Начало » Новини » Коментари
28.03.2024 г.

Парламенът прие дълго обсъжданите промени в закона за земята

Народно събрание
Парламенът прие дълго обсъжданите промени в закона за земята

Снимка: sinor.bg

На днешното заседание парламентът прие дългоочакваните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ЗСПЗЗ, с които се слага ред в едногодишните споразумения по чл. 37в. Животновъдите пък пък получават възможност с предимство да наемат държавните и общински пасища, мери и ливади в общаните по местоживене, като по този начин се прекратява порочната практика хора без животни да взимат подобни терени, само за да получават субсидии.

В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения - в алинея 2 изречение седмо се изменя така: „Споразумението влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, участващи в процедурата, и при условие, че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землищ.

В ал. 3, подточка а) в текста преди т. 1 думите „ал. 1, както и за земите“ се заменят с „ал. 1 и 2, както и за останала до една трета от земите“;

б) точка 1 се изменя така: „1. ползвателите се разпределят в масиви, в които преобладава регистрираното им правно основание, пропорционално увеличено с площта на имотите по т. 2“;

в)в т. 2 след думата „ползвателите“ се добавя „на съответния масив“.

3. В ал. 5 думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „в 14-дневен срок пред районниясъд“.

Алинея 15 се изменя така: „(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване, които земи са сертифицирани за биологично производство, и/или земеделски земи, включени в масиви за ползване, за които земи са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и/или по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г., и/или по Националния план за възстановяване и устойчивост, и/или такива са изградени със собствени средства, се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, в случаите, когато:

  1. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, сертифицирана за биологично производство, и/или са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, за която са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи;

  2. са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член.“

Депутатите гласуваха, че земеделски земи от Държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг на физически лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга; на кооперации, еднолични търговци и юридически лица със седалище или адрес на управление на територията на съответната община по местонахождение на имотите, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти на територията на общината или развиват стопанска дейност там.

Председателят на земеделската комисия Десислава Танева обясни, че приетите днес промени са дебатирани три години с неправителствения сектор и земеделските организации.

С днешните промени парламентът прие и допълнителен текст към ЗСПЗЗ, внесен вчера от депутата от партия „Възраждане“ Даниел Петров, за изграждане на слънчеви батерии върху земеделски площи. С него се правят корекции в Закона за опазването на земеделските земи, където се посочва, че при отдаване на търг на земи от общинския поземлен фонд, върху които ще се изграждат енергийни мощности – слънчеви панели или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), изискването е в продължение на три поредни години към тези земи да не е проявяван интерес от земеделски производители.

За започнали се считат онези процедури, за които към деня на обнародване на закона в "Държавен вестник" има влязло в сила решение или одобрен подробен устройствен план по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предвиждащ изграждането на обект за производство на енергия от възобновяеми източници. За тях няма да важи изискването три години поред към тези земи да е имало интерес за порзване от земеделски производители.

Парламенът прие дълго обсъжданите промени в закона за земята
3128
 

Последни материали
Виж
Фермерските пазари стават традиционни с промени в нормативната уредба
Иска се 5% самоучастие
Банката за развитие отпуска изгоден лизинг за земеделска техника и производствено оборудване
Млади фермери от Добрич получават безвъзмездно по 48 895 лева
За аренда фермерите са похарчели 2,4 милиарда лева
Изчислиха предприемаческия доход на фермерите за 2023 година
Европейският съюз стартира конкурс за Най-добро биологично производство
Пълнени тиквички
Свързани материали
Виж
Разследването се води срещу председателя на Селскостопанската академия и професор в института Пушкаров
Двама професори са в ареста по обвинение за измама със земеделска земя, с цел строеж на фотоволтаици
Решения на Министерския съвет
Земеделците лесно ще слагат слънчеви панели във фермите
Битка за пасища
Прокуратурата проверява дали има натиск върху фермери за пасищата
Браншовик призовава да се изграждат слънчеви панели над ягоди и малини
Гечев „осветли” пред депутати схема с фотоволтаици за „кражба” на плодородна земя
Министерството на иновациите и растежа
Пред обсъждане са насоките за ВЕИ и соларна енергия по плана за възстановяване
Годишна среща на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
Димитър Манов: Кризата обостри интереса на бизнеса към енергийната ефективност
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини