Начало » Новини » Света
25.10.2023 г.

Еврокомисията: До 2030 г. мощностите за вятърна енергия да се увеличат над 2 пъти

Важно!
Еврокомисията: До 2030 г. мощностите за вятърна енергия да се увеличат над 2 пъти

sinor.bg

Европейската комисия (ЕК) предлага спешни мерки за увеличаване на мощностите за производство на вятърна енергия. Съвсем наскоро държавите членки постигнаха договорената цел на ЕС за поне 42,5% енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Амбицията е този капацитет да нарасне до 45% от възобновяеми енергийни източници,  а това ще изисква значително увеличение на инсталираните мощности за вятърна енергия с очакван растеж от 204 GW през 2022 г. до над 500 GW през 2030 г., съобщиха от пресцентъра на ЕК

Въпреки че секторът на вятърната енергия е исторически пример за успех на ЕС, растежът му в бъдеще е изправен пред уникален набор от предизвикателства, включително недостатъчното и непостоянно търсене, бавния и сложен процес на издаване на разрешения, липсата на достъп до суровини, високите инфлация и цени на суровините, несъобразено проектиране на националните търгове, нарастващия натиск от страна на международни конкуренти и рисковете при намирането на квалифицирана работна сила.

Тази ситуация изисква незабавни действия. Ето защо, както бе обявено миналия месец от председателя Урсула фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза, на 24 октомври Европейската комисия представии план за действие за европейския сектор на вятърната енергия, за да се гарантира, че преходът към чиста енергия е неотделим от конкурентоспособността на промишлеността и че вятърната енергия продължава да бъде пример за европейски успех.

В плана за действие се определят незабавни действия, които да бъдат предприети съвместно от Комисията, държавите членки и промишлеността, с надграждане върху действащите политики и законодателство и съсредоточаване върху шест основни области:

Ускоряване на внедряването чрез по-голяма предвидимост и по-бързо издаване на разрешения. 

През 2022 г. бяха добавени инсталации за вятърна енергия с рекордна мощност от 16 GW, което представлява увеличение с 47% в сравнение с 2021 г. Това обаче е доста под 37 GW/година, необходими за постигане на целта на ЕС за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници.

Комисията стартира заедно с държавите членки инициативата „Accele-RES“, за да се гарантира бързото прилагане на преразгледаните правила на ЕС за енергията от възобновяеми източници, като се поставя по-силен акцент върху цифровизацията на процесите на издаване на разрешения и техническата помощ за държавите членки. Освен това държавите членки се насърчават да повишат видимостта на набелязаните проекти чрез поемане на ангажименти за използването на вятърна енергия, прозрачни графици за търгове и дългосрочно планиране. Още тази година ЕК ще подкрепи необходимото изграждане на електроенергийни мрежи с план за действие за електроенергийните мрежи.

Подобряване на проектирането на търговете. Въз основа на предложения законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии и на реформата на структурата на пазара на електроенергия Комисията ще подкрепи държавите членки в подобряването на търговете с добре разработени и обективни критерии, които възнаграждават инсталациите с по-висока добавена стойност и гарантират, че проектите се реализират изцяло и навреме.

Извън ЕС проектите по Global Gateway ще доведат до увеличаване на използването на стандарти за стратегически обществени поръчки. В плана за действие се предвижда и оценка на риска по отношение на киберсигурността.

Достъп до финансиране. За да се ускорят инвестициите и финансирането за производството на вятърна енергия в Европа, Комисията ще улесни достъпа до финансиране от ЕС - основно чрез Фонда за иновации, а Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави гаранции за намаляване на риска.  Комисията също така насърчава държавите членки да се възползват в пълна степен от гъвкавостта, предоставена от изменената Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход, в подкрепа на производството на вятърна енергия в ЕС.

Справедлива и конкурентна международна среда.  За да се гарантира, че секторът на вятърната енергия може да функционира при равни условия, Комисията следи отблизо потенциалните нелоялни търговски практики, от които се ползват чуждестранните производители на вятърна енергия, и ще продължи да използва търговските споразумения за улесняване на достъпа до чуждестранни пазари. Комисията ще насърчава същевременно приемането на стандарти на ЕС и на международни стандарти за сектора. Комисията също така ще работи с инвеститорите за установяване и преодоляване на пречките пред инвестициите.

Умения.  Широкомащабните партньорства за умения в областта на енергията от възобновяеми източници ще бъдат основен форум за разработване на проекти за развитие на умения. Със Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии Комисията също така ще улесни стартирането на европейски академии за умения в областта на промишлеността с нулеви нетни емисии, включително на академии, посветени на сектора на вятърната енергия, предназначени да подкрепят действията на държавите членки за повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците. Академиите ще разработят учебно съдържание и учебни материали и ще имат за цел да обучат 100 000 учащи се в рамките на три години след учредяването си. 

Участие на промишлеността и ангажименти на държавите членки.  Комисията ще работи с държавите членки и сектора на вятърната енергия по Харта на ЕС относно вятърната енергия, за да се подобрят условията, благоприятстващи трайната конкурентоспособност на европейския сектор на вятърната енергия.

Нова визия за ускорено внедряване на разположени в морето инсталации за вятърна енергия

Очаква се през следващите години разположените в морето инсталации за вятърна енергия да допринесат значително за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Въз основа на Стратегията на ЕС за използване на потенциала на енергията от възобновяеми източници в морето от 2020 г.неотдавна държавите членкипостигнаха съгласие по амбициозни нови цели за производство на енергия от възобновяеми източници в морето до 2050 г., с междинни цели за 2030 г. и 2040 г. за всеки от петте морски басейна на ЕС.

През 2022 г. общият инсталиран капацитет на ЕС-27 в морето възлизаше на 16,3 GW. Това означава, че за да се преодолее разликата между 111 GW, за които държавите членки са поели ангажимент, и капацитета през 2022 г., годишно трябва да инсталираме средно почти 12 GW, което е 10 пъти повече от новите 1,2 GW, инсталирани миналата година.   

Ето защо Комисията удвоява усилията си за подкрепа по-специално на сектора на възобновяемите енергийни източници в морето, като определя допълнителни действия за: укрепване на мрежовата инфраструктура и на регионалното сътрудничество, ускоряване на издаването на разрешения, осигуряване на интегрирано морско пространствено планиране, укрепване на устойчивостта на инфраструктурата, поддържане на научните изследвания и иновациите и развиване на вериги на доставки и умения.

Възобновяемите енергийни източници са основен елемент от плана на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. съгласно Европейския зелен пакт, както и от плана REPowerEU за възстановяване на енергийната независимост и прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива възможно най-скоро. ЕС определи законодателни цели за ускорено внедряване на енергията от възобновяеми източници чрез преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници в рамките на законодателния пакет „Подготвени за цел 55“, като улеснява това чрез преразгледания Регламент за TEN-E за укрепване на рамката за трансгранични проекти, включително мрежи, разположени в морето. При прехода към икономика с нулеви нетни емисии конкурентоспособността на ЕС ще се гради във висока степен на неговия капацитет за разработване и производство на чисти технологии у дома, които правят този преход възможен, включително вятърна енергия на сушата и в морето. По-рано тази година Комисията представи промишления план на Зеления пакт и по-специално предложи Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии и Законодателния акт за суровините от критично значение в подкрепа на вътрешния производствен капацитет на технологиите за нулеви нетни емисии.

Еврокомисията: До 2030 г. мощностите за вятърна енергия да се увеличат над 2 пъти
2841
 

Последни материали
Виж
Министър Вътев: ЕК да направи цялостна оценка на правилата за Зелената сделка и въздействието й върху земеделието
При подготовката
Грешки, които можем да избегнем при отглеждане на разсада
Среща в МС до края на седмицата
Браншът ще търси политическа подкрепа от Денков и Габриел за законовите промени
ДЗЕС 6 е препъни камъкът
Кампанията за 2024 г. ще се забави, ако корекциите в Стратегическия план не бъдат одобрени до средата на март
В МЗХ се проведе пето заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения
Около 3 хиляди декара от държавния фонд може да се предоставят на градинари
Анализ
Реколтата от рапица в Европа през 2024 г. пада, но при цените има оптимизъм
Свързани материали
Виж
До 2050 година
ЕК насърчава възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации
Прогнози
Вятърната енергия може до достигне 30% от световното производство на ток през 2050 г.
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини