Начало » Новини » Страната
31.01.2022 г.

Кардинални промени структурата на службата за съвети в земеделието

Без да се раздува щатът
Кардинални промени структурата на службата за съвети в земеделието

sinor.bg

Идеята за коренна промяна в консултантските услуги за фермерите, които държавата и еврофондовете ще подпомагат след 2023 година, е причина да се предложи нов Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), съобщиха от агроведомството. За целта на 21 януари са предложени промени Закона за Селскостопанска академия и Закона за администрацията, по които земеделците имат един месец време до 21 февруари за предложения и оценки.

Първата промяна е с назначаването на финансов контрольор на службата, който ще бъде на пряко подчинение на изпълнителния директор. Щатът обаче няма да се раздуе, защото контрольорът ще бъде назначен за сметка на спестена бройка от служителите в главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ (ГД СЗАЛ), пише в промените.

По повод създаването на мобилните общински центрове (офиси) за консултански услуги, чието създаване се финансира по ПРСР, е решено в структурата на НССЗ да бъдат назначени 56 експерти в 28 мобилни общински офиси (МОО), шестима координатора на регионално ниво и 2–ма координатори на централно ниво.

Нормативни промени за биофермерите

Всички съветници в тези групи, както и координаторите на регионално и централно ниво, трябва да се назначат на срочни трудови договори. Разходите за новоназначените 64-ма служители в новосъздадените 28 мобилни офиси трябва да бъдат обслужвани от съответните експерти по човешки ресурси, стопански и административни дейности и автотранспорт, счетоводство и правни дейности. Необходимо е да бъде назначен и ръководител на административна структура, който да ръководи цялата дейност на структура, както и двама експерти към него.

Това налага НССЗ за тези дейности да използва експерти от щатния състав на Службата и съответно налага преструктуриране на звената на НССЗ за осигуряване на необходимите експерти.

Ето и точните промени, които се предлагат в структурата на НССЗ:

Увеличаване от 10 на 17 души числеността на дирекция „Административно-финансова дейност“ (АФД), като новите 7 бройки ще са за сметка на редуциране на бройката на служителите на ГД СЗАЛ. Ще има поне двама счетоводители, експерт „човешки ресурси“; експерт „правни дейности“; експерт „административно-технически дейности“, който да отговоря за изпълнението на големия брой административно-технически дейности;  експерт „мрежова и информационна свързаност“, който да отговаря за изпълнението на дейностите по поддръжка на сървъри, мрежи и други комуникационни връзки в службата и експерт „стопански дейности“, който да отговаря за управление и поддръжка на сградите/ офисите, предоставени за управление на НССЗ.

В главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ (ГД СЗАЛ) се създават 2 дирекции: дирекция „Tериториални областни офиси“ (част от досегашната ГД СЗАЛ) с 35 щатни бройки и създаване на втора дирекция – дирекция „Мобилни общински офиси“ с трима щатни служители финансирани с бюджет на НССЗ (директор дирекция, който да ръководи и организира дейността на всички над 64 служители в структурата в т.ч. 28-те общински териториални звена; технически сътрудник на директора, който да му оказва техническа помощ и експерт, който да му оказва експертна помощ във връзка с големия брой териториални звена и служители в структурата), както и 64 служители с финансиране по административния договор т.е. извънщатни служители. Тези 3 щатни бройки ще бъдат създадени чрез преструктуриране в рамките на щатната бройка на ГД СЗАЛ.

Въз основа на изложеното до тук, предложението за Правилник не изисква увеличаване на общия щат на НССЗ, а само вътрешно преразпределение и преструктуриране.

Допълнително основание за изменение на Правилника са промени на съществуващи и/или въвеждане на нови функции на дирекциите, като:

- функции, свързани с подпомагане провеждането на държавната политика в областта на Системата за знания и иновации в селското стопанство по отношение на съветите в земеделието;

- функции, свързани с предоставяне информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт;

- функции, свързани с отговори на запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси от граждани, които представляват техен законен интерес;

- функции на изпълнителния директор като администратор на лични данни, отговорност за мрежовата и информационната сигурност, ръководство на дейността на лицензирания от Националната агенция за професионално образование и обучение Центъра за професионално обучение към службата;

- функции, свързани с административното обслужване на физически и юридически лица за предоставяне на административни услуги и достъп до обществена информация, в т.ч. и ефективното функциониране на центъра за административно обслужване;

- функции за предоставяне на съветнически услуги на общинско ниво- създава се дирекция „Мобилни общински офиси“.

Кардинални промени структурата на службата за съвети в земеделието
10308
 

Последни материали
Виж
Аграрен университет - Пловдив
Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив
При лек спад в цената спрямо предишната тръжна процедура
Йордания купи на търг почти двойно повече фуражен ечемик от планирания
При свинското обаче приходите нараснаха въпреки спада в количествата
Франция сви рязко износа на месо
Песимистични прогнози за производство на зърно в Украйна през 2024 г.
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Свързани материали
Виж
Нормативни промени
Преструктуриране и съкращения в Службата за съвети в земеделието
Кадрови промени
От 2024 г. щатовете в службите за съвети падат на 75, но ще има 120 нови временни назначения
Решения на МС
Нови задължения на службата за съвети в земеделието
Важно!
Малкият бизнес ще бъде съветван от 120 експерти към НССЗ
Решения на Министерския съвет
Областни центрове ще информират за еврофондовете на принцина „Обслужване на едно гише“
Лидерът на партия „Единение”
Иван Христанов: Хората, свързани със земята, трябва да градят политиките в земеделието
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини