Начало » Новини » Страната
10.08.2022 г.

Нов стрес за птицевъдството – до 2027 г. се минава изцяло към безклетъчно отглеждане на кокошки!

Център за оценка на риска
Нов стрес за птицевъдството – до 2027 г. се минава изцяло към безклетъчно отглеждане на кокошки!

sinor.bg

Ковид кризата и последвалата инфлация се отразиха негативно на родното птицевъдство и към края на миналата година произвежданите в страната кокошки-носачки плюс подрастващите са намалели с 5,7% спрямо 2020 година, достигайки 6,659 млн. птици. Това се посочва в анализ на Центъра за оцента на риска (ЦОР), който представя новите тенденции на все по-засилващото се свободно отглеждане на птици извън клетките. То от своя страна е свързано с прехода към законодателството на Европейския съюз за изцяло преминаване към безклетъчно индустриално производство до 2027 година.

Според регистъра на Българската агенция за безопасност на хлраните (БАБХ), актуализиран към 2 март тази година, се вижда, че общият брой ферми в България, отглеждащи кокошки носачки, е 199. Едва 65 от тях използват уголемени клетки, а останалите 134 прилагат алтернативни методи на отглеждане като например подово отглеждане в закрити помещения, свободно на открито или биологично отглеждане.

На пръв поглед фермите, които ползват алтернативни системи, са повече, но отглежданите от тях птици съставляват малък процент спрямо броя на кокошките-носачки.

Експертите припомнят, че когато от 1 януари 2012 г. влезе в сила забраната на т.нар. батерийни клетки, родните птицевъди имаха преходен период от цели13 години за адаптация на производството. Сегашните срокове, заложени от ЕС са много по-кратки, затова настоящият преход към безклетъчно отглеждане ще представлява предизвикателство за много фермери, посочват от ЦОР.

Тези притеснения са напълно основателни, на фона на останалите държави в ЕС, които са много напред спрямо родните птицевъди. Поради силния потребителски интерес към яйцата от свободни кокошки глобалната тенденция към производство на яйца без клетки набира все повече ентусиасти, като далеч не е ограничена до Европа и Северна Америка. Много големи производители на яйца, търговци на дребно, компании за хранителни услуги и хотелиерски групи поемат ангажимент да забранят яйцата от клетъчни системи в своите вериги за доставки, превръща яйцата без клетки в глобална и все по-разширяваща се реалност.

Свободно отглеждане на птици в Испания

Преходът от клетки към системи без клетки е най-важната световна тенденция за сектора на яйцата след премахването на конвенционалните клетки, смятат експертите. След като започна в Европа, движението без клетки набра скорост в много страни по света, както и в Съединените щати, където се очаква делът на яйцата без клетки да се увеличи до около две трети от пазара до 2026 г. В ЕС редица големи производители на яйца, търговци на дребно, компании за хранителни услуги и хотелски вериги вече са се ангажирали да преминат изцяло към яйца без клетки до 2025 г. 

През юни 2021 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение за постепенно премахване на клетките за всички селскостопански животни до 2027 г. До края на 2023 г. ЕК обещава да представи законодателно предложение за постепенно премахване на клетъчното отглеждане, преди да забрани напълно практиката през 2027 г. Няколко държави-членки на Европейския съюз (ЕС) вече въведоха пълни или частични забрани за клетъчно отглеждане на кокошки носачки във Франция, за свине майки в Швеция и зайци в Австрия. Новото предложение ще има за цел да разшири тези забрани във всички държави от ЕС. За да определи графика за прилагане на забраните, Комисията ще вземе предвид хуманното отношение към животните, социалните и икономически нужди на европейския селскостопански сектор, международната търговия и опасенията за околната среда.

Европейската комисия признава, че преходът към безклетъчно отглеждане ще представлява предизвикателство за много европейски фермери. За да се отговори на тези опасения, те предлагат да се разработят няколко подкрепящи мерки успоредно със законодателството, за да се улесни преходът. Тези мерки включват насоки и препоръки, както и финансови стимули, нови екосхеми и финансиране. В допълнение към тези мерки Европейската комисия има за цел да подкрепи информационни кампании и обучение за отглеждане без клетки, да работи с преработватели на храни и търговци на дребно в подкрепа на развитието на пазар без клетки и да въведе схема за етикетиране за хуманно отношение към животните, за да подобри достъпа на потребителите към информация.

Някои браншови организации обаче, включително COPA-COGECA, които представляват европейските фермери, изразиха няколко опасения – ЕК трябва да демонстрира как ще се избегнат двойните стандарти при внос и липсват мерки за защита на дребните фермери и поддържане на цените на храните стабилни.

Половината от кокошките в ЕС все още се отглеждат в клетки и опасенията са, че ако фермерите се откажат от тях, то тогава няма да бъде честно да се разреши яйца от гигантски ферми за кокошки от трети страни да залеят европейския пазар.

Европейските животновъди ще бъдат лишени от възможността да се конкурират. Спирането на подобен внос обаче би объркало програмата на Брюксел за търговска либерализация. Много трудно би било ЕК да изиска всички вносни животински продукти да спазват новите европейски стандарти, но тогава ЕС рискува да влезе в конфликт с партньорите от Световната търговска организация, които нямат намерение да изоставят по-евтиния си модел на отглеждане на животни.

Европейската комисия публикува годишна статистика за броя на кокошките носачки и системите за отглеждане, използвани в 27-те държави-членки на ЕС (без Обединеното кралство след Brexit). Цифрите показват определени тенденции в броя на птиците, както и промени в системите на отглеждане в ЕС и различните държави.

Броят на кокошките носачки в ЕС се е увеличил с 1% през 2021 г. Под законодателен натиск и тежестта на общественото мнение все повече от съществуващите и новите ферми преминават към отглеждане на кокошките в системи без клетки.

В анализа се посочват и някои важни тенденции в птицевъдството през миналата година спрямо 2020 г. Общата популация на кокошки носачки в ЕС се е увеличила леко в сравнение с 2020 г. – с 1 процент. През 2021 г. в ЕС е имало 376 милиона кокошки носачки (372,4 милиона през 2020 г.). Увеличение на броя на кокошките носачки в сравнение с 2020 г. се наблюдава главно в Германия (+1,8 милиона) и Полша (+1 милион). Намаление на поголовието на кокошки носачки през 2020 г. при по-големите производители в ЕС се отчита само за Италия (-0,5 млн.). В Белгия се очаква броят на кокошките носачки да се увеличи с 0,1 милиона до 2020 г.

Германия остава най-големият производител на яйца (58,1 милиона птици) в ЕС, следвана от Полша, Франция, Испания и Италия, които имат между 40 и 51 милиона кокошки носачки.

Спадът в системите за отглеждане на кокошки носачки в уголемени клетки и преминаване към отглеждане без клетки продължава и възлиза на приблизително 3,1% през 2021 г. Тази тенденция с годишен спад на отглеждането в клетки от над 2%, е очевидна от няколко години. През 2018 г. повече от половината (50,4%) носачки са били отглеждани в клетки. Трябва да се отчете и ефекта от Brexit, тъй като данните за 2020 г. все още включват цифрите от Обединеното кралство, страна, известна с високия си процент (>50%) на свободно отглеждане.

В Нидерландия е налице значимо преминаване от уголемени клетки (от 15,2% през 2020 г. на 7,8% през 2021 г.) към предимно свободно отглеждане (+5,0%) и в по-малка степен биологично отглеждане (+ 2,2%). Очевидно холандските производители на яйца са се възползвали от възможностите, отворили се по време на кризата с фипронила, за да приложат тази промяна. Забележително е намаляването на броя на носачите в системи без клетки в Италия, традиционно страна с „клетки“. До 2021 г. 54,5% от кокошките носачки вече са били отглеждани във волиерни системи подово (+5% в сравнение с 2020 г.).

Тенденциите в потребителското търсене на яйца от свободни кокошки подтикна водещите европейски производители на яйца да се ангажират не само постепенно да премахнат клетките за кокошки носачки, но и постепенно да премахнат комбинираните системи. Напредък в ангажиментите „без клетки“ отчитат 7 от 10 компании - според резултатите от последния доклад „EggTrack“ на организацията Compassion in World Farming (CIWF).

Петото годишно проучване установи, че 156 от 219 проследени компании (71%) са отчели напредък – увеличение от 8% през последните 12 месеца. От 47 фирми с глобални ангажименти 26 (55%) съобщават за напредък, а допълнителни 12 компании са разширили ангажиментите си, за да покрият цялото си глобално предлагане на яйца.

Проучването подчертава как законодателството се опитва да навакса изоставането от тенденцията в индустрията, за преминаване към производство без клетки, особено в Европа, където през юни 2021 г. Европейската комисия взе решение за постепенно премахване на клетките за всички селскостопански животни до 2027 г. Това решение последва значителната кампания на Европейската гражданска инициатива, ръководена от коалиция от 170 неправителствени организации.

Нов стрес за птицевъдството – до 2027 г. се минава изцяло към безклетъчно отглеждане на кокошки!
3624

Последни материали
Виж
Как гъбите помагат в градината – запознаване с торбестите гъби
За последните 7 тримесечия загубите на свиневъдите достигат 600 милиона лири
Поголовието от свине във Великобритания намаля рязко
Надеждите са за финансиране на независими участници вместо мастодонтите на пазара
С безвъзмездни 500 милиона долара САЩ ще увеличават поизводството на торове
Ниските цени в основни конкуренти като Полша и Украйна обаче вещаят трудно бъдеще
Сърбия вдигна приходите от износа на замразени малини въпреки срива в количествата
МАксималният марж на печалба в търговията с мляко остава 10 на сто
Сърбия премахна ограничението на цената на млякото и го повиши за захарта
Свиването в преработката им се очертава около 14 на сто
ЕК прогнозира спад от 9 на сто в производството на домати в ЕС
Свързани материали
Виж
Цената измести грижата за здравето като решаващ фактор при покупката
Свитото търсене накара германски биофермер да прати част от кокошките си за клане
Около 12 000 носачки ще бъдат умълтвени по хуманен начин
Огнище на птичи грип е открито във ферма за кокошки в Старозагорско
Наложени са стандартните мерки за пресичане на разпространението на болестта
Потвърдиха ново огнище на птичи грип в Пловдивско
Умъртвяват 36 000 кокошки в птицеферма в село Дражево
Наложиха възбрана на 200 000 яйца в Ямболско заради огнище на салмонела
Щетите се изчисляват на над 1 милион евро
Жеги и спиране на тока умориха една трета от носачките в Черна гора
Прилагат се всички мерки за пресичане на разпространението на болестта
Откриха птичи грип във ферма за кокошки носачки в Хасковско
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам