Начало » Важно за фермера » Животновъдство
12.05.2016 г.

Селектираните животни получават по-големи обезщетения при смъртоносни зарази

Инструкции от съюза на говедовъдите
Селектираните животни получават по-големи обезщетения при смъртоносни зарази

Sinor.bg

Законът за ветеринарно медицинска дейност подробно е разписал процедурите за действие при смъртоносни зарази като нодуралния дерматит по едрите преживни животни, затова от Националния съюз на говедовъдите напомнят на своите членове как да действат че при доказано заболяване. Браншовиците са разпратили подробни инструкции, прилагайки текстове от закона. Изпълнителният директор на съюза Михаил Михайлов припомня, че при ликвидация на стада, които са под селекционен контрол, трябва да бъде известена и Изпълнителната агенция за репродукция и селекция на животните, като техен представител бъде включен в комисията.

Животните от селекционираните стада, получават допълнителна сума към обявената в момента сума за обещетение за едно животно.

Чл. 143. (1) Унищожаването на животни и на обекти по чл. 141, ал. 2 се извършва в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на съответната ОДБХ.

(2) В комисията по ал. 1 се включват трима служители от съответната ОДБХ, представител на общинската администрация и лицето по чл. 46д.

(3)При унищожаване на племенни животни и пчелни семейства от пчелини, регистрирани по реда на Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър ,в комисията се включва представител на териториалното звено на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(4) Комисията по ал. 1 в присъствието на собственика съставя протоколи по образци за унищожаването на животните и/или обектите по чл. 141, ал. 2.

(5) Протоколите се подписват от комисията и се подпечатват с печата на ОДБХ.

(6) Протоколите се съставят в 4 еднообразни екземпляра, от които един за Централното управление на БАБХ, два за ОДБХ и един за собственика.

(7) В случаите, когато труповете на животни се предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти, се издава потвърдителен документ.

(8) Документът по ал. 7 съдържа:

1. име/наименование на собственика на животните;

2. ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект;

3. идентификационен номер за животните, подлежащи на идентификация;

4. вид, брой и общо тегло на животните от един вид.

Чл. 144. (1) Обезщетението за животни се определя по:

1. пазарни цени за месеца, който предхожда възникването на болестта, или

2. оценка, включително по породна принадлежност и развъдна стойност, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието и храните или от компетентен орган на друга държава членка.

(2) В случаите, когато продуктите, добити от заклани животни, подлежат на реализация, получените средства се приспадат от размера на обезщетението.

Чл. 145. (1) Обезщетението за инвентар, чиято обща пазарна стойност към момента на унищожаването е над 500 лв., се заплаща след определянето й от лицензиран оценител, а под тази стойност - по пазарни цени.

(2) Възнаграждението на лицензирания оценител е за сметка на БАБХ.

Чл. 146 Обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи се определя по пазарна цена по видове животни, предоставена от Националния статистически институт за месеца, който предхожда възникването на болестта.

Чл. 147. (1) За изплащане на обезщетение собствениците в срок до три работни дни от датата на смъртта или унищожаването на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи подават заявление до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:

1. Документ, издаден от месопреработвателно и/или млекопреработвателно предприятие, когато суровините от животински произход са насочени от ОДБХ за преработване;

2. Ветеринарномедицински паспорт за едри преживни и еднокопитни животни;

3. Документът по чл. 143, ал. 7.

(2) Към документите по ал. 1 служебно се прилагат:

1. документите по чл. 143, ал. 1 и 4;

2. Дисмо с резултата от лабораторно-диагностичното изследване;

3. Наказателното постановление по чл. 142, ал. 2.

(3) В случаите, когато не са приложени някои от документите по ал. 1 или са констатирани пропуски в тях, директорът на ОДБХ в тридневен срок от подаване на документите писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на нередовността.

(4) Уведомлението по ал. 3 се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

(5) Когато нередовността не бъде отстранена в определения срок, директорът на ОДБХ прекратява процедурата по изплащане на обезщетение с мотивирана заповед.

(6) Заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Селектираните животни получават по-големи обезщетения при смъртоносни зарази
4615

Последни материали
Виж
Проект
Проект помага за информираността на българските земеделски работници в Италия
Решения на Министерския съвет
План за сътрудничество между малките и средни предприятия на България и Сърбия
Проекти
До три години България ще изнесе 640 тона шафранови луковици за Китай
Решения на Министерския съвет
България ще участва за втори път с национален щанд на изложение в Рияд
Незаконните сечи са основен проблем
WWF и Интерпол започват проект срещу престъпленията в горите
Близо 80 на сто от доставките са от български фермери
Само в една търговска верига са продадени 90 хиляди тона плодове и зеленчуци през миналата година
Свързани материали
Виж
След Съвета на министрите в Брюксел
Досега са обезщетени фермерите от първите 25 огнища с нодурален дерматит
Помощ
България настоява пред ЕК за намаляване на загубите от заразния дерматит по говедата
Георги Чобанов, шеф на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” в агенцията по храните:
Големият плюс е, че фермерите реагираха светкавично за пресичане на нодуларния дерматит
Решения на Министерския съвет
Кабинетът бързо осигури 14,490 млн. лв. от бюджета за справяне с шарката по говедата
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам