Начало » Новини » Коментари
27.01.2023 г.

Готов е графикът за приемите и насоките по плана за възстановяване

През май най-рано ще започне приемът за инвестиции в земеделието
Готов е графикът за приемите и насоките по плана за възстановяване

Снимка: БАКЕП

През октомври миналата година в интервю за Синор.бг заместник министърът на земеделието Георги Събев изрази надежди, че до края на 2022 г. ще бъдат отворени първите приеми на проекти за напояване, подпомагани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, но това не се случи. Неговата убеденост се основаваше на факта, че за прилагането на този план законови промени не са необходими и че администрацията трябва да бърза, защото е важно бюджетите по плана за възстановяване да се усвоят до края на тази година.

След като България изгуби възможността в областта на енергетиката да усвои половин милиард евро по този план, защото не успя да подготви и внесе в ЕС необходимите документи през 2022 г., затова и няма защо да питаме Министерството на земеделието къде се бавят приемите на проектите в частта за земеделието. Добре, че на годишната среща на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), провела преди седмица, експертите от агроведомството бяха подготвили поне графиците с процедурите за изработване на насоките за кандидатстване и важни изисквания към фермерите.

До края на януари от ведомството обещават да бъдат готови черновите за условията за кандидатстване и за изпълнението на одобрени проекти; през февруари ще бъдат проведени заседания на работната група за обсъждане на изготвените насоки за кандидатстване, а през март се планира общественото обсъждане на проекта за насоки за кандидатстване, което задължително ще продължи 30 дни.

Как се канидатства с иновационни проекти по Стратегическия план

Едва през април и май ще бъдат открити и приемите на проекти за изпълнение на инвестициите, като всички те ще бъдат с продължителност от 60 дни. Експертите все пак дават насоки, свързани с облекчените процедури при проектите в земеделието, които в областта на селското стопанство са разпределени в 4 направления.

Първите процедури са за подбор на инвестиции в технологична и екологична модернизация, където фермерите ще разчитат на бюджет от 318 048 200 лв.

На второ място са инвестициите, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства, т.е. за напояване, където са предвидени близо 100 млн. лв. (99 736 317 лв.)

На трето място е изграждането на центровете за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци, където държавата се очаква да усвои 15 милиона лева.

И на последно място са инвестициите за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях, където е запазен ресурс от 4 591 921 лв.

За разлика от обемните изисквания към фермерите, които са разписани в Стратегическия план, при Плана за възстановяване и устойчивост административните процедури ще бъдат опростени значително. От кандидатите няма да се изисква доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за изпълнение на инвестиции, т.е. резултативността, която трябва да се доказва при Стратегическия план липсва.

Изисквания при инвестициите в технологична и екологична модернизация

Максимална стойност на един проект по тази процедура е 500 000 лв. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители – само за настоящата и за предходната стопанска година. Приоритетни са чувствителните сектори; биопроизводителите; младите земеделски стопани; жените в земеделието; микро- и малките предприятия.

Няма изискване за минимален стандартен производствен обект на стопанството (СПО); не са допустими инвестиции в строителство или изграждане; не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите; одобряват се инвестиции с по-малка стойност на заявеното безвъзмездно финансиране; подборът ще бъде по финансов критерий.

Инвестициите, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства – проектите за напояване

При тях максималната стойност на безвъзмездното финансиране е 580 000 лв. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители за настоящата и за предходната стопанска година. Приоритетни са микро- и малките предприятия, съгласно ЗМСП; чувствителните сектори и био-производителите. Всички те трябва да имат бизнес план, чиято оценка е само по финансов критерий.

Няма изискване за минимален СПО. Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане и не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите. Очевидно, че по този план ще може само да купувате оборудване за поливни съоръжения, но самото изграждане ще става с лични средства от фермерите.

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях. Капацитетът на сградите за отглеждане на  животните, както и на съоръжения за съхранение на оборски тор, трябва да съответстват на броя на отглежданите животни.

Още за плана за възстановяване

Капацитетът на съоръженията и сградите за съхранение на селскостопанска продукция, в случаите когато ще се съхранява продукция, предназначена за изхранване на животните, която не е произведена от кандидата, следва да съответства на броя животни, предвидени за подпомагане в предложението за извършване на инвестиция.

Кандидатите трябва да са признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г. и да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци

Съответствие между капацитета на активите за които се кандидатства и предвидената продукция в производствена програма (в т.ч. произведена от асоциирани партньори);

Необходимост от предвиждане на минимална стойност на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции от гледна точка на намаляване на административната тежест и целесъобразност на инвестициите.

Допустимите кандидати следва да са регистрирани като ЗП не по-късно от предходната на кандидатстване стопанска година;

Ангажимент за поддържане на площи, заети с предвидените в проекта култури за периода на изпълнение на бизнес плана.

Критерии за подбор (административни области с традиции в производството на плодове и зеленчуци, участие на по-голям брой земеделски стопани, намаляла заетост в стопанството, намалели приходи от дейността, устойчиви земеделски стопани (36 месеца), стопанства с по-висока производителност труда).

Други изисквания към канидатите, които ще подготвят проекти по 4-те направления.

Когато доказват разходите си при инвестиционните проекти, кандидатите ще обосновават тези разходи само с една оферта – за референтни разходи и с две оферти - за всички други допустими разходи. Значително по-малък брой ще бъдат и изискуемите документи на етап подаване и одобрение на предложенията за изпълнение на инвестиции. Съкращава се и броят на документите при подаване и одобрение на предложенията за изпълнените инвестиции.

По-кратък срок за представяне на изискуеми документи при констатиране на непълноти или неточности в представените предложения, в съответствие на ПМС № 114/2022 г.

Доста опростени ще бъдат и бизнес планове – с таблиците на заявените инвестиции (ТДИ). Ще има само един етап на оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции, обединяващ ОАСД и ТФО, в съответствие с чл. 17 на ПМС № 114/2022 г.

Възможността за обжалване на неодобрените за финансиране проектни предложения или неодобрени за финансиране разходи ще става след приключване на оценителния процес по съдебен ред, в съответствие с ПМС № 114/2022 г.

Готов е графикът за приемите и насоките по плана за възстановяване
11545
 

Последни материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната
Ще се проведе на 24 юни в Люксембург
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС
Решения на Министерския съвет
Първи промени в горските такси, които от 2013 г. не са пипани
Решения на Министерския съвет
През миналата година фонд „Земеделие“ е превел на стопаните над 2,8 млрд. лв.
Вносът е нараснал с 4 на сто с основен доставчик Украйна
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 5 на сто 20 дни преди края на сезона
Свързани материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
За бързо издаване по две
МС: Нови цени на българските лични документи и тези за чужденци
Първа среща на агроминистъра с ръководството на БАК
До 23 май ще бъде готов правилникът за прилагане на закона за земята
Очакват се отговорите на кабинета
ЕК с предупреждение за санкции срещу България в три области
МЗХ очаква предложения от сектора във връзка с предстоящи промени в Наредба № 10
Консултативният съвет за плодове и зеленчуци обсъди мерки за подобряване на конкурентоспособността
Позиция
Аграрната камара твърдо стои зад промените в закона за земята
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини