделските стопани, които са вече ползватели на помощта по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и имат поет ангажимент. От страна на администрацията пряко заинтересовани страни от влизането в сила на тези промени са фонд „Земеделие“ и БАБХ. Косвено засегнати заинтересовани страни са неправителствените организации, в чиито състав има земеделски стопани, които могат да бъдат кандидати за подпомагане по реда на цитираната мярка.

При хуманното отношение фермерите задължително водят дневник за часовете на дневната паша
20514

Последни материали
Виж
Унищожени са над 80 тона само за първото полугодие
Внесено от Полша пилешко зарази литовски деца със салмонелоза
Заради ограниченията в работните визи за мигрантите
Средната възраст на наемните работници във фермите в САЩ расте неотклонно
В обекта в село НИколово има 17 000 прасета
В Русенско е регистриран първи случай на АЧС в индустриална ферма
Пратката от над 20 тона ще бъде върната на изпращача или унищожена
Босна и Херцеговина спря внос на орехи от Румъния с високо ниво на афлатоксин B1
Нивото на масленост в суровото вещество е доста под изискванията за износ
Търговците в Украйна недоволстват от качеството на рапицата
Заради силната суша в края на юни и началото на юли
Понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница в ЕС с над 2 милиона тона
Свързани материали
Виж
Допустими за подпомагане са говеда, биволи, овце и кози
Отварят приема по мярката за хуманно отношение към преживни животни от 22 юли
Управителен съвет на фонд Земеделие
От 27 май за хуманно отношение ще кандидатстват и ферми за пуйки, патици и гъски
Преди Великден
Средно по 162 хиляди лева на птицеферма са преведени за хуманно отношение
Заявления се подават до 29 март
От понеделник отваря приемът и за хуманно отношение към птици и свине
Управителен съвет на фонд Земеделие
Гласувани са 67 млн. лв. помощ за хуманно отношение през 2019 г.
Ръководство за добри хигиенни практики
Новите изисквания за площите при хуманно отглеждане на животните
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам