Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
30.01.2017 г.

Относно: Отмяна на субсидиите за орехи по схемата за обвързано подпомагане

ОТВОРЕНО ПИСМО от група производители на орехи
Относно: Отмяна на субсидиите за орехи по схемата за обвързано подпомагане

 Уважаеми г-н Министър,

Ние сме група земеделски производители, отглеждащи орехи, които сме се обединили, за да изразим своя протест по повод новата схема за обвързано плащане и по-точно за отмяната на схемите за обвързана подкрепа на ореховите насаждения.

На всички е известно, че субсидиите в земеделието се явяват значителен фактор както в България и държавите-членки на Европейския съюз, така и извън него. Субсидиите правят възможно дългосрочното планиране и управление на земеделските стопанства. Oбявените и заплануваните във форма субсидийни средства са изключително важен фактор за всеки земеделски производител. Поради този факт радикалните изменения в схемата за помощи по средата на програмния период, когато е планиран бюджетът, а по-точно заетите работни места, взетите кредити за покупка на земеделска техника удрят не само по производителите на орехи, но и по цялото българско земеделие. Поставя се в невъзможност дългосрочното планиране и по този начин съществуването на предприятия и производството в целия земеделски сектор.

Предполага се, че схемата за субсидии за периода 2014-2020 год. е разработена на основа на проучване в дълбочина на икономическият анализ и отразява действителните нужди и приоритети на българското земеделие. Въз основа на това убеждение доводите, които се излагат от министерството на земеделието и храните в подкрепа на промените в програмата, изглеждат още по-нелогични.

Според наличната информация, за премахване на субсидиите са посочени следните мотиви:

1. Основна причина за орязването на субсидиите за орехи  e увеличението на площите на ореховите насаждения. От файл 12 Презентация „Обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци - анализ и предложения“, публикувана на сайта на МЗХ, е видно, че общата площ на ореховите насаждения се е увеличила от 2015 до 2016 година до 8 528 хектарa, а именно по схемата за обвързана подкрепа през 2016 г.  са регистрирани 5 193 хa повече от 2015 г.

Ние искаме да привлечем Вашето внимание към това, че този факт не може да има никакво отношение към намалените субсидии, т.е. oчевидно е, че ореховите насаждения не се появяват отникъде, такива  нови насаждения трябва да бъдат новосъздадени.  Те не могат да израснат за 1 година до плодовит стадии, на тези новопосадени орехови насаждения са необходими минимум 7 години, за да започнат да плододават. Така че новосъздадените орехови насаждения като начало не могат да бъдат предмет на тази субсидия. Тук идва въпросът защо МЗХ не изключи възможността за участие в схемата за това подпомагане точно на тези млади насаждения, а изключва всички орехови насаждения?

Ако внимателно се огледа представената таблица, невъзможно е да се разбере логиката на промените като цяло. Тук идва въпросът какво иска да постигне МЗХ с тези промени? Очевидно е, че за критерий за избор на култури, впоследствие изключени от схемата, ще служи само колона №4 за 2016/2015 (%). Изглежда, че според данните са избрани само 3 култури, чиято площ е нараснала през последната година, а другите колони не са взети под внимание. Така например от схемата са изключени орехите – увеличение със 169% през 2015 година, сливите с 55,02% и десертното грозде с 81,07%.

Ако обърнем внимание на другите колони, е видно, че при черешите има 34,02% увеличение, но в ха това е същото количеств, както при сливите - 2049(ха) срещу 2054(ха) - като по този начин площта, засадена със сливи, е нараснала c 22,88% и не е достигнала количественото ограничение, докладвано нa ЕС, a черешите са го надвишили  с 5,19%.

Малините същото са увеличили значително площта сш през 2015 година - 42,95%, и са надвишили количественото ограничение докладвано нa ЕС c 6.36 %. Въпреки това насажденията на малини и череши не са изключени от подпомагането.

2. Следваща причина за отрязване на субсидиите за орехи е високия процент помощи по отношение на променливите разходи. Bъв файл 2 на презентацията, качена на сайта на МЗХ “Измененията на схемите  за обвързана подкрепа в сектора на плодовете и зеленчуците за 2015 година”, са представени разчети на икономическите резултати в сектора плодове и зеленчуци за 2015 г.  В съответствие с тези резултати променливите разходи за отглеждане на орехи са 280 лева на дка, а бруто продукцията е  981,90 лева на дка. В този случай нето става 701,90 лева на дка.

Изчисленията на МЗХ показват, че производител, отглеждащ 700 дка орехови насаждения, получава 500 000 лева нетен доход всяка година, но статистиката и нашите банкови сметки показват нещо съвсем различно.

В сайта на МЗХ в програма "Родопи", приложение 4, е публикувана технологична карта за икономическа ефективност на производството от орех, датиращо от 2001 г.

Според този разчет разходите за поддръжка на градина са 280 лв. на декар, както и в презентацията на МЗХ, но нетната печалба е 96,63 лева на дка.

Възможно ли е служителите от МЗХ, изготвили и одобрили промяната в плащанията, да са намерили магическа формула, по която може да се запази нивото на разходите както преди 15 години, а приходът да нарасне на 10 пъти???

По данни от статистическия институт е видно, че средният добив от 1 дка в България е от 50-140 кг. Максималната цена, на която може да се реализира продукцията за тримесечие /ако се добавят разходи  за сушене и съхраняване/, е 2.90 лв. на килограм.

По отношение на променливите разходи - тъй като не съществува възможност в това писмо да се представи технологическа карта, то нека се придържаме към изказването от интервю на директора на института по овощарство от 2012 год. професор д-р на науките Стефан Гандев: “Както и при другите овошки, в ореховите градини трябва да се по ддържа високо ниво на агротехника, което включва всяка година резитби, торене, напояване и растителнозащитни мероприятия. Те са на стойност около 400 лв. на декар на година", твърди Гандев. За българските условия може да се наложи и наемане на охрана, за да не се окажат дърветата обрулени не от собственика им. Колко е реколтата от декар зависи най-вече от използваните сортове и доброто отглеждане на насажденията. Затова и средният добив от декар в САЩ е 421 кг, в ЕС - около 200 кг, а в България през 2012 г. е бил едва 111 кг. - https://www.24chasa.bg/Article/3443039.

Към тези думи на проф. Гандев е нужно да се добави, че при изчисляване на разходите трябва да се има предвид, че производствените разходи при отглеждането на орехи пряко зависят от добива, тъй като се извършва ръчно и се заплаща на килограм. Също така е много важен фактът, че плодните дръвчета, които не са изключени от схемата също получават помощ за закупуване на продукти за растителна защита, но по някаква причина орехите са лишени от тази възможност.

Факт е,  че по-голямата част от продукцията от орехи идва от стари насаждения, които изискват огромни инвестиции, за да плододават. Земеделските производители постепенно и въз основа на внимателно планиране трябва да извършват процедури по подмладяване на ореховите масиви /резитба и други мероприятия/ така, че това да е съпроводено с минимални загуби на добив. По прости изчисления, представени по-горе и на база официалната статистика, е видно, че печалбата от производството на орехи клони към нула, а разходите надвишават многократно тези, представени от МЗХ, и без субсидии този бизнес не може да оцелее.

Това прави странно решението да се изключат орехите от схемата за обвързано подпомагане предвид схемата за подпомагане на сектори, които са особено важни по икономически, социални или екологични причини и претърпяват определени трудности.

Има редица други проблеми пред производителите на орехи като липса на достатъчна механизация, липса на квалифицирана механизация, липса на квалифицирана работна ръка, нужда от по-голям персонал по време на кампания.

Ние считаме, че с отрязването на гореспоменатите субсидии ще стане изключително трудна поддръжката на старите орехови насаждения в добро състояние в по-дългосрочен план.

В България при сегашната политика спрямо земеделските производители, занимаващи се с отглеждане на орехи, ще се наблюдава изоставяне на насажденията и постепенното им отмиране.

Унищожаването на орехопроизводителите би довело до социални проблеми, тъй като работниците в ореховите градини са преди всичко ниско образовани и социално слаби граждани на държавата. Чрез работата в ореховите градини те биват осигурени чрез въведените дневни трудови договори и имат препитание. Ако болшинството от ореховите градини бъдат изоставени, това ще доведе до невъзможност на хиляди български граждани да имат алтернатива за прехрана.

В заключение бихме искали да добавим, че приоритет на стратегия „Европа 2020", приета през юни 2010 година от ЕС, се явява устойчивият растеж: насърчаване на по-екологична, по-конкурентноспособна икономика с по ефективно използване на ресурсите. Насажденията с орехи се явяват икономически важен и уникален ресурс за България, тъй като орехът може да расте в малко региони, а в дадения момент орехите са дискриминирани изцяло в подпомагането не в една, а в няколко схеми с висок интензитет на подпомагане.

Лошите практики за усвояване на евросредства не са проблем на орехопроизводителите, а са следствие от липсата на качествен конторол. Стотици съвестни орехопроизводители са ощететени заради неколцина недобросъвестни "земеделски производители", чиято основна цел е получването на субсидии. Ние сме съгласни да помогнем в изработването на процедури и методики, чрез които да могат да се разграничат недобросъвестните реципиенти на финансирането от нас, които съвестно отглеждаме градините и прехранваме семействата си с тази дейност.

Поради всички гореизброени причини и икономически факти изложени в писмото, смятаме че:

увеличението на засадените площи с орехи не може да бъде причина за отрязване на субсидиите по схемата за обвързано подпомагане, защото този факт няма отношение към начина на подпомагания по дадената схема;

икономическите разчети, които показват ниските променливи разходите за отглеждане на орехи и по-високите доходи на дка не мога да бъдат причина за отрязване на субсидиите по схемата за обвързана подкрепа, тъй като не се основани на реални икономически данни, потвърдени статистически

Затова имаме молба:

да не се изключват орехите от схемата за Обвързана подкрепа за периода 2017-2020 година;

да се разгледат възможностите да се включат ореховите насаждения в Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение по мярка Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

С уважение:

"Орекадо" ЕООД

"Орханза" ЕООД

"ЕМ-74"  ЕООД

"Биоплантс" ООД

"Биотер" ЕООД

"Интермедияконсулт" ЕООД

"Екоферм" ЕООД

"Евробиоленд" ЕООД

"Фермер Бг" ЕООД

"Биомер"  ЕООД

ЗП Янко Вангелов Николов

ЗП Мария Антонова Николова

ЗП Велина Василева Коджабашева

ЗП Пенка Янева Атанасова

 ЕТ "Мюжи-Шен" Нюлгюн Зейнел

 "Уолнътс" ООД

ЗП Бисер Ашиков

ЗП Веселин Момчилов

ЗП Анелия Ашикова

ЗП Захарина Ясенова Христева

ЗП Събин Ясенов Иглев

ЗП Димитър Иванов Кирчев

ЗП Нела Георгиева Желязкова

ЗП Калин Тенев

ЗП Гюнай Месут Бекир

ЗП Джюнеид Севджан Вахид

Относно: Отмяна на субсидиите за орехи по схемата за обвързано подпомагане
18509

 От: НИКОЛАЙ  21:24  четвъртък, 2 февруари 2017 г.
С така написаното писмо и с този министър гарантирам ви, че ще загубим като цяло схемите за обвързана подкрепа. Кой е виновен, че площите са се увеличили толкова много, че вече да не се считат за заплашени от изчезване - то и кайсиите и сливите и другите плодове натам са тръгнали. Повечето земеделсци създават насаждения за които ще вземат по-високи субсидии, а не защото знаят какво да правят с тях или къде да ги продават. При всичките площи с орехи през 2014, 2015 и 2016 да има огромен недостатък от орех ядка на пазара е доказателство за изключването от схемата!
 От: ЗС  09:32  сряда, 1 февруари 2017 г.
Уважаеми колеги овощари, в отговор на колегата "ник"явно не зная българската азбука ако всички засадим череши и малини и вие и ние ще последваме същата участ
 От: ham  08:22  вторник, 31 януари 2017 г.
Докато ДФЗ ние назначи ,истински агрономи,които да обуят ботушите и влязат в нивите,ДА ОТДЕЛЯТ ЖИТОТО ОТ ПЛЯВАТА,Т.Е.ДА ОТДЕЛЯТ ИСТИНСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ,ОТ ТОЯ КОЙТО ЧЕРТАЕ...И СЕДИ В КРЪЧМАТА ,НЯМА ДА СТАНЕ!ЩЕ ПАДАТ ПРЕМИЕРИ И ТЪПИТЕ СОЦИОЛОЗИ ...ЩЕ СЕ ЧУДЯТ ,КАК ДА ОБЯСНЯТ ФЕНОМЕНА....ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ!
 От: nik  17:43  понеделник, 30 януари 2017 г.
Чудя се защо за да си спасят субсидиите производителите на орехи започват да бият по череши и малини .Нека засадят череши и малини ,нормалното е доводите да бъдат други , а не да се мъчат да ощетят и колегите си .
 От: МД  16:58  понеделник, 30 януари 2017 г.
Браво!!!
Последни материали
Виж
Контрол на контрола
Покрай свекъра на Йончева прокуратурата прозря скандала с къщите за гости
Крадец на дърва е заловен след гонка из плевенските села
Важно за градинаря
Как да се избавим от листните въшки в градината
Как да си отгледате годжи бери от семена
Съобщение
Биволите над 20 година все пак ще бъдат възстановени в системата на БАБХ
Хладилната база е единствената инвестиция в региона от 30 години назад
В Англия предпочитат вноса на замразени ягоди и кайсии от Павликени
Свързани материали
Виж
Агростатистика
Бумът с орехите тройно наду размера на овощните градини за последните 10 години
Предстоящо
В Търговище отдават под наем орехови градини на търг
След влажния юли
Дъждовното и влажно време провокира антракнозата по орехите
От 1 януари
Турция понижи митото върху вноса на орехи и бадеми до 15 на сто
За да защити своите производители
Турция повиши с 94 на сто базовата митнически стойност при внос на орехи
Депутати питат дали може да се намалят субсидиите за ореховите биоградини
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам