Начало » Новини » Страната
18.03.2024 г.

Назначават нови одитори за Стратегическия план и програма „Рибарство“

Нормативни промени
Назначават нови одитори за Стратегическия план и програма „Рибарство“

Снимка: sinor.bg

С промени в постановление на Министерския съвет от агроминистерството предлагат важни промени в структурата на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, която контролира финансовото изпълнение на програмите, свързани с управелнието на евросредствата в областта на селското стопанство и рибарството. Тъй като сертифициращите органи по Европейските земеделски фондове придобиват нови функции, се налага увеличение и на щатните бройки, четем в постановлението, по чийто проект до 1 април се приемат предложения и мнения на засегнатите страни.

Освен проверки за изпълнението на ПРСР през финансова 2023 година, на Стратегическия план за развитие на земеделието и на двете програми по рибарство и аквакултури Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 следващите одитните дейности се увеличават от две на четири, както следва:

- одит на годишния счетоводен отчет;

- одит на системите за управление, в т.ч. системата за докладване на изпълнението;

- одит на коректността на годишния доклад за качеството на изпълнението по показателите за краен продукт, осъществявано за целите на годишното уравняване и по показателите за резултатите, осъществявано за целите на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението;

- одит на законосъобразността и редовността на разходите извън Стратегическия план и/или разходи по схеми и мерки, одобрени преди 01 януари 2023 г.

С тази цел се налага числеността на одиторите да се увеличи с нови 11 щатни бройки. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията са определени функциите на длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, а именно да подпомага управлението и изпълнението на помощта от програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. и Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г., Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и други европейски фондове/програми/инструменти. Длъжността е свързана с предоставянето на специфична експертиза при управление и изпълнение на проектите, съфинансирани от програмите, както и при контрола и одита на програмите.

1.2 намаляване на числеността на дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ в ИА СОСЕЗФ с 1 (една) щатна бройка;

1.3 увеличаване на числеността на дирекция „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ с 3 (три) щатни бройки, формирани съответно:

1 (една) щатна бройка от дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“, ИА СОСЕЗФ;

2 (две) щатни бройки от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Във връзка с горното е необходимо Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ да се приведе в съответствие с европейската нормативната рамка за период 2021 – 2027 г. по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и да се повиши одитният капацитет на дирекция „Одитни дейности по европейските земеделски фондове“ с 3 (три) щатни бройки и дирекция „Одитни дейности в областта на рибарството и аквакултурите“ с 2 (две) бройки.

Предвид изложеното ще се увеличи обемът от одиторска работа, която следва да се извърши от дирекция „Одитни дейности в областта на рибарството и аквакултурите“. В допълнение, ИА СОСЕЗФ e бенефициент по Приоритет на съюза 5 „Техническа помощ” по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

За програмен период 2014 – 2020 проектите по техническа помощ бяха със срок на изпълнение 1 година, допустимите за финансиране дейности бяха основно за обезпечаване на заплати, допълнителни възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодателя. За програмен период 2021 – 2027 проектите по техническа помощ са със срок на изпълнение 3 години и ще включват допълнителни дейности, като обучения, контролни проверки и др.

Назначават нови одитори за Стратегическия план и програма „Рибарство“
1832
 

Последни материали
Виж
Заради достигането на пределните количества за доставка през годината
Производителите на захар в Украйна молят за спешно спиране на износа за ЕС
Разширението при пролетните зърнени култури обаче гони 20 на сто
Германия е свила площите със засетите през есента пшеница и рапица
Според резултатите от втора министерска проверка за по-малко от месец
В Монтанско чистят незаконните сметища и откриват нови
Имотът е с обща площ от 8378 квадратни метра с няколко производствени сгради
Продават за над 1 милион лева ипотекиран фуражен завод в Пловдивско
На месечна и годишна база през април и първите 4 месеца на годината
Износът на мед от Украйна нараства стремително
Петима души са задържани след разследване на ГДБОП
Разкриха схема за злоупотреба с евросредства в земеделието
Свързани материали
Виж
Без да бъдат поканени журналисти
Еврокомисията извърши годишен одит на българската ПРСР 2014-2020
Увеличават щата на одиторите в агроминистерството
Институт за агростратегии и иновации
Одитори от ЕС предупреждават за "висок риск" от грешки при разходване на евросредствата през новия период
Заплаха
Опасност от невъзстановяване на 423 млн. лв. от програмата за селските райони за 2011 и 2012 г.
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини